Вы здесь

Моделювання розвитку електронного бізнесу

Автор: 
Грабовський Євген Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U003831
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ

2.1. Структуризація процесу розвитку електронного бізнесу на основі процесного підходу

Взаємозалежні процеси, що протікають у сфері електронного бізнесу, аналогічно виробничо-економічним системам [103] можна класифікувати на процеси функціонування та розвитку. У процесах функціонування зміна певних кількісних параметрів системи не виходить за межі деякої кількісної міри. У той же час процеси розвитку ведуть до зміни якісних станів в електронному бізнесі. Основною задачею розвитку електронного бізнесу є забезпечення постійного зростання потенціалу прибутковості інтернет-компаній. Функціонування спрямоване на перетворення наявного в сучасний момент конкретного потенціалу інтернет-компанії в реальний прибуток.
Основними цілями управління розвитком електронного бізнесу є підтримування заданих вимог до динаміки розвитку та забезпечення стійкого компромісу між функціональною стабільністю в ринковому середовищі інформаційних технологій і інноваційним поводженням, що приводить до функціонування системи електронного бізнесу в границі гомеостазу.
Приймемо гіпотезу про динаміку розвитку електронного бізнесу за класичною моделлю життєвого циклу, у якій має місце зростання потенціалу компанії по логістичній кривій (рис. 2.1). Точка С відповідає рівню насичення, який визначається сучасним станом інформаційних технологій. Поява принципово нових інформаційних технологій веде до технологічного розриву, що приводить підприємство до необхідності формування й реалізації програми розвитку по S-кривій.
Під потенціалом розвитку електронного бізнесу будемо розуміти здатність компанії збільшувати свої можливості здійснення виробничо-комерційної діяльності, задовольняючи при цьому потреби цільових сегментів ринку.
Будемо припускати також, що нагромадження потенціалу (Р) буде відбуватися дискретно, тобто за n етапів до виходу на рівень максимального потенціалу для даного стану інформаційних технологій.

Рис. 2.1 Логістична крива зростання потенціалу інтернет-компанії
Представимо системну модель розвитку у вигляді кортежу:
DB = , (2.1)
де МE - кількість етапів розвитку;
F - множина функцій інтернет-компанії в розрізі етапів;
B - множина бізнес-процесів, що реалізують функції розвитку;
U - множина якісних характеристик діяльності інтернет-компанії, що є умовами переходу до наступного етапу розвитку;
Q - множина критеріїв якості електронного бізнесу в розрізі етапів;
S - структура логічного взаємозв'язку бізнес-процесів розвитку електронного бізнесу;
P - накопичений потенціал компанії.
За узгодженням з експертами високотехнологічних компаній була виділена базова множина F функцій (табл. 2.1), які можуть бути реалізовані по завершенні n-ого етапу в точці С.

Таблиця 2.1
Функції інтернет-компанії
Позначення функціїНайменування функціїf1Комунікаційна функціяf2Прогнозуванняf3Ціноутворенняf4Сегментування цільового ринкуf5Контроль і аудитf6Просування товаруf7Забезпечення безпеки й аутентификація клієнтівf8Мобільні транзакціїf9Консалтингові послугиf10Здійснення оперативних розрахунківf11Управління знаннямиf12Персоналізация та локалізація послуг, які надаютьсяf13Оптимізація бізнес-процесівf14Забезпечення гнучкості організаційної структури й електронних каналів комунікаційf15Фінансовий аналіз бізнесу в Мережіf16Здійснення комплексу довгострокових електронних транзакційf17Післяпродажне обслуговуванняf18Маркетингові експерименти в Мережіf19Управління ризиками та безпекою активівf20Інтеграція комерційних додатків і технологічної платформиf21Здійснення міжкорпоративних угодf22Створення та підтримка критичної маси продавців і покупцівf23Розширення сфери діяльності компанії на основі модульного підходуf24Оптимізація мережі торгівельних партнерівf25Генерування сполучних протоколів, технологій і бізнес-проектівf26Управління постачальницько-збутовими мережами та зовнішніми структурамиf27Безперервна фінансова звітність на web-вузлі
Виконувані компанією функції перебувають у певному логічному взаємозв'язку. Проведений аналіз таких взаємозв'язків за ознакою "необхідне передування функції" дозволив побудувати матрицю логічного взаємозв'язку функцій, подану у вигляді табл. 2.2.
У матриці прийняті наступні умовні позначення:
"0" - функції не зв'язані взаємним зв'язком за своєю реалізацією;
"-1" - функція повинна бути реалізована до взаємозалежної функції;
"1" - функція може бути введена тільки після реалізації функції, що спричиняє створення необхідних умов.
Матриця логічного взаємозв'язку дозволяє дослідити причинно-наслідкові зв'язки основних функцій, виконуваних компанією в умовах електронного бізнесу. На основі даних причинно-наслідкових зв'язків можна будувати послідовність реалізації елементарних операцій бізнес-проектів у Мережі та здійснювати структуризацію процесу розвитку електронного бізнесу.
З метою створення структурованого опису процесу розвитку підприємницької діяльності в Мережі слід провести аналіз множини функцій за параметром "взаємозв'язок - реалізація".

Таблиця 2.2
Матриця логічного взаємозв'язку функцій
f1f2f3f4f5f6f7f8f9f10f11f12f13f14f15f16f17f18f19f20f21f22f23f24f25f26f27f10-10-1-1-10-1-100-1000-1-1000-1-10-10-10f2100-1-1000-1-10-100-1-1-1-1-10-100-10-10f3000-1-100-10-10-100-1-1-10-10-10000-10f41110-1-1-1-1-1-1-1-100-1-1-1-100-1-10-1-100f511110-1-1-1-1-10-1-1-1-1-1-1-1-100-10-1-1-1-1f6100110-1-1-10-1-1000-10-100-1-1-10-100f70001110-1-1-1-1-1-1-1-100-1-1-1-10-10-1-1-1f81011111001-11-1-11-1010-1-11-10-1-11f91101111001-