Вы здесь

Моделювання управління якістю праці персоналу оперативно-диспетчерської служби електроенергетичної галузі

Автор: 
Третьяк Олена Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U003648
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
2.1. Дослідження впливу персоналу оперативно-диспетчерської служби на забезпечення якісної роботи підприємств електроенергетичної галузі
Ефективність, якість структурних перетворень в електроенергетичній галузі України залежить в першу чергу від урахування і забезпечення повноцінного, всебічного розвитку людського потенціалу.
В індустріальний час причиною більшості технологічних аварій та катастроф була недосконалість технічних систем, у наш час - 98% катастроф техногенного характеру обумовлена людським фактором, і всього 2% - стохастичним [86]. З вини людини сталося 45% аварій на АЕС, 60% авіакатастроф, 80% катастроф на морі, 90% нещасних випадків на шляхах [215]. Зокрема, в енергосистемах та електромережах із-за помилок експлуатаційного персоналу енергооб?єктів та оперативно-диспетчерського персоналу відбувається від 30 до 50% аварійних ситуацій [64, с.81]. Вище приведена статистика констатує той факт, що у більшості випадків людина є базовою причиною, що призводить до трагедій. Тому ситуація вимагає встановлення жорстких вимог щодо професіоналізму, кваліфікації, швидкості та якості обробки інформації, високої відповідальності за прийняття рішень, збагачення творчої особистості і т. ін.
Однією із провідних галузей економіки нашої країни, що є визначальною у її політичному, соціальному житті, від якої залежить економічна безпека і добробут населення, є електроенергетика. Важко уявити сучасне життя без електроенергії. Як зазначено Президентом України, "серед стратегічних завдань наступного десятиріччя - глибокі якісні перетворення в енергетичному секторі економіки" ?66, с.9; 116, с.61?, так як без поліпшення ситуації в енергосекторі "неможливий не тільки прогрес в економіці, а й її загальна стабілізація" ?115, с.10; 158?.
За даними Держкомстату, в Україні для періоду 1990-2000рр. характерна була стійка тенденція до зниження виробництва електроенергії. У 1990 р. виробництво електроенергії склало 298,5 млрд.кВт, а у 2000 р. - 171,4 млрд.кВт, тобто спад становив 42,6% (в результаті розрахунку на одну особу, ця цифра становила -39,8%) ?206, с.65?. Це пояснюється в першу чергу зношеністю основних фондів, що використовуються на межі своїх технічних можливостей. Але, починаючи, з 2001 року, намічається тенденція поліпшення ситуації в енергетиці і за 2002-2003рр. відбувається поступове зростання на 4% (табл. 2.1). За прогнозом на період 2004-2015 рр. виробництво електроенергії збільшиться на 25, 2%, а споживання - 25,6% ?183, с.370?.
Таблиця 2.1
Динаміка виробництва електроенергії за 1990-2003рр.
199019952000200120022003Виробництво електроенергії, млрд.кВт·год298,5194171,4173173,7180,4Виробництво електроенергії на одну особу, кВт·год.575237663486355536043772 Таблиця побудована за статистичною інформацією, поданою у джерелах ?182, с.111; 206, с.67?
Забезпечення реалізації державної політики в електроенергетичному комплексі покладено на Міністерство палива та енергетики України (згідно Указу Президента України "Про Міністерство палива та енергетики України" від 14 квітня 2000 року № 598/2000) ?205?. Національній комісії регулювання електроенергетики України надані повноваження з регулювання суб'єктів природних монополій у сфері електроенергетики та господарюючих суб'єктів, що діють на суміжних ринках (згідно Закону "Про електроенергетику" від 16 жовтня 1997 року N 575/97-ВР) ?79?. Крім цього, до структури електроенергетичної галузі України входять: Державне підприємство "Енергоринок", що забезпечує функціонування оптового ринку електричної енергії1 (згідно Постанови Кабінету Міністрів України Про затвердження Статуту державного підприємства "Енергоринок" від 5 червня 2000 р. № 922 ) ?151?; розглядом питань з експорту електричної енергії займається Державна компанія "Інтеренерго"; володіє електромережами високої напруги Державна компанія "Укренергопередача"; на базі 23 корпоратизованих підприємств енергобудівного напрямку створена Державна акціонерна холдінгова компанія "Енергобуд"; незалежні виробники електроенергії, які мають можливості при частому фінансуванні закріпитися чи вийти з енергетичного ринку; близько 150 підприємств інфраструктури, що приватизовано і вони працюють як відкриті акціонерні товариства. Структура енергетичної галузі України (зокрема, структурні одиниці та їхні характеристики) подана у табл. 2.2.
НЕК "Укренерго" була створена з метою збереження цілісності єдиної об'єднаної енергетичної системи (ОЕС)2, що становить основу електроенергетики України і "централізовано забезпечує електроенергією внутрішніх споживачів, а також здійснює її експорт та імпорт" ?98?. До складу НЕК "Укренерго" входять (Додаток Б): 8 регіональних електроенергетичних систем з регіональними диспетчерськими центрами та єдиним для всіх Національним диспетчерським центром електроенергетики; 27 енергопостачальних компанії3; 24 енергогенеруючих компанії4 (4 акціонерні компанії теплових електростанцій, що були сформовані для управління та володіння ТЕС від 500 МВт та вище (на 14 ТЕС енергогенеруючих компанiй працює 99 енергоблоків сумарною потужністю 28027 МВт; ДАГК "Дніпрогідроенерго" та ДАЕК "Дністрогідроенерго" (8 станцій); НАЕК "Енергоатом" (4 АЕС)); сітка магістральних5, місцевих (локальних)6, міждержавних7 електричних мереж8.
Таблиця 2.2
Структура електроенергетичної галузі України
Структурні одиниціХарактеристикаМіністерство палива і енергетики УкраїниЗабезпечує реалізацію державної політики в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому та нафтогазовому комплексахНаціональна комісія регулювання електроенерге-тики УкраїниРегулює діяльність суб'єктів природних монополій у сфері електроенергетики та господарюючих суб'єктів, що діють на суміжних ринкахДержавне підприємство "Енергоринок"Забезпечує функціону