Вы здесь

Перетравність корму, обмін речовин та продуктивні якості перепелів за різних рівнів лізину та метіоніну в комбікормах

Автор: 
Уманець Дмитро Петрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U000398
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА І ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Матеріал та загальна методика
Дослідження проводились в умовах експериментальної бази проблемної
науково-дослідної лабораторії кормових добавок кафедри годівлі
сільськогосподарських тварин і технології кормів ім. П.Д.Пшеничного
Національного аграрного університету на японських перепелах. Відповідно до
завдань досліджень було проведено два науково-господарські досліди: перший – з
жовтня 2003р. по квітень 2004р., другий – з листопада 2003р. по вересень
2004р.
Всі дослідження на молодняку і дорослих перепелах у першому та другому
науково-господарському дослідах проводилися за аналогічних умов.
Матеріалом для першого досліду був молодняк птиці породи японський перепел.
Дослід проводився за методом груп. Він складався з першої та другої частини,
кожна з яких у свою чергу ділилась на два етапи (табл. 2.1). Відповідно схемі
досліду для кожного етапу у добовому віці відбирали 700 голів перепелів, з яких
за принципом аналогів сформували 7 груп – контрольну і 6 дослідних, по 100
голів у кожній (співвідношення самців і самок було однаковим). При підборі
аналогів враховувались: порода, вік, жива маса. Основний період тривалістю 35
діб був поділений на 5 підперіодів, кожен із яких тривав 7 днів.
Піддослідне поголів’я молодняку перепелів утримувалось у одноярусних кліткових
батареях: у кожній клітці розміром 1,05 х 70 х 30 см розміщували по 100 голів.
При цьому площа на одну голову становила 73,5 см2, фронт годівлі – 1,5 см.
Напування птиці здійснювалося за допомогою вакуумних напувалок. Параметри
мікроклімату у пташнику відповідали встановленим нормативам.
Молодняк перепелів всіх груп у першому науково-господарському досліді отримував
розсипчастий повнораціонний комбікорм згідно схемі досліду (табл. 2.1).
Кратність годівлі – двічі на день (вранці та ввечері). Рівень лізину та
метіоніну в раціонах птиці дослідних груп регулювали за рахунок додаткового
введення до комбікорму синтетичного метіоніну та лізину, а вміст сирого
протеїну коригували за рахунок збільшення або зменшення окремих компонентів
раціонів (у межах від 0,1% до 0,4%).
У дослідах на молодняку здійснювали облік: збереженості поголів’я і живої маси
перепелів та обчислювали абсолютний, середньодобовий і відносний прирости живої
маси, витрату комбікормів, а у віці 17 та 35 діб визначали морфологічні і
біохімічні показники крові та вміст амінокислот у ній. Крім того, визначали
амінокислотний склад грудного м’яза. Для цього у віці 35 діб проводили забій
3-х самців і 3-х самок з кожної групи з наступним відбором у них грудного
м’язу.
Матеріалом для другого досліду також були перепілки породи японський перепел.
Дослід проводився за методом груп. Він складався з першої та другої частини,
кожна з яких у свою чергу ділилась на два етапи (табл. 2.2). Відповідно схемі
досліду для кожного етапу у віці 46 діб відбирали 240 голів перепелів, з яких
за принципом аналогів сформували 6 груп – контрольну і 5 дослідних, по 40 голів
(30 самок і 10 самців) у кожній. Аналогів підбирали за віком та живою масою. З
метою створення максимально можливої ідентичності у проведенні експериментів,
птахи, які використовувались у досліді, були одержані і вирощені в однакових
умовах.
Піддослідне поголів’я утримували у шестиярусній клітковій батареї, де у кожній
клітці розміром 60 x 40 х 20 см розміщували по 20 голів (15 самок і 5 самців).
При цьому площа на одну голову становила 120 см2, фронт годівлі – 2 см,
напування – 1 см. Параметри мікроклімату у пташнику відповідали встановленим
нормативам.
Таблиця 2.1
Схема першого науково–господарського досліду
Група
Перша частина досліду
Друга частина досліду
У 100 г комбікорму:
обмінна енергія 1,21 МДж, сирий протеїн 26%
обмінна енергія 1,21 МДж, сирий протеїн 23%
метіонін, %
лізин, %
метіонін, %
лізин, %
Перший етап
1-контрольна
0,45
1,35
0,50
1,40
0,35
1,35
0,45
1,40
0,40
1,35
0,55
1,40
0,50
1,35
0,60
1,40
0,55
1,35
0,65
1,40
0,60
1,35
0,70
1,40
0,65
1,35
0,75
1,40
Другий етап
1-контрольна
0,45
1,35
0,50
1,40
0,45
1,30
0,50
1,35
0,45
1,40
0,50
1,50
0,45
1,45
0,50
1,60
0,45
1,50
0,50
1,70
0,45
1,55
0,50
1,80
0,45
1,60
0,50
1,90
Таблиця 2.2
Схема другого науково–господарського досліду
Група
Перша частина досліду
Друга частина досліду
У 100 г комбікорму:
обмінна енергія 1,34 МДж, сирий протеїн 23%
обмінна енергія 1,34 МДж, сирий протеїн 20%
метіонін, %
лізин, %
метіонін, %
лізин, %
Перший етап
1-контрольна
0,5
1,4
0,60
1,5
0,5
1,1
0,60
1,3
0,5
1,2
0,60
1,4
0,5
1,3
0,60
1,6
0,5
1,5
0,60
1,7
0,5
1,6
0,60
1,8
Другий етап
1-контрольна
0,5
1,4
0,60
1,5
0,35
1,4
0,45
1,5
0,40
1,4
0,50
1,5
0,45
1,4
0,55
1,5
0,55
1,4
0,65
1,5
0,60
1,4
0,70
1,5
Перепели всіх груп у другому науково-господарському досліді, як і у першому,
отримували розсипчатий повнораціонний комбікорм відповідно до схеми досліду
(табл. 2.2). Кратність годівлі – двічі на день (вранці та ввечері). Рівень
лізину та метіоніну в раціонах перепелів дослідних груп також регулювали за
рахунок додаткового введення до комбікорму синтетичного метіоніну та лізину, а
вміст сирого протеїну коригували за рахунок збільшення або зменшення окремих
компонентів раціонів (у межах від 0,1% до 0,4%).
Протягом зрівняльного періоду тривалістю 14 днів у другому
науково-господарському досліді перепели всіх груп споживали комбікорм
контрольної групи. Вік птиці на початку основного періоду у другому
науково-господ