Вы здесь

Корекція заплідненості корів і телиць та метаболізму в їх організмі препаратом глютам

Автор: 
Себа Микола Васильович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U000082
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ
Одним із важливих аспектів розвитку тваринницької галузі є стимуляція
відтворної функції тварин. Протягом багатьох років науковці спрямовують свій
потенціал на вивчення та вдосконалення даного питання, застосовуючи
різноманітні способи та прийоми щодо корекції порушень відтворної функції.
У час стрімкого прогресу біотехнологічної науки стало можливим використання
біологічно активних речовин та препаратів широкого і різного спектра дії. Одним
з таких запропоновано біологічно активний препарат глютам [241], який є
екологічно чистим, його легко виготовити як в умовах господарства, так і у
заводських умовах, має широкий спектр біологічної дії на організм тварини.
Діючою речовиною препарату є натрію глутамат.
2.1. Методика виготовлення препарату глютам та глютам 1М
Виготовлення біологічно активних препаратів глютам і глютам 1М та розробка
температурного режиму їх стерилізації, проводили в лабораторії кафедри генетики
тварин та біотехнології ім. М.М. Колесника Національного аграрного університету
та на заводі ВАТ „Фармак” м. Київ.
Препарати складаються: глютам – дистильована вода, глутамінова кислота, натрію
бікарбонат, глюкоза; глютам 1М – дистильована вода, глутамінова кислота, натрію
бікарбонат, натрію хлорид.
Необхідну кількість компонентів препарату в лабораторних умовах визначали
шляхом зважування на електронних вагах (Японія). В колбу об’ємом 1,5 л вносили
наважку глутамінової кислоти і натрію бікарбонат. Після чого обережно, повільно
по стінках, додавали дистильовану воду, під час цього спостерігали бурхливу
реакцію. Отриманий розчин доводили до кипіння на електричній плитці потім
охолоджували до температури 60 °С. До охолодженого розчину додавали глюкозу і
розмішували до її повного розчинення. Препарат розливали у флакони, об’ємом 20
мл, які закривали гумовими пробками та поверх фіксували металевими кришками за
допомогою спеціального ключа.
Стерилізацію препарату проводили у стерилізаційній шафі „Меркурій” при tо – 120
оС, впродовж 12 хв. Під час стерилізації глюкоза взаємодіяла з іншими
інгредієнтами препарату та карамелізувалась, що виключало можливість тривалого
зберігання препарату, тому було прийнято рішення виготовляти препарат без
глюкози – глютам 1М, дотримуючись вище приведеного технологічного процесу.
Термін зберігання препарату глютам 1М виготовленого в умовах заводу ВАТ
„Фармак” становить 2 роки.
Дослідження проводили впродовж 2003?2005 року у господарствах: ВАТ „Племзавод
Бортничі” Бориспільського району Київської області, ПОСП „Перемога”
Новоград-Волинського району Житомирської області, агрофірмі „Пуща-Водиця”
Києво-Святошинського району, та у НДГ „Великоснітинське” Фастівського району
Київської області.
Матеріалом для науково-господарських досліджень слугували корови (n=167) не
нижче другої лактації, живою масою 450?500 кг та телиці (n=71) віком 16?18
місяців, живою масою 290?310 кг, висота у холці – 120–130 см. української
чорно-рябої молочної породи.
У дослідах використовували препарат глютам та його модифікацію глютам 1М, які
ін’єктували під шкіру за лопаткою та вводили у піхву впродовж 3-х днів в об’ємі
60 мл. (одна ін’єкція – 20 мл.).
Усі тварини дослідних і контрольних груп були клінічно здоровими. Корови у
дослідні та контрольні групи відбирались за послідовністю приходу їх в охоту.
Дослідження проводили за схемою (рис. 2.1.):

Рис. 2.1. Загальна схема досліджень
Дослідження на коровах. Перший дослід – пошуковий, було проведено у ВАТ
„Племзавод Бортничі” Бориспільського району Київської області у відділенні
„Табір” у весняно-літній період на лактуючих коровах. Тваринам групи дослідна І
чотирикратно ін’єктували препарат глютам за годину до осіменіння та тричі, на
6?8-й день після осіменіння, контрольній групі тварин ін’єкції не проводили
(табл.2.1).
Таблиця 2.1
Схема пошукового досліду у ВАТ „Племзаводу Бортничі”
Групи
Період введення препарату
за 1 год до осіменіння
на 6?8-й день після осіменіння
Контрольна
Дослідна І
20 мл, під шкіру
60 мл, під шкіру
Другий дослід проводили на коровах у ПОСП „Перемога” Новоград-Волинського
району Житомирської області, який було розділено на досліди А та Б. У досліді А
сформовано контрольну та дослідну групи корів (n=23) у кожній. Дослідним
коровам ін’єктували препарат глютам під шкіру на 6–8-й день статевого циклу
(табл.2.2).
Таблиця 2.2
Схема досліду у ПОСП “Перемога”
Групи
Період введення препарату
на 6?8-й день після осіменіння
на 13?15-й день після осіменіння
Дослід А
Контрольна
23
Дослідна
23
60 мл, під шкіру
Дослід Б
Контрольна
15
Дослідна І
15
60 мл, під шкіру
Дослідна ІІ
15
60 мл, у піхву
У досліді Б було сформовано дві дослідні та одну контрольну групи тварин (n=15
у кожній). Коровам І дослідної групи препарат глютам вводили під шкіру на
13–15-й день статевого циклу, а у ІІ групі його вводили у піхву корів на 6–8-й
день статевого циклу.
Тривалість кожного досліду становила 35–48 днів.
Третій дослід проводили у агрофірмі „Пуща-Водиця” Києво-Святошинського району,
четвертий – у НДГ „Великоснітинське” Фастівського району Київської області на
коровах, з яких було сформовано дослідну та контрольну групи (табл. 2.3).
Таблиця 2.3
Схема досліду
Господарство
Групи
Період введення препарату
6–8-й день після осіменіння
Агрофірма
„Пуща-Водиця”
Контрольна
15
Дослідна
15
60 мл, під шкіру
Навчально-дослідне господарство „Великоснітинське”
Контрольна
18
Дослідна
18
60 мл, під шкіру
Дослідження на телицях. Телиць у піддослідні групи відбирали після
синхронізації у них