Вы здесь

Психофізична підготовка спортсменок 12-14 років у художній гімнастиці.

Автор: 
Шельчук Наталія Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U004614
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

розділ 2).
Усі вправи було поділено на три групи залежно від способу оцінки їх виконання. До першої групи ввійшли такі тести: стрибок угору зі змахом рук, нахил уперед у положенні сидячи і нахил назад у положенні стоячи (ноги нарізно), оцінка яких проводилась за кількісними показниками.
Друга група: шпагат з правою (лівою) ногою спереду; утримування правої (лівої) ноги, відведеної вперед, убік, назад. У цих тестах результативність визначалася за якістю виконання, але для більш точної оцінки якісні показники були переведені в числові .
Третя група: стрибки з потрійним обертанням скакалки; задня рівновага на правій (лівій) нозі; серія стрибків за 30 с через скакалку; згинання-розгинання рук в упорі лежачи; піднімання ніг з вису; просторово-координаційний тест. У цій групі тестів оцінювання було комплексним, тобто проводилося вимірювання кількісних показників з одночасним визначенням якості виконання вправи (також у числовому значенні) (додаток Л).
Таблиця 3.6
Середні показники розвитку спеціальних фізичних якостей гімнасток за тестами І-ІІІ груп
п/пТести Вік,рКількісні показникиЯкісні показникиРМх ± SmxMx ± SmxТести І-ї групи
1Нахил тулуба вперед у положенні сидячи, см12
13
1412,7 0,43
13,5 0,36
16,7 0,38> 0,05
Нахил тулуба назад у положенні стоячи, см
12
13
148,9 0,17
6,7 0,19
5,7 0,203Стрибок угору зі змахом рук, см12
13
1434,8 0,51
39,2 0,48
46,1 0,524Шпагат (права нога спереду) на гімнастичній лаві, бали12
13
146,2 0,21
7,5 0,30
9,7 0,28Шпагат (ліва нога спереду) на гімнастичній лаві,
бали12
13
145,3 0,43
7,0 0,29
9,3 0,32Утримування ноги
(права піднята вперед), бали12
13
146,5 0,33
7,0 0,28
8,9 0,147Утримування ноги
(ліва піднята вперед), бали12
13
145,0 0,17
5,8 0,21
7,6 0,198Утримування ноги (права відведена вбік), бали12
13
145,8 0,34
6,1 0,27
9,2 0,19> 0,05
Утримування ноги
(ліва відведена вбік), бали12
13
145,4 0,21
5,9 0,32
7,3 0,18> 0,05
10Утримування ноги (права відведена назад), бали12
13
145,1 0,16
6,0 0,22
8,0 0,1711Утримування ноги
(ліва відведена назад), бали12
13
145,8 0,33
7,9 0,20
8,5 0,1512Стрибки з потрійним обертанням скакалки за 10 с, кількість разів, бали12
13
143,2 0,51
3,9 0,44
5,2 0,215,7 0,41
6,1 0,23
7,9 0,18> 0,05
13Задня рівновага на правій нозі, с, бали12
13
148,0 0,61 9,6 0,62
10,8 0,17
4,6 0,22
5,0 0,19
6,4 0,31> 0,05
14 Задня рівновага на лівій нозі, с, бали12
13
1411,2 0,54
12,6 0,31
14,8 0,336,7 0,52
6,8 0,23
7,7 0,14> 0,05
15Серія стрибків за 30 с, кількість разів, бали12
13
1470,0 0,52
72,0 0,62
79,0 0,277,5 0,18
8,0 0,13
9,4 0,14> 0,05
16Піднімання ніг з вису за 30 с, кількість разів, бали12
13
147,0 0,58
10,1 0,46
16,2 0,477,0 0,36
7,2 0,19
8,9 0,40> 0,05
17Згинання-розгинання рук в упорі лежачи, кількість разів, бали12
13
148,4 0,39
8,6 0,27
10,6 0,187,0 0,38
7,5 0,25
8,9 0,17> 0,05
18Просторово-координаційний тест, с, бали12
13
1420,2 0,43
18,3 0,48
15,5 0,678,9 0,26
8,0 0,27
9,0 0,18 Примітка: у графі "Р" у першому рядку вказаний рівень вірогідності розбіжності між показниками дівчат 12-13 років, у другому - 12-14 років, у третьому - 13-14 років.

Усі використані в досліджені тести та відповідні результати представлені в табл.3.6.
Що стосується показників, отриманих за допомогою першої групи тестів, то, як свідчать дані табл. 3.6, виявлено значні розбіжності у вікових оцінках спеціальної фізичної підготовленості.
Характеризуючи зареєстровані прояви гнучкості (рис. 3.4), варто зазначити, що з віком, за умов збереження рівня спортивної майстерності, вона значно покращується.
Щодо нахилу тулуба вперед у положенні сидячи, то 12-річні дівчата незначно поступаються гімнасткам 13 років (Р > 0,05) та істотно відстають від 14-річних спортсменок (Р

Рис. 3.4. Показники гімнасток 12-14 років у тестах нахил тулуба вперед у положенні сидячи і назад у положенні стоячи
Розвиток стрибучості оцінював за допомогою стрибка вгору зі змахом рук. Найбільш високі показники за даним тестом спостерігаються у гімнасток 14 років (46,1 см), на 6,9 і 11,3 см відповідно відстають від них дівчата 13 і 12 років (у всіх випадках Р Неоднозначні результати, що стосуються спеціальної фізичної підготовленості дівчат 12-14 років, отримані під час перевірки за тестами другої групи (див. табл. 3.6).

Рис. 3.5. Показники гімнасток 12-14 років у тесті шпагат з правою (лівою) ногою спереду на гімнастичній лаві

Оцінювання пасивної гнучкості в кульшовому суглобі здійснювалося при виконанні шпагату з правою (лівою) ногою спереду (рис.3.5). Отримані показники як за першим, так і за другим тестом свідчать про наявність певної вікової тенденції в розвитку цієї якості, а саме: 12-річні гімнастки значно відстають від старших спортсменок (