Вы здесь

Хмельницька область: трансформація структури господарства та пріоритети збалансованого розвитку

Автор: 
Гільберг Тетяна Георгіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U000002
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2
ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБ­ЛАСТІ ТА ШЛЯХИ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ
ПРИРОДО­КОРИСТУВАННЯ
2.1. Хмельницька область: особливості суспільно-географічного положення, роль і
місце в господарстві України
Хмельницька область розміщена в південно-західній частині Східно­Європейської
рівнини. Площа регіону становить 20,6 тис. км2 або 3,3% загальної площі України
[103, с. 5]. Територія області розташована в середній частині басейну Дністра
та його лівих приток: Смотрича, Ушиці, Збруча, у верхній частині басейну
Південного Бугу та верхів’ях Горині, що належить до Дніпровського басейну.
Північна, менша частина території області, розташована в межах Волинського
плато, яке є складовою частиною Волино-Подільської височини. На півдні вона
прилягає до Дністра. Територія області переважно рівнинна. Вона розташована в
помірному кліматичному поясі, у межах двох природних зон – лісостепу і міша­них
лісів. Серед ґрунтів переважають різновиди чорноземів. Рельєф, ґрунти та
агрокліматичні умови території сприятливі для господарського і сельбищного
освоєння, що зумовило давнє заселення її та видозміну ландшафтів внаслідок
активного антропогенного впливу.
Хмельницька область розміщена в центрі Подільського економічного району.
Області-сусіди першого порядку мають здебільшого агропромисловий напрямок
розвитку господарства і характеризуються невисоким рівнем
соціально-економічного розвитку. Зокрема, показник валової доданої вартості в
розрахунку на одну особу за 2002 р. у Чернівецькій області становив 2321 грн.,
Тернопільській – 2313, Житомирській – 2570, Рівненській – 2963, Вінницькій –
3019 грн. [104]. Відповідно до середньоукраїнського рівня це становить лише
54,6-71,2%. Таким чином, реальних можливостей прискорити соціально-економічний
розвиток за рахунок сусіднього потужного регіону-лідера Хмельницька область не
має. Перспективи області пов’язані перш за все з більш ефективним використанням
внутрішнього потенціалу за умови прискорення економічних реформ на
загальнодержавному рівні. Близькість до Львівсько-Волинського кам’яновугільного
басейну та Передкарпатської нафтогазоносної області сприяє розвитку
господарства регіону.
Важливе значення має транзитне положення Хмельницької області на транспортних
шляхах між країнами ЄС, західними районами України і Росією, а також між
чорноморськими портами, західноукраїнськими областями та країнами Центральної
та Східної Європи. Такими магістральними шляхами є дві залізниці, чотири
автодороги, три газопроводи широтного простягання (“Союз”,
Уренгой-Помари-Ужгород, Дашава-Київ), від яких відходять розгалуження,
нафтопровід “Дружба”, лінія електропередачі Вінниця-Альбертірша (Угорщина).
Зручність географічного положення області зумовлена близькістю до Молдови (10
км по прямій лінії), Румунії (24 км) і Польщі (165-240 км). Це полегшує доступ
продукції підприємств Хмельницької області на ринки вищевказаних країн.
Межі області не рівноцінні за значенням. Найбільш важливими вони є в місцях
перетину залізничних і автомобільних шляхів міжнародного значення, а саме в
центральній частині (через ці межі здійснюється зв’язок між східними і
західними районами України) і на півночі (через транспортний вузол
м.Шепетівка). Новий нафтопровід Одеса-Броди проходить через територію області з
південного сходу на північний захід, але поки що особливого господарського
значення для області не має. З півночі на південь область перетинають залізниці
та ряд автошляхів, які дають вихід на Білорусь і країни Балтії, Молдову і
країни Південно-Східної Європи. Судноплавний Дністер не має суттєвого значення
для зв’язків з іншими регіонами.
У перспективі транспортно-географічне положення Хмельницької області
покращиться завдяки створенню в Україні міжнародних транспортних коридорів
(Постанова Кабінету Міністрів України №346 від 20.03.1998) [76]. Два автобани
міжнародного класу А1 пройдуть від західного до східного кордону України
територією області. Смуга вздовж цих магістралей завширшки 100-120 км є зоною
стимулюючого впливу на соціально-економічний розвиток прилеглих територій (рис.
2.1).
Географічний центр області майже співпадає з місцерозташуванням
м.Хмельницького, що є дуже вигідним чинником соціально-економічного

Рис. 2.1 Хмельницька область. Шляхи сполучення. (2002 р.)1
1 Складено за даними управління транспорту
Хмельницької обласної державної адміністрації
розвитку території. Сприятливе транспортно-географічне положення разом із
значними трудовими ресурсами в умовах ринкового реформування економіки України
є однією з конкурентних переваг області для збільшення надходжень іноземного
капіталу.
Рівень економічного розвитку Хмельниччини нижче середнього по Україні. Частка
регіону в загальній чисельності населення держави становить 2,9% (2002 р.).
Водночас область зосереджує лише 1,9% валової доданої вартості, 1,3%
промислового виробництва; 4,3% продукції сільського господарства, 2,1% випуску
товарів народного споживання; 0,6% вартості експорту і 0,5% імпорту товарів;
0,5% прямих іноземних інвестицій від України в цілому (розраховано за даними
Держкомстату України). За середньорічним індексом виробництва ВДВ на душу
населення область знаходиться на 21 місці серед 27 регіонів держави. Місце
Хмельницької області в економіці України визначають: електроенер­гетика,
машинобудування, виробництво і переробка продукції сільського господарства,
оптова торгівля, рекреаційне господарство. Частка регіону в економіці держави
особливо значна у виробництві ковальсько-пресових