Вы здесь

Формування комунікативних якостей особистості майбутнього фахівця податкової міліції у вищому навчальному закладі.

Автор: 
Богдан Світлана Михайлівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U005059
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ КУРСАНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ.
2.1. Концептуальна модель комунікативних якостей особистості працівників податкової міліції та її варіанти.
Передумову для постановки проблеми створення концептуальної моделі комунікативних якостей особистості працівників податкової міліції утворюють наукові праці співробітників відділу психології трудової і професійної підготовки Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України В.В. Рибалки, Е.І.Драніщевої, П.С.Перепелиці, З.Л.Становських, О.М.Ігнатович, які відкривають підхід до проблеми формування професійно важливих комунікативних якостей у професійній діяльності слідчих податкової міліції.
Професійна комунікативна діяльність слідчого податкової міліції становить собою слідчі дії по розкриттю злочинів у галузі оподаткування. У даному випадку шкода завдається державі або цільовим фондам у сумі несплачених податків, зборів, обов'язкових платежів, а також юридичній особі - у сумі нарахованих Державною податковою службою штрафу та пені за несплату податків, зборів, обов'язкових платежів [18, c.38]. Слідчі дії, як правило, передбачають допит свідків, обвинувачених, підозрюваних. За допомогою допитів досліджуються питання ведення бухгалтерської звітності, складання звітів, документів, які відображають конкретні господарчі операції та інші документи, що стосуються сплати податків. Слідчий повинен володіти спеціальними знаннями в галузі ведення бухгалтерської звітності, нормативних актів по нарахуванню податків, документальних перевірок щодо оподаткування тощо.
Обгрунтування концептуальної моделі комунікативних якостей особистості працівників податкової міліції та аналіз професійної діяльності слідчого ми будували переважно за діяльнісним виміром психологічної структури особистості, запропонованої В.В.Рибалкою [174, c.118]. В ній розглянуті основні компоненти діяльності людини: потребнісно-мотиваційний, інформаційно-пізнавальний, цілеутворюючий, результативний, емоційно-почуттєвий. Враховуючи специфіку діяльності слідчого податкової міліції, нами були введені нові терміни, в яких відображається психологічна і професійна логіка діяльності даних фахівців: мотиваційно-пошуковий (потребнісно-мотиваційний), інформаційно-аналітичний (інформаційно-пізнавальний), тактично-версійний (цілеутворюючий), результативно-доказовий (результативний), емоційно-регулятивний (емоційно-почуттєвий) компоненти.
Відповідно до конкретних розшуково-процесуальних ситуацій (виїмка, обшук, пред'явлення предметів і документів, що мають доказове значення; судово-бугалтерська експертиза, допит свідка, допит підозрюваного, очна ставка) ми розглянули п'ять спеціальних варіантів вказаної концептуальної моделі.
Після аналізу кожного компоненту діяльності фахівця податкової міліції і ситуації в цілому нами був визначений перелік професійно важливих комунікативних якостей особистості слідчого.
2.1.1. Ситуація 1. Обшук і виїмка.
Статті 177-189 КПК України. Обшук і виїмка [98].
Обшук - примусова слідча дія для знаходження необхідних документів, предметів, цінностей, які мають відношення до скоєного злочину в даній сфері. Завдяки проведенню обшуку по справам про несплату податків цінним є вилучити неофіційні документи, неофіційну облікову документацію, чернетки, які мають відношення до виконання фінансово - господарчої діяльності, розрахунки по сплаті податків у бюджет. Така інформація дає можливість співставити дані неофіційної документації з даними бухгалтерської звітності [2, c.790] (див. табл. 2.1.1).
Таблиця 2.1.1
Компоненти професійної діяльності слідчого податкової міліції у ситуації обшуку та виїмки.
І. Мотиваційно-пошуковий компонент
ІІ. Інформаційно-аналітичний компонент
ІІІ. Версійно-тактичний компонент
завдання
ІV. Результативно-доказовий компонент
V. Емоційно-регулятивний компонент
Виявлені відхилення можуть свідчити про злочин у сфері оподаткування.
Із психологічної точки зору, обшук і виїмка дуже схожі. Виїмка - вилучення у окремих громадян, підприємств, організацій предметів і документів, які мають відношення до карного злочину, хоча виїмка має свою специфіку. Виїмка відбувається в конкретних, раніш відомих об'єктах, коли точно відомо, де і у кого вони знаходяться. У психологічному аспекті виїмка, порівнюючи з обшуком, у меншій мірі носить пошукових характер, у більшості випадків немає необхідності в пошуковій діяльності, оскільки особа повинна сама представити документи, які просить слідчий. У разі приховання необхідних матеріалів виїмка переростає в обшук [60, с.271]. Специфікою для даної категорії злочинів є вилучення документів в різних організаціях. На стадії підготовки слідчий приймає рішення, в яких організаціях необхідно вилучити документи. Процес розслідування ухилення від сплати податків пов'язаний із використанням різних письмових актів облікового і звітного характеру, змістом якого є бухгалтерські та інші дані, де відображено в певній мірі фінансово - господарчу і організаційну діяльність суб'єкта господарювання [120, c. 125].
Отже, обшук та виїмка проводяться по мотивованому рішенню слідчого. Відмінність у тому, що, проводячи обшук, вказується, у зв'язку з чим і де він буде відбуватися, які цінності і предмети або документи необхідно вилучити. Проводячи виїмку, вказується у кого її необхідно провести, у зв'язку з чим, найменування та ознаки, за якими необхідно провести виїмку, місце його знаходження, а також значення.
Отже, мотиваційно-пошуковий компонент діяльності слідчого включатиме: потребу - зібрати сукупність доказів, що обґрунтовують вину особи у вчиненні податкового злочину для судового винесення вироку; мотив - знайти докази, які підтверджують правомірність дії.

Інформаційно-аналітичний компонент діяльності слідчого.
Ефективність слідчих дій залежатиме від підготовки слідчого. Підготовка до обшуку,