Вы здесь

Перспективність корекції інсулінорезистентності різного генезу похідними азолів та азолоазинів

Автор: 
Іванова Ольга Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U004110
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

рОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Характеристика матеріалів дослідження
У роботі досліджували нові похідні азолів та азолоазинів, які були синтезовані
під керівництвом завідувачки відділом медичної хімії, к.х.н. Ліпсон В.В. у
лабораторії синтезу антидіабетичних сполук Інституту проблем ендокринної
патології ім. В.Я. Данилевського АМН України.
Деякі фізико-хімічні властивості сполук, які за хімічною будовою поділяються на
чотири основні групи: арилзаміщені 4,7-дигідро-1,2,4-триазоло[1,5-а]піримідини
та їх 6-гідроксиімінопохідні,
5-оксо-4,5,6,7-тетра­гідро-1,2,4-триазоло[1,5-а]піримідини,
3-арил-N-(2Н-1,2,4-триазол-3-іл)-3-2Н-1,2,4-триазол-3-іламіно)пропіонаміди,
1,4-дигідропіримідо[1,2-а]бензімідазо­ли, наведено в таблицях 2.1-2.5.
Речовини, що досліджували, являють собою кристалічні порошки без кольору або
забарвлені, без запаху, розчинні в органічних розчинниках, деякі – у воді.
У роботі було використано 650 статевозрілих самців щурів популяції Wistar, 376
самців мишей лінії СВА та 20 кролів породи Shinshilla із розплідника Інституту
проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України.
Тварин утримували в стандартних умовах віварію при відповідному освітленні та
годуванні ad libitum. Дослідження проводилися відповідно до національних
"Загальних етичних принципів експери­ментів на тваринах" (Україна, 2001), що
узгоджуються з положеннями „Європейської конвенції про захист хребетних тварин,
які використо­вуються для експериментальних та інших наукових цілей”
(Страсбург, 1985) [180]. Процедури, які викликають біль (гострі досліди,
вилучення органів, знеживлення та інші), проводили під наркозом (вводили
внутрішньочеревно або внутрішньовенозно уретан в дозі 1 г/кг).
Таблиця 2.1
Фізико-хімічні властивості 4,7-дигідро–1,2,4-триазоло[1,5-а]піримідинів
Шифр
Радикали
Брутто-формула
Молеку­лярна маса
Темпера­тура плавлення, °С
Знайдено N, %
Обчислено N, %
R1
R2
3
2216
С6H3-2,4(SO3Na)2
C6H5
C17H12N4Na2S2O6
478
>350
11,77
11,72
2217
С6H4-4OH
C6H5
C17H14N4O
306
157 (розкл.)
18,34
18,30
2260
С6H3-2,4Cl2
C6H5
C17H12Cl2N4
342
217-218
16,40
16,37
2261
С6H4-4Cl
C6H5
C17H13ClN4
308,5
221-223
18,12
18,15
2262
-CF2-CF2-CF2-CF2H
C6H5
C15H10F8N4
398
174-175
14,12
14,07
2262*
C6H5
C6H5
C17H14N4
274
230-231
20,40
20,44
2263
C6H5
C6H5
COOH
C18H14N4O2
318
235-238
17,63
17,61
2273
С6H4-4Cl
C6H5
COOH
C18H13ClN4O2
352,5
144-148
15,93
15,89
2274
C6H5
COOH
C19H14N4O2
330
220-222
17,02
16,96
2276
С6H4-4Cl
C6H5
COOCH3
C19H15ClN4O2
366,5
239-240
15,30
15,28
2277
C6H5
C6H4-4OCH3
COOH
C19H16N4O3
348
131-135
16,11
16,09
2278
C6H4-4OCH3
С6H4-4Cl
COOH
C19H15ClN4O3
382,5
224-226
14,58
14,64
2305
С6H4-4Cl
C6H4-4CH3
C18H15ClN4
322,5
235-239
17,41
17,36
Продовження таблиці 2.1
7
2306
C6H5
C6H5
COOCH3
C19H16N4O2
332
216-219
16,90
16,87
2308
C6H4-4OCH3
C6H5
COOCH3
C20H18N4O3
362
231-234
15,49
15,46
2309
C6H4-2CF3
C6H5
COOCH3
C20H15F3N4O2
400
225-226
14,05
14,00
2310
С6H4-4Cl
С6H4-4Cl
C17H12Cl2N4
342
215-218
16,40
16,37
2307
C6H5
C6H4-4CH3
COOCH3
C20H18N4O2
346
206-207
16,21
16,18
2315
C6H5
C6H4-4CH3
C18H16N4
288
224-226
19,48
19,44
Таблиця 2.2
Фізико-хімічні властивості
6-гідроксиіміно-6,7-дигідро-1,2,4-триазоло[1,5-а]піримідинів
Шифр
Радикали
Брутто-формула
Молекулярна маса
Температура плавлення, °С
Знайдено N, %
Обчислено N, %
R1
2301
C6H5
C6H5
C17H13N5O
303
213 (з роскл.)
23,12
23,10
2302
C6H4-4Cl
C6H5
C17H12ClN5O
337,5
187 (з роскл.)
20,77
20,74
2303
C6H5
C6H4-4CH3
C18H14N5O
316
202 (з роскл.)
22,18
22,15
2304
C6H5
CH3
C12H11N5O
241
179 (з роскл.)
29,11
29,05
Таблиця 2.3
Фізико-хімічні властивості
5-оксо-4,5,6,7-тетрагідро-1,2,4-триазоло[1,5-а]піримідинів
Шифр
Радикал
R
Брутто-формула
Молекулярна маса
Температура плавлення, °С
Знайдено N, %
Обчислено N, %
2265*
C6H5
C11H10N4O
214
215-217
26,20
26,17
2266*
C6H4-4CH3
C12H12N4O
228
207-208
26,60
24,56
2267*
C6H4-4OCH3
C12H12N4O2
244
188-190
23,00
22,95
2268*
C6H4-4Cl
C11H9ClN4O
248,5
231-232
22,55
22,54
2269*
C6H4-3Cl
C11H9ClN4O
248,5
236-237
22,57
22,54
2270*
C6H4-3Br
C11H9BrN4O
293
243-245
19,15
19,11
2271*
C6H4-4F
C11H9FN4O
232
214-216
24,17
24,14
2272*
C6H4-3NO2
C11H9N5O3
259
210-211
27,07
27,03
Таблиця 2.4
Фізико-хімічні властивості
3-арил-N-(2Н-1,2,4-триазол-3-іл)-3-(2Н-1,2,4-триазол-3-іламіно)пропіонамідів
Шифр
Радикал
Брутто-формула
Молекулярна маса
Температура плавлення, °С
Знайдено N, %
Обчислено N, %
2264
С6Н4-4Br
C13H13BrN8O
377
265-256
29,52
29,71
2281
С6Н4-4NO2
C13H13N9O3
343
238-239
36,68
36,70
2282
С6Н4-4F
C13H13FN8O
316
250-252
35,43
35,44
2283
С6Н4-4Cl
C13H13ClN8O
332,5
258-260
33,58
33,67
2284
С6Н5
C13H14N8O
298
305-307
37,61
37,58
2294
С6Н4-2NO2
C13H13N9O3
343
267-270
36,72
36,70
2295
С6Н4-3NO2
C13H13N9O3
343
253-256
36,67
36,70
2296
С6Н4-4CH3
C14H16N8O
312
237-239
35,92
35,90
2297
С6Н4-4OCH3
C14H16N8O2
328
252-254
34,12
34,15
Таблиця 2.5
Фізико-хімічні властивості 1,4-дигідропіримідо[1,2-а]бензімідазолів
Шифр
Радикали
Брутто-формула
Молекулярна маса
Температура плавлення, °С
Знайдено N, %
Обчислено N, %
R1
R2
2229
C6H4-4OCH3
CH3
C18H17N3O
291
248-250
14,39
14,43
2230
C6H4-4Cl
CH3
C17H14ClN3
295,5
264-266
14,18
14,21
2231
C6H4-4N(CH3)2
CH3
C19H20N4
304
280-282
18,37
18,42
2246
C6H4-4CF3
C6H5
C23 H16 F3 N3
391
248-249
10,70
10,74
2252
C6H4-2CF3
CH3
C18H14F3N3
329
248-250
12,73
12,76
228