Вы здесь

Розвиток інтегрованого цукробурякового виробництва в Україні

Автор: 
Багрій Тетяна Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U004998
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
2.1. Генезис буряківництва в Україні та напрями
розвитку ресурсних потоків у сировинних зонах
цукрового виробництва

В Україні буряківництво традиційно належить до провідних галузей сільськогосподарського виробництва, що зумовлюється його важливим економічним і соціальним значенням для розвитку народногосподарського комплексу держави. Сприятливі грунтово-кліматичні умови при наявності істотних запасів робочої сили, особливо в лісостеповій зоні країни, слугували основою для зародження в першій половині XIX століття і широкого розвитку в кінці дев'яностих років виробництва цукрових буряків та промисловості по випуску цукру. Україна швидко перетворилась у потужну світову цукрову державу. Так, виробництво цукру з цукрових буряків за сезон цукроваріння у 1951-1952 роках становило 2343 тис. тонн, у 1955-1956 - 2846 тис., у 1965-1966 - 5202 тис., у 1970 - 5177 тис., у 1980 р. - 5302 тис. тонн. В середньому за 1986-1990 роки було вироблено 5400 тис. тонн цукру. Зародження ринку цукру в Україні бере свій початок у 30-40-х роках, який набув значного розвитку в 70-80-х роках XX століття, середньорічний експорт цього цінного харчового продукту досяг за 1986-1990 роки 3663 тис. тонн [2, с.70]. Держава твердо займала серед країн-виробників цукру п'яте або шосте місце в світі на зовнішньому ринку. Аналіз генезису виробництва цукрових буряків визначається трьома основними параметрами: посівними площами, урожайністю і валовими зборами. Характерною ознакою розвитку буряківництва в Україні було прискорене нарощування вже в кінці XIX століття посівних площ під цією культурою. Якщо в 1884 році було засіяно цукровими буряками 245,4 тис. га, то через п'ять років посівна площа становила 313,5 тис. га, а через десять - 594,4 тис. гектарів [32, с.12-14]. У 1913 році цукрові буряки в Україні займали 676 тис. га. При середній урожайності коренів 168 ц/га їх валовий збір досяг 11,3 млн. тонн, а виробництво цукру зросло до 1105 тис. тонн. Найбільший обсяг виробництва цукру до першої світової війни був у сезоні цукроваріння 1910-1911 років - 1431,3 тис. тонн. В роки першої світової війни буряківнича галузь зазнала значних втрат - у кілька разів скоротились посівні площі і становили у 1921 році лише 83,1 тис. га [3, с.166-167]. До того ж, урожайність цукрової сировини знизилась з 173 до 37 ц/га, що стало основною причиною скорочення виробництва цукру до 43,9 тис. тонн. Мало місце значне зниження виробництва цукру і в Європейських цукрових країнах. Але вже в середині двадцятих років у світі було досягнуто істотного нарощування виробництва цукру як з цукрових буряків, так і з тростини, що призвело до перевиробництва цього продукту, до виникнення світової кризової ситуації в цій галузі, яка почала затухати тільки у 1927-1929 роках. Першопричиною такого соціально-суспільного зла, як правильно вказує в своїх дослідженнях Імас Є.В.[32, с.18-19] було не перевиробництво цукру, а зубожіння трудових верств населення, що виникло під тягарем руйнівних наслідків війни.
В Україні ж внаслідок рішучих практичних заходів нової влади, вдалось уже в 1927-1929 роках відновити цукробурякове виробництво до рівня 1913 року, а в 1930-1932 роках довести випуск цукру до 1463 тис. тонн. Слід зауважити, що в 2002 році в Україні виробництво цукру з буряків становило 1429 тис., а в 2003 році - 1457 тис. тонн, або скоротилось проти 1990 року відповідно у 3,8-3,7 раза.
В період масової колективізації дрібних селянських господарств і до наступних передвоєнних років виробництво цукрових буряків і цукру мало дещо хвилеобразний характер. Проте, починаючи з 1935 року намітилось значне піднесення у цій галузі. У передвоєнний 1940 рік посівна площа цукрових буряків досягла 820 тис. га, хоч урожайність через обмеження внесення мінеральних добрив, так і не вдалось істотно підвищити. Вона становила 159 ц\га, а це забезпечило одержання 13052 тис. тонн валового збору цукрової сировини. В Україні в цей період функціонувало 157 цукрових заводів із загальнодобовою потужністю 125,2 тис. тонн переробки цукрових буряків. У сезон цукроваріння 1940-1941 років вони виробили 1628,4 тис. тонн бурякового цукру.
В період Великої Вітчизняної війни цукробурякове виробництво в Україні було майже повністю зруйноване. Внаслідок військових подій галузь цілком втратила матеріально-технічну базу, а 142 цукрових заводів, або 90% їх загальної кількості, були повністю зруйновані. У період першого післявоєнного п'ятиріччя вдалось в основному відновити посівні площі цукрових буряків до довоєнного рівня, відбудувати зруйновані цукропереробні підприємства і забезпечити вже у 1950 році виробництво 1806 тис. тонн цукру, що на 12% перевищило його обсяг у 1940 році.
У наступні роки відбудови і розвитку народного господарства, зруйнованого війною, в Україні розширювали посівні площі під цукровими буряками, галузь насичувалась новими просапними тракторами, причіпними знаряддями та іншими технічними засобами, зростали, хоч і повільно, обсяги поставок мінеральних добрив.
З 1950 року до 1965 року посівні площі цукрових буряків розширились з 828 тис. га до 1863 тис. га, або майже в 2,3 раза. В наступні роки внаслідок запровадження системи сівозмін посівні площі дещо скоротились і становили відповідно у 1970 році 1659 тис., у 1975 - 1769 тис., у 1980 - 1775 тис., у 1985 - 1641 тис. і в 1990 році - 1607 тис. га. Україна тривалий період займала перше місце серед країн світу за площею посіву цукрових буряків. У кінці 80-х років тут було зосереджено понад 20% посівних площ цукрових буряків усіх бурякосіючих країн світу і вироблялось 13,3% світового бурякового цукру [32, с.9]. У структурі посівних площ цукрові буряки у довоєнний і в післявоєнний періоди, аж до 1950 року займали 2,6-2,7%. З 1955 року з розширенням посівів цієї культури зросла їх питома вага у загальній посівній площі з 3,3 до 5,5% у 1960 році. У наступні роки їх частка відповідно становила у 1970 році - 5,