Вы здесь

Прогнозування перебігу хронічних обструктивних захворювань легень в профілактиці інвалідності

Автор: 
Концур Віктор Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U004891
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
Матеріали та методи дослідження
2.1 Об'єкт дослiдження
Об'єктом дослiдження була сукупність хворих та інвалідів внаслідок ХОЗЛ, які
знаходились на обстеженні в терапевтичному відділенні клініки Українського
Державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем
інвалідності.
Критеріями включеня хворих в дослідження були:
Наявність анамнестичних та клінічних ознак ХОЗЛ будь-якої стадії.
Огляд хворих у МСЕК і встановлення групи інвалідності.
Комплексне обстеження, яке проводилось індивідуально кожному хворому, включало
збір скарг, вивчення анамнезу хвороби і життя, об’єктивного статусу хворих та
допоміжних методів дослідження. Функцію зовнішнього дихання оцінювали за
допомогою показників спірографії. Стан серцево-судинної системи оцінювали за
допомогою ехокардіографії. З метою визначення толерантності до фізичного
навантаження проводили 6-хвилинний прогулянковий тест.
Стадію ХОЗЛ визначали за класификацією, затвердженою наказом МОЗ України № 499
від 28.10. 2003 р. [37], згідно з якою виділяють чотирі стадії.
І стадія – ОФВ1 ? 80 %.
ІІ стадія – 50 % ? ОФВ1 ІІІ стадія – 30 % ? ОФВ1 IV стадия – ОФВ1 В клініці інституту обстежено 192 хворих ХОЗЛ у віці від 19 до 63 років
(середній вік 49,2±0,68 років), з тривалістю захворювання від 1 до 40 років (в
середньому 13,4±0,63 років, серед них 48 (25,0 %) жінки та 144
(75,0 %) чоловіки.
Характеристика хворих в залежності від статі, віку (вікові групи приведені
відповідно до класифікації, яка прийнята на міжнародному семінарі ВООЗ з
проблем геронтології в м. Києві (Д.Ф. Чеботарьов та інші, 1982) та тривалості
захворювання за стадіями ХОЗЛ представлені в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Характеристика хворих ХОЗЛ
Ознаки
Стадії ХОЗЛ

І стадія
ІІ стадія
ІІІ стадія
ІV стадія
Всього
абс
абс
абс
абс
абс
Стать
Чоловіки
Жінки
28
25
14,6
13,0
45
16
23,4
8,3
43
22,4
3,1
28
14,6
0,5
144
48
75,0
25,0
Вік (роки)
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60 і більше
21
18
0,5
3,1
2,6
10,9
9,4
1,0
16
28
0,5
1,6
4,7
8,3
14,6
2,1
39
0,5
0,5
3,1
20,3
1,0
20
0,5
3,6
10,4
0,5
10
16
50
105
1,0
5,2
8,3
26,0
54,7
4,7
Тривалість захворювання (роки)
До 5
5 - 10
11 - 15
16 - 20
Більше 20
15
15
14
7,8
7,8
7,3
3,1
1,6
12
13
21
6,3
6,8
10,9
3,1
4,7
11
15
12
1,6
5,7
7,8
4,2
6,3
7
1,6
2,6
3,6
3,6
3,6
33
44
57
27
31
17,2
22,9
29,7
14,1
16,1
Всього
53
27,6
61
31,8
50
26,0
28
14,6
192
100
Як видно з таблиці 2.1, ХОЗЛ І стадії було діагностоване у 53 (27,6 %) хворих;
ХОЗЛ ІІ стадії – у 61 (31,8 %); ХОЗЛ ІІІ стадії – у 50 (26 %) та ХОЗЛ ІV стадії
– у 28 (14,6 %).
Ступінь обмеження життєдіяльності визначали індивідуально кожному хворому на
основі інструкції № 183 від 07.04.2004 року про встановлення груп інвалідності
[36]. Серед обстежених не визнані інвалідами 48 (25,0 %) хворих, інвалідами ІІІ
групи визнані 77 (40,1 %) та інвалідами ІІ групи 67 (34,9 %).
Характеристика хворих в залежності від статі, віку, тривалості захворювання та
стадії ХОЗЛ в залежності від групи інвалідності представлені в табл. 2.2.
Таблиця 2.2
Характеристика хворих ХОЗЛ в залежності від групи інвалідності
Ознаки
Групи хворих

Неінваліди
Інваліди ІІІ групи
Інваліди ІІ групи
Всього
абс
абс
абс
абс
Стать
Чоловіки
Жінки
27
21
14,1
10,9
56
21
29,2
10,9
61
31,8
3,1
144
48
75,0
25,0
Вік (роки)
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60 і більше
19
11
0,5
3,1
4,7
9,9
5,7
1,0
22
39
0,5
2,1
3,1
11,5
20,3
2,6
55
0,5
4,7
28,6
1,0
10
16
50
105
1,0
5,2
8,3
26,0
54,7
4,7
Тривалість захворювання (роки)
До 5
5 - 10
11 - 15
16 - 20
Більше 20
14
14
10
7,3
7,3
5,2
3,1
2,1
10
14
32
13
5,2
7,3
16,7
4,2
6,8
16
15
13
14
4,7
8,3
7,8
6,8
7,3
33
44
57
27
31
17,2
22,9
29,7
14,7
16,1
Всього
48
25,0
77
40,1
67
34,9
192
100
Як видно з таблиці 2.2, серед обстежених переважали чоловіки (75 %) і, що
характерно, з посиленням групи інвалідності відсоток чоловіків збільшувався. В
групі не визнаних інвалідами чоловіки складали всього
56,3 % із числа обстежених, серед інвалідів ІІІ групи їх було 71,4 %, а серед
інвалідів ІІ групи – 89,6 %.
Всі обстежені були в віці від 19 до 63 років (середній вік (49,2±0,68) роки).
Як видно з представленої таблиці, серед них переважали особи в віці від 40 до
60 років (80,7 %), тобто найбільш працездатного віку. В групі не визнаних
інвалідами вони складали 15,6 % від загальної кількості (середній вік
(43,6±1,66) роки), серед інвалідів ІІІ групи –31,8 % (середній вік (48,8±1,03)
роки), а серед інвалідів ІІ групи –33,3 % (середній вік (53,5±0,60) роки). Це
свідчить про те, що зі збільшенням віку хворих наростало обмеження
життєдіяльності.
Тривалість захворювання серед обстеженого контингенту коливалася від 1 до 40
років (в середньому (13,4±0,63) років), серед не визнаних інвалідами
(10,2±1,12) роки, серед інвалідів ІІІ групи – (14,2±1,02) роки, а серед
інвалідів ІІ групи – (14,7±1,07) роки. Як видно з таблиці, тривалість
захворювання суттєво не відрізняється в групах, але слід відзначити, що серед
інвалідів дещо частіше зустрічаються пацієнти з тривалістю захворювання більше
15 років. Це свідчить про те, що в основної частини обстежених захворювання
діагностовано в пізн