Вы здесь

Вдосконалення моніторингу осушуваних земель шляхом застосування біологічних критеріїв.

Автор: 
Гладовська Тетяна Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U000438
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ОБ’ЄКТИ, МЕТОДИ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Природні умови Рівненщини
Територія Рівненської області розташована в зонах Полісся та Лісостепу. Окремо
виділяється Мале Полісся.
На території поширені ландшафти двох типів: поліського з переваженням боліт,
лук, лісів і лісостепового з домінуванням переважно орних земель.
Загалом Рівненська область відзначається рівнинною поверхнею, середня висота
якої 184 м н.р.м. і є найнижчою серед західних областей України.
Гідрогеологічні умови області досить складні. Це пояснюється тим, що територія
її лежить у межах різних гідрогеологічних районів. Східна частина (приблизно
25% усієї площі) належить до території розвитку шпаруватих вод Українського
щита, західна – до схилу Львівсько-Волинського артезіанського басейну. У межах
Українського щита підземні води містяться у шпаруватих гранітах,
граніто-гнейсах докембрію і в осадових породах палеогену та антропогену.
Рівненщина багата на поверхневі води: ріки, озера, водосховища та ставки.
Річкова сітка області належить до басейну р. Прип’ять.
Територія Рівненщини належить до вологої і помірно теплої агрокліматичної зони
України. Клімат тут помірно континентальний, з теплим і достатньо вологим
літом. Зима також порівняно тепла, малосніжна, з частими відлигами.
Спостерігається зростання температур і сухості повітря та ґрунту з півночі на
південь, внаслідок чого територія Рівненської області поділяється на Північний
(Поліський) і Південний (Лісостеповий) агрокліматичні райони [142-146]. Клімат
Північного агрокліматичного району характеризується даними Сарненської
метеорологічної станції, Південного району – даними Рівненської метеорологічної
станції (табл.2.1, табл.2.2, табл. 2.3, табл.2.4).
Таблиця 2.1
Середньомісячна температура повітря Південного району, єС
Рік
Місяць

4
10
11
12
2001
-1,1
-2,7
2,1
10
13,9
15,3
21,5
19,1
12,8
9,8
1,5
-7,4
2002
-2,6
3,1
4,1
8,5
16,5
16,8
21,1
19,3
13
6,8
1,3
-5,4
Норма
-4,8
-4
0,6
7,2
14
16,8
18,5
17,4
13,3
1,8
-2,4
Таблиця 2.2
Середньомісячна температура повітря Північного району, єС
Рік
Місяць

1

9
10
11
12
2001
-1
-2,3
2,1
10,3
13,8
15,7
24,2
19,2
13
9,4
1,8
-7,1
2002
-2,2
8,7
16,5
17,5
22,2
19,8
13,4
6,9
1,3
-5,3
Норма
-5
-4
0,2
6,9
13,5
16,2
18
16,4
12
6,7
1,2
-2,7
Таблиця 2.3
Опади по Лісостеповому агрокліматичному районі, мм
Рік
Місяць

4
10
11
12
2001
55,1
28,9
58,6
21,5
67,4
122
76,5
52,5
17,2
14,8
41,2
24,8
2002
26,3
35,2
29,7
14
88,9
77,2
71
20,6
50,8
69,8
40,2
31,6
Норма
29
29
30
34
52
67
77
72
47
42
40
33
Таблиця 2.4
Опади у Поліському агрокліматичному районі, мм
Рік
Місяць

4
10
11
12
2001
43,9
29,3
47,8
17,6
13,8
91,9
68,2
47,8
11,8
20,7
36
15,8
2002
30,8
34,1
16
10,3
10,4
59,2
48,9
29,2
29,4
82,4
41
32,3
Норма
27
27
27
36
42
62
80
72
52
37
42
33
Рівненська область є типовою для гумідної зони України. Вона відзначається
заболоченістю та поширенням торфовищ, площа яких перевищує 100 тис. га. Тут
поширенні “поліські чорноземи” (перегнійно-карбонатні ґрунти).
Ґрунтовий покрив області відзначається великою різноманітністю як за генезисом,
гранулометричним складом, водно-фізичними властивостями. На території виявлено
277 ґрунтових відмін, які можна об’єднати в шість типів ґрунтів:
дерново-підзолисті, сірі лісові, чорноземні, лучні, болотні і дернові.
В межах осушувальних територій однієї природно – кліматичної зони (Полісся або
Лісостеп) чітко прослідковується однотипність осушуваних ґрунтів та схожість їх
гранулометричної фракції (табл. 2.5).
Таблиця 2.5
Основні типи осушуваних ґрунтів
Назва осушувальної
системи
Назва ґрунту
Природно - кліматична зона
Воробино
Дерново-підзолисті піщані та супіщані, торфові
Полісся
Язвинка
Дерново-підзолисті зв’язнопіщані, торфово-глеєві, торфові
Полісся
Деражне-Постійне
Дерново - середньопідзолисті зв’язнопіщані, торфові, торфово-глеєві
Полісся
Стубелка
Болотні, мулувато-торфові
Лісостеп
Головниця
Світло-сірі опідзолені легкосуглинкові, лучно-болотні середньосуглинкові
Лісостеп
Іква
Лучно-болотні важкосуглинкові
Лісостеп
Структура ґрунтів за гранулометричним складом еталонних систем Рівненської
області, за даними гідролого-меліоративної експедиції [148,149], наведені в
таблиці 2.6.
Майже 30% території області вкрито лісами, переважно сосновими і
дубово-сосновими в північній, поліській частині, і дубово-грабовими в
південній, лісостеповій. Понад 15% земельних угідь зайнято луками і пасовищами,
які теж зосереджені переважно у поліській частині області.
Таблиця 2.6
Гранулометричний склад ґрунту еталонних осушувальних систем
Рівненської області
Склад
ґрунту
Площа ґрунту різного складу
на еталонних системах, га
Воробино
Язвинка
Стубелка
Деражне-Постійне
Головниця
Іква
Піщані
851
846
4444
Супіскові
934
504
593
382
Суглинкові
720
1775
3978
724
Торфові
1870
1455
120
7897
Формування рослинного покриву Рівненської області відбувалось у льодовиковий і
післяльодовиковий час. На флористичному складі рослинного покриву позначилося
також проміжне положення досліджуваної території між Західною та Східною
Європою. Тому флора Рівненської області включає і західноєвропейські, і
східноєвропейські види. Тут ростуть бореальні, неморальні європейські, степові
і монтанні види. Територія Рівненської області входить до с