Вы здесь

Успадкування деяких маркерних ознак гороху та їх взаємозв'язок із продуктивністю

Автор: 
Баташова Марія Євгенівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U004786
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

<p>РОЗДІЛ 2<br />МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ<br /> <br /> 2.1. Характеристика вихідного матеріалу <br /> <br /> Матеріалом для досліджень були лінії та сорти гороху різних морфотипів:<br /> Лінія WBH 851<br /> Отримана із генбанку Швеції Nordic Gene Bank (Weibullsholm collection). Лінія має індетермінантне стебло, вкорочені міжвузля (ген le), акацієвидний тип листка (ген tl) та редуковані прилистки (ген st). Генотип насіння - iirr.<br /> У лінії WBH 851 ідентифіковано 23 гени, з них на хромосомах локалізовано 20: b, cor, Dco, dt, di, fl, i, F, Fs, K, le, mifo, oh, pe, pr, pro, r, s, st, td, tl, vim, wb.<br /> Лінія WBH 918 (Stiff straw)<br /> Отримана із генбанку Швеції Nordic Gene Bank (Weibullsholm collection). Лінія має фасційоване стебло (ген fa), вкорочені міжвузля (ген le), звичайний тип листка. Генотип насіння - iiRR.<br /> У лінії WBH 918 ідентифіковано та локалізовано на хромосомах 8 генів: a, bt, fa, gri, le, M, Tra, un.<br /> Лінія WT 16100<br /> Отримана із Pisum Gene Bank (Wiatrovo, Wagrowiec, Poland). Лінія має детермінантний тип росту стебла (ген det), звичайний тип листка. Генотип насіння - IIRR.<br /> ЛУ-201-94<br /> Лінія селекції Всеросійського науково-дослідного інституту зернобобових та круп'яних культур (ВНДІЗБК) (Орел, Росія). Має морфотип люпиноїд, листок звичайний. Генотип насіння - IIRR.<br /> Аз-96-725 <br /> Лінія селекції ВНДІЗБК (Орел, Росія). Має морфотип хамелеон, листок звичайний. Генотип насіння - IIRR.<br /> Вусач Детермінантний<br /> Сорт селекції Луганського інституту агропромислового виробництва УААН. Стебло індетермінантне, тип листка - безлисточковий. Генотип насіння - IIRR.<br /> Також в роботі використані лінії покоління F5-F7 із контрольного розсадника Полтавської державної аграрної академії: всього 20 ліній, в якості стандарту використано сорт Дамір-2. Всі лінії були отримані шляхом складних схрещувань сортів та зразків вітчизняного та закордонного походження - Росія, Великобританія, Чехія, Франція та ін.:<br />1. Л. 201 - (ВС12321 х Consord) x Tim 587 - генотип ............AfAfDefDef<br />2. Л. 204 - Норд х Флагман ... ..........................................afafDefDef<br />3. Л. 205 - Детермінантний ВСГІ х Б. Гроно........................ afafDefDef <br />4. Л. 207 - Норд х Орловчанин ......................................... afafDefDef<br />5. Л. 208 - Норд х Флагман ............................................. afafDefDef<br />6. Л. 209 - (ВС12321 х Флаванда) х Норд ........................... afafDefDef<br />7. Л. 210 - Таловец 55 х Детермінантний ВСГІ .................. AfAfDefDef<br />8. Л. 212 - ВС2 Орловчанин х Colt ................................... AfAfDefDef<br />9. Л. 213 - SvVg 21243 x Орловчанин ................................. AfAfdefdef<br />10. Л. 214 - ВС1 Орловчанин х В 6024 ................................. AfAfDefDef<br />11. Л. 217 - (Л. 2321 х Countess) x Харковський 302 ............... afafDefDef<br />12. Л. 218 - (Норд х Флагман) х Харковський 302 .................. AfAfDefDef<br />13. Л. 219 - (Норд х Флагман) х Харковський 302 .................. AfAfDefDef<br />14. Л. 220 - (ВС3 Орловчанин х Consort) x Харковський 302 ... AfAfDefDef<br />15. Л. 221 - ВС2 (Детермінантний ВСГІ х Green Peace) ............ AfAfDefDef<br />16. Л. 222 - Харковський 302 х (Л. 2321 х Countess) ............... afafDefDef<br />17. Л. 223 - Харковський 302 х (ВС2 Орловчанин х Colt) ......... afafDefDef<br />18. Л.224 - (ВС3 Норд х Уладовський 6-ФУ) х Харковський 302 afafDefDef<br />19. Л.225 - (Норд х Зубр) х ВС2 Л. 2321 х Solara .................. afafDefDef<br /> Добір проводився на високу врожайність, стійкість до хвороб, неблагоприємних факторів середовища, стійкість до вилягання стебла та осипання насіння. Таким вимогам в більшій мірі відповідали лінії, які мали генотипи: afafdefdef, afafDefDef, AfAfdefdef. Серед 20 ліній гороху 11 були безлисточкові, короткостеблові, високостійкі до вилягання. <br /> Також проведений аналіз 6 ліній гороху покоління F10-F11 різного походження із конкурсного сортовипробування Полтавської державної аграрної академії:<br />1. Л. 676 - ВС2 (Детермінантний ВСГІ х Green Peace)............... afafdefdef<br />2. Л. 680 - (ВС12321 х Флаванда) х Норд .............................. afafdefdef <br />3. Л. 681 - Таловец 55 х Детермінантний ВСГІ ...................... AfAfdefdef<br />4. Л. 689 - ВС2 Орловчанин х Colt .................................. .....AfAfdefdef<br />5. Л. 690 - (ВС1 Орловчанин х Melaga) х (Орловчанин х Consort)....AfAfdefdef<br />6. Л. 691 - ВС2 Орловчанин х Colt .................................... AfAfdefdef<br /> Стандартами були сорти Дамір-2, Норд і Мадонна. Добір проводився на високу врожайність, стійкість до хвороб, неблагоприємних факторів середовища, стійкість до вилягання стебла.<br /> Матеріал для досліджень був люб'язно наданий професором М.М. Чекаліним (Полтавська державна аграрна академія).<br /> <br /> 2.2. Умови проведення досліджень<br /> <br /> Досліди проводились на базі Полтавської державної аграрної академії: в теплиці - лютий-квітень 2001 р. та на дослідному полі навчально-дослідного господарства "Ювілейний" - квітень-серпень 2001-2003 рр. Господарство знаходиться у східностеповій зоні Полтавської області, що належить до Південно-східної частини Сумсько-Миргородського агрогрунтового району лівобережної Лісостепової грунтово-кліматичної зони України. Рел'єф місцевості - рівнинно грунтове плато з балками. Грунт дослідних ділянок представлений чорноземом опідзоленим на карбонатному лесі, характеризується такими морфологічними ознаками: верхній гумусоелювіальний горизонт (Нр 0...40 см) темно-сірого кольору, грудочко-пиловидної структури в орному шарі і зернистої в підорному, важко суглинкового механічного складу, перехід до наступного генетичного чорнозему поступовий.<br /> Орний шар має таку агрохімічну характеристику: рН (сольовий) - 5,7...6,8; гідролітична кислотність - 4,37...9,9 м./екв.; сума поглинутих основ - 242...297 мг./екв. на 100 г грунту; ступінь насичення грунтів основами - 84-87%; вміст гумусу - 3,07...3,23%; вміст рухомого фосфору - 7...10 мг, калію - 12.</p>