Вы здесь

Вірулентність Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron.) Deighton та розробка методів створення донорів стійкості озимої пшениці до збудника очкової плямистості

Автор: 
Вусатий Роман Олександрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U004340
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
УМОВИ ТА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Умови та місце проведення досліджень
2.1.1. Багаторічні агрокліматичні умови в місцях проведення досліджень. Стійкість до очкової плямистості перспективних і рекомендованих для виробництва сортів та збір інфекційного матеріалу збудника проводили на природному інфекційному фоні у західних областях України (Тернопільській (Тернопільська ДСВС), Івано-Франківській (Калушська ДСВС, Тлумачівська ДСВС) та Львівській (Перемишлянська ДСВС) областях). На штучному інфекційному фоні вивчення стійкості сортозразків озимої та ярої пшениці з метою пошуку ефективних джерел стійкості проводили в умовах Київської області (на дослідних полях МІП і ІЗР в с. Глеваха) та Харківської (на дослідних полях ХНАУ).
Усі лабораторні дослідження з вивчення стійкості рослинних ресурсів до збудника очкової плямистості на ранніх етапах онтогенезу та вивчення біологічних властивостей збудника проводили на базі ІЗР у лабораторії імунітету сільськогосподарських культур до хвороб.
Поля Тернопільської ДСВС вкривають глибокі малогумусні вилугувані чорноземи. Це центральний агрокліматичний район Тернопільської області, який по праву називають "холодне Поділля". Суми активних температур за період з середньодобовою температурою понад 10°С тут коливається в межах 2400-2500°С, а в окремих найвищих місцях навіть менше 2400°С. Тривалість без морозного періоду 155-160 днів. Протягом цього періоду випадає 370-410 мм опадів, а за рік 600-690 мм. Величина гідротермічного коефіцієнта складає 1,5-1,6.
Останні весняні приморозки закінчуються в середньому 24/IV-2/V, а перші осінні починаються 2/Х-8/Х. Середня тривалість безморозного періоду 150-160 днів. Крайніми (найранішою та найпізнішою датами закінчення весняних та початку осінніх приморозків є відповідно 31/ІІІ й 20/V та 16/ІХ й 10/ХІ.
Для полів Калушської та Тлумачівської ДСВС характерні опідзолені чорноземи, які мають порівняно високу родючість. Суми активних температур за період з середньодобовою температурою понад 10°С знаходяться в межах 2400°С. Суми опадів за рік коливаються від 500 до 800 мм. Пересічна температура січня становить -5 - -6°С, липня - 18-19°С.
Дослідні поля Перемишлянської ДСВС знаходяться у так званому другому агрокліматичному районі Львівської області, для якого характерні опідзолені чорноземи і темносірі опідзолені ґрунти, які мають досить високу природну родючість. На зазначеній території суми температур менші за 2400°С, гідротермічний коефіцієнт 1,5-1,8. Суми опадів за рік - 630-700 мм, а за період з температурами понад 10°С - 155-160 мм. Безморозний період триває 150-160 днів. Середні дати перших приморозків восени припадають на першу декаду жовтня, а найраніше - на другу декаду вересня. Весняні приморозки у в повітрі закінчуються в середньому наприкінці квітня - на початку травня. В окремі роки приморозки бувають на місяць пізніше - на початку червня. Середні з абсолютних мінімумів температури повітря -19, -20°С, а абсолютний мінімум за рік - 34, -35°С. Середня температура січня, найхолоднішого місяця, -4, -5, а найтеплішого - липня - 17, 19°С.
Сталий сніговий покрив буває лише в окремі зими. Дати його утворення і руйнування коливаються у значних межах. Період сталого снігового покриву триває близько 2 місяців. Сходить сніг переважно в березні. В окремі зими на 15-20 днів раніше або пізніше.
За характеристикою грунтово-кліматичних умов поля МІП розташовані в південно-східній частині Київської області на водорозділі рік Рось і Россава. Рельєф місцевості - широкохвилястий, досить підвищене плато, так званого Дніпровсько-Канівського язика. Мікрорельєф території виражений неглибокими пониженнями блюдцеподібної та видовженої форми до 0,2-1,0 га. Ґрунтовий покрив представлений потужними малогумусними крупнопилувато-суглинковими та пісчаносуглинковими слабковилугованими чорноземами на світло-пелевому лесі. Потужність гумусового горизонту складає 38-40 см, а вміст гумусу в ньому - 3,58-4,18%. Карбонатний шар залягає на глибині 45-65 см.
Відносно легкий механічний склад ґрунту сприяє водонепроникності, доброму повітряному та тепловому режиму. Ґрунти характеризуються слабокислою, близькою до нейтральної, реакцією ґрунтового розчину, що сприятливо впливає на вирощування озимої пшениці.
Клімат помірно-континентальний. Середньорічна температура повітря складає 7,4 ?С, але в деякі роки спостерігаються значні відхилення. Самий теплий місяць року - липень, самий холодний - січень. Середня багаторічна температура в липні - 20,1 ?С, в січні - -6,1 ?С.
Умови зволоження місцевості, на території якої знаходиться Інститут, нестійкі. В окремі періоди року зволоження коливається від недостатнього до надлишкового. Середньорічна кількість атмосферних опадів складає 472 мм. Більша частина опадів, 65-70%, випадає в теплу пору року (квітень-жовтень).
Агрокліматичні умови сприятливі для вирощування озимої пшениці. Теплозабезпеченість території добра. Вологозабезпеченість за вегетаційний період достатня, тому даний район вважається помірно зволоженим. Перехід від одного сезону до іншого здебільшого проходить поступово.
Грунтово-кліматичні умови на території ХНАУ є типовими для східного Лісостепу України з типовим покривом та рельєфом. Ґрунти дослідних ділянок представлені потужнім середньогумусним слаборозмитим чорноземом. Ґрунтоутворюючі та підстилаючі породи - лесові. Механічний склад ґрунту в основному легкосуглинковий, невелика частина (близько 20%) ділянки має пісчановажкосуглинковий механічний склад ґрунту. Ґрунт характеризується наступними агрохімічними показниками: кислотність ґрунту слабокисла, близька до нейтральної (рН - 5,6-6,0), загальний гумус - 4,9 %.
Клімат - помірно-континентальний. Середньодобова річна температура повітря 7,8?С. Найбільш теплий місяць - липень (середня температура 24?С), найбільш холодний місяць - січень та лютий (-7,2?С та -6,9?С відповідно). Середня тривалість безморозного періоду 215 днів. Вегетаційни