Вы здесь

Біологічне обгрунтування системи захисту черешні від вишневої мухи (Rhagoletis cerasi L.) в умовах півдня України.

Автор: 
Розова Лідія Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U000051
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
Умови та методика проведення досліджень
2.1. Агрокліматичні умови
Експериментальні дослідження і виробничу перевірку одержаних результатів
проводили в дослідному господарстві (ДГ) “Мелітопольське” Інституту зрошуваного
садівництва УААН, яке територіально знаходиться в південно-західній частини
Запорізької області на межі двох адміністративних районів Мелітопольського і
Якимівського. За комплексом грунтово-кліматичних особливостей ця місцевість
відноситься до південної степової зони України [188, 189].
Клімат Степу в порівнянні з іншими грунтово-кліматичними зонами України
характеризується найбільшою посушливістю.
За багаторічними даними метеостанції “Мелітополь”, середньорічна температура
повітря складає тут 9,6оС, середня температура найтеплішого місяця (липня)
становить 23,3оС, а найхолоднішого (січня) – 3,9оС. Абсолютний мінімум
температури повітря в зимовий період сягає – 33,1оС, абсолютний максимум влітку
становить 39,3оС.
Середня багаторічна тривалість безморозного періоду в районі проведення
досліджень складає 186 днів. Перші заморозки в степу відмічаються в середині
жовтня. Закінчуються морози в другій декаді квітня. Зима в багатьох випадках
малосніжна з частими тривалими відлигами, після яких нерідко наступають різкі
похолодання.
Степова зона України - район з найменшою відносною вологістю повітря. За
багаторічними даними, у літній період тут буває в середньому 8-11 днів з
відносною вологістю повітря менше 30%.
В середньому впродовж 16 днів на рік на цій території виникають суховії,
супроводжувані нерідко пиловими бурями. Переважають північно-східні і
південно-східні вітри, середньомісячна швидкість яких у зимовий період досягає
7 м/с.
Річна кількість опадів у районі досліджень, за даними Якимівської і
Мелітопольської метеостанцій, коливається в межах 388-430 мм. З загальної суми
опадів у теплий період року випадає біля 60%. Випадання опадів характеризується
нерівномірністю і значними коливаннями їх кількості, що призводить до
нерівномірного зволоження в різні роки. Випаровування води в 3,5-4 рази
перевищує кількість опадів, грунт протягом теплого періоду швидко висушується;
ріст і розвиток рослин, особливо плодових культур, пригнічується. Тому для
одержання стабільних врожаїв надзвичайно важливим є зрошення багаторічних
насаджень.
Найбільш повним і об’єктивним показником умов природної вологозабезпеченості
території є коефіцієнт зволоження. При агрокліматичній оцінці ступеню
зволоження вегетаційного періоду найбільш широко використовують гідротермічний
коефіцієнт (ГТК), який представляє собою відношення суми опадів до суми
середньодобових температур понад 10оС за період вегетації. Згідно
Г.Т.Селянинову, умови вегетаційного періоду бувають надмірно вологими при ГТК
2,0, посушливими – при ГТК 1,0 і сухими – при ГТК 0,5. В районі досліджень
величина ГТК, за багаторічними даними, складає 0,66 [190, 191].
Таким чином, погодно-кліматичні умови степової зони України достатньо
сприятливі для вирощування плодових дерев, особливо черешні. Але в той же час
вони сприятливі і для масового розвитку небезпечних шкідників цієї культури,
серед яких найбільш шкідливою є вишнева муха.
На строк вильоту вишневої мухи, і кінцевий результат досліджень – льот і відхід
на коконування – значно впливають метеорологічні умови весняно-літнього
періоду. Весняні місяці за роки досліджень мали значні відмінності, що впливали
на процес досліджень. Тому доцільно навести характеристику погодних умов
весняних і літніх місяців (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Основні метеорологічні характеристики років досліджень
(за даними метеостанції м.Мелітополя)
Рік
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Температура повітря, оС
1994
2,1
11,8
15,0
18,7
23,9
1995
4,7
10,0
15,8
23,0
23,7
1996
0,7
10,2
19,2
20,6
24,8
1997
2,0
8,3
17,8
21,2
21,9
1998
2,5
12,5
16,5
22,2
24,5
1999
5,5
11,9
13,6
23,7
25,9
2000
3,3
13,5
16,2
20,2
23,6
2001
5,2
11,6
15,0
18,6
27,6
Середня
3,3
11,2
16,1
21,0
24,5
Багаторічна
2,3
10,2
16,4
20,5
22,7
Температура грунту на глибині 5 см, оС
1994
13,2
19,0
23,8
29,8
1995
10,6
19,3
28,6
28,5
1966
12,0
23,7
26,2
30,8
1977
9,7
22,7
25,6
26,3
1998
14,5
19,7
27,0
29,2
1999
14,4
17,7
27,6
30,9
2000
15,9
21,2
25,3
28,9
2001
13,9
19,6
23,0
31,3
Середня
13,0
20,4
25,9
29,5
Багаторічна
15,1
19,8
24,9
26,7
Кількість опадів, мм
1994
38,3
63,2
41,3
47,1
1,2
1995
44,8
65,1
43,8
5,8
25,8
1996
22,5
32,1
43,8
35,1
2,0
1997
66,4
69,7
11,1
96,9
91,1
1998
87,7
23,0
85,2
33,3
55,8
1999
37,9
28,9
67,5
27,9
40,2
2000
41,8
15,0
22,8
63,3
14,6
Продовження табл. 2.1
3
2001
34,4
61,8
31,3
90,0
12,4
Середня
46,7
44,8
43,3
49,9
30,4
Багаторічна
33
32
48
53
50
Кількість днів з опадами
1994
17
10
12
12
1995
14
18
10
1996
11
11
1997
14
14
14
1998
21
13
1999
14
11
13
11
2000
22
14
11
14
2001
14
15
13
19
Середня
15
13
11
11
Багаторічна
Відносна вологість повітря, %
1994
79
80
71
67
50
1995
82
80
68
61
58
1996
75
65
64
60
53
1997
78
73
59
70
73
1998
84
66
67
68
61
1999
78
69
67
56
58
2000
80
69
57
63
63
2001
74
74
68
72
51
Середня
79
72
65
65
58
Багаторічна
72
64
62
60
60
Позитивною рисою даного клімату є також кількість сонячних днів у
весняно-літньо-осінній період, що забезпечує високий вміст цукру в плодах. Так,
кількість днів без сонця з тра