Вы здесь

Прагматизм фіскального регулювання процесів формування місцевих бюджетів.

Автор: 
Тріпак Мар\'ян Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U004863
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2.
ПРАГМАТИКА І ПРОБЛЕМАТИКА ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

2.1. Моніторинг фіскального регулювання надходжень до місцевих бюджетів.

Протягом останніх років в Україні відбувся послідовний перехід від адміністративно-командної системи формування дохідної частини місцевих бюджетів, що значною мірою спиралася на розщеплення податків, параметри якого змінювалися з року в рік, до прозорішої системи закріплення податків за певними рівнями бюджетів та застосування трансфертів вирівнювання, що спрямовуються з Державного бюджету для фінансування видаткових потреб.
Місцеві бюджети мають специфічні риси організації фіскального регулювання, що виявляються на фоні загальних бюджетних тенденцій. Тому перед, тим як оцінити результати реалізації існуючих методів організації фіскального регулювання процесів формування на прикладі зведених бюджетів Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської та Волинської областей, доцільно проаналізувати загальне становище щодо формування доходів у цілому по місцевих бюджетах України.
Як видно на рис. 2.1., прогноз доходів зведеного бюджету України на 2005 рік становить 110,5 млрд.грн., або 28,5 % ВВП, що на 27,9 млрд.грн., або 33,8%, більше відповідного показника за 2004 рік. Прогноз доходів місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) на 2005 рік становить 24,2 млрд.грн, що більше, ніж в 2000 році в 1,7 раза.
Відповідно до основних напрямків бюджетної політики країни на 2005 рік, видно тенденцію зростання основних макроекономічних показників, які дали можливість прогнозувати доходи місцевих бюджетів, що враховуються при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів в обсязі 17,3 млрд. гривень, що на 14,2% більше, ніж надходження у 2004 році (див.рис.2.2.).

Рис. 2.1. Структура доходів зведеного бюджету України
за 2000-2005 роки [194, с.13].

Україна вибрала шлях до формування правового економічного суспільства з розвинутою ринковою економікою з метою захисту і задоволення національних інтересів кожного свого громадянина. Досягнення зазначеної мети передбачає розробку і реалізацію прогресивної економічної політики, а також створення ефективного механізму управління економікою. Важливим напрямом прогресивної економічної політики є управління методикою планування коштів місцевих бюджетів України і їх повна мобілізація.

Рис. 2.2. Динаміка доходів місцевих бюджетів України, які враховуються при визначені обсягу офіційних трансфертів
за 2002-2005 роки [194, с.123].
Пропонуємо аналіз мобілізації доходів місцевих бюджетів і, зокрема, місцевих бюджетів адміністративно-територіальних формувань Чернівецької, Тернопільської, Івано-Франківської та Волинської областей за останні роки.
З аналізу показників додатку Б та рис. 2.3. видно, що з 1999 року до 2005 року спостерігається тенденція збільшення надходжень до місцевих бюджетів аналізованих регіонів: по Чернівецькій області з 2002 року до 1999, 2000, 2001 рр. відповідно на 43%, 55% та 25%; по Тернопільській області з 2002 року до 1999, 2000, 2001 рр. відповідно на 6%, 34% та 25%.; по Івано-Франківської області з 2002 року до 1999, 2000, 2001 рр. відповідно на 99%,51% та 22%; по Волинської області з 2002 року до 1999, 2000, 2001 рр. відповідно на 44%, 32% та 17%. Вже в 2005 році планові показники надходжень зросли відносно з фактичними мобілізованими доходами в 2004 році: по Чернівецькій області на 3%, Івано-Франківській на 11 %, Тернопільській на 16% та Волинській на 16%. А в 2004 році у вищеназваних областях, порівняно з 2003 роком, надходження до зведених бюджетів зменшилось у середньому на 0,3%, у зв'язку з переходом на новий порядок оподаткування доходів населення - за ставкою 13%.
Джерело: за звітними даними Головних фінансових управлінь Чернівецької, Тернопільської, Івано-Франківської та Волинської обласних державних адміністрацій.

Рис. 2.3. Динаміка надходження до місцевих бюджетів Чернівецької, Тернопільської, Волинської та Івано-Франківської областей
з 1999 - 2005 рр.
Однак, в 2005 році ситуація змінюється і планові показники збільшуються за рахунок факторів, які безпосередньо повинні впливати на зростання життєвого рівня населення та обсяг податкової соціальної пільги, передбаченої статтею 6 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб", а саме: підвищення мінімальної зарплати і підвищення прожиткового мінімуму в Україні. У зв'язку із суттєвим обмеженням прямого державного впливу на політику оплати праці в недержавних структурах дієвим важелем економічного регулювання є фактор легалізації доходів фізичних осіб.
Отже, значне розширення бази оподаткування з 1 січня 2005 року, передбачене нормами Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб", а саме:
- операцій з продажу об'єктів нерухомого майна (стаття 11);
- доходу, отриманого платником податку внаслідок прийняття ним у спадщину коштів, майна, майнових чи немайнових прав (стаття 13);
- доходу, отриманого платником податку як подарунок (або внаслідок складування договору дарування), (стаття 14).
Окрім цього, основні положення Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб", який набрав чинності з 01.01.2004 року, спрямовані на створення умов для збільшення реальних доходів населення, поступове приведення розміру податкової соціальної пільги у відповідність із розміром мінімальної заробітної плати, легалізації та забезпечення реального зростання доходів громадян, розширення бази оподаткування, спрощення процедури адміністрування податку з доходів фізичних осіб.
За даними таблиці 2.1. видно, що у досліджуваних нами областях найбільшу питому вагу в складі доходів місцевих бюджетів займають податкові надходження. Частка їх коливається у межах від 75,7% в Чернівецькій області за 2001 рік до 97 % у Волинські області у 2004 році. Частка неподаткових надходжень складала у 2004 році в Івано-Франківській області - 4%, в Тернопільській - 17%, в Черніве