Вы здесь

Продуктивність і обмін речовин курей кросу "Іса-Браун" при використанні в комбікормах амінокислот і полімінеральної суміші

Автор: 
Ковтуненко Людмила Анатоліївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U000648
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Умови проведення дослідів на птиці
Дослідження проводились у три етапи протягом 1998-2005 рр. на базі ВАТ
”Отрадівське” Роздільнянського району Одеської області та у лабораторіях кафедр
годівлі сільськогосподарських тварин Одеського державного аграрного
університету і технології комбікормів Одеської державної академії харчових
технологій. Відповідно до мети досліджень було проведено три
науково-господарських та один виробничий досліди. Структурна схема наукових
досліджень показана на рис. 2.1.
На першому етапі роботи вивчалися фізико-хімічні та технологічні властивості
добавки амінокислотної кормової (ДАК), цеоліту, двовуглекислого натрію, які
використовувались при розробці рецептів сумішей амінокислот і полімінералів,
призначених для регулювання кислотно-лужного відношення мінеральних речовин і
рН комбікорму.
На другому етапі роботи були проведені два науково-господарських досліди з
метою виявлення впливу амінокислот і полімінералів на перетравність, засвоєння
поживних речовин комбікорму, гематологічні показники, продуктивність
курок-несучок.
За результатами першого і другого науково-господарських дослідів на основі
теоретичних і практичних висновків була створена суміш амінокислот і
полімінералів – АПС.
На третьому етапі роботи був поставлений один науково-господарський та один
виробничий досліди, мета яких полягала у перевірці ефективності застосування
нової АПС у годівлі курочок яєчного напряму продуктивності кросу “Іса-Браун” як
регулятора кислотності комбікорму та кислотно-лужної рівноваги в їх організмі.
При цьому вивчався вплив кислотності комбікорму на зміну коефіцієнтів конверсії
поживних речовин корму в енергію білка та жиру курячого яйця.
Лабораторні та технологічні
досліди
Вивчення хімічного складу компонентів (цеоліту, ДАК, двовуглекислого натрію) та
їх вплив на зміну рН комбі-корму курочок
Розробка рецепту та технології приготу-вання суміші, яка оптимізує активну
кислотність комбі-корму
Вивчення хімічного складу амінокислотно полімінеральної сумі-ші і її
властивості регулювати КЛВ та рН комбікорму
Науково-господарські та балансові досліди на курах-несучках щодо виявлення
взаємозв’язку кислотно-лужної рівноваги організму з продуктивністю птиці
Дослід 1
Науково-господарський
Визначення доз згодовування цеоліту окремо та у суміші з двовугле-кислим
натрієм і їх вплив на кислот-ність комбікорму
й КЛС в організмі курок-несучок
Дослід 2
Науково-господарський
Вивчення можливо-сті введення ДАК окремо та у суміші з цеолітом у комбі-корми
для курочок та її вплив на ріст, яєчну продуктив-ність птиці
Дослід 3
Науково-господарський
Визначення доз згодовування АПС, вивчення її впливу на яєчну продуктивність
курок-несучок. Вивчення перет-равності і засвоєння пожив-них речовин корму,
транс-формації органічних й мінеральних речовин у продукцію залежно від зміни
рН комбікорму.
Балансові досліди
з вивчення перетравності, засвоєння поживних і мінеральних речовин комбікорму
та перетворення їх у продукцію
Виробниче випробування та розрахунок економічної ефективності використання АПС
Рекомендації виробництву
Винахід
Рис. 2.1. Структурна схема досліджень
Науковий-господарські та виробничий досліди проводились за методом
відокремлених груп згідно з методикою А.И. Овсяникова [51, 78].
Схеми науково-господарських та наукових експериментів наведені в табл. 2.1 та
2.2.
Таблиця 2.1
Схема науково-господарських дослідів
Група
Поголів’я курочок,
голів
Вік,
діб
Жива маса, кг
Особливості
годівлі
Перший науково-господарський дослід
1-контрольна
85
45
0,425
Основний комбікорм (ОК)
2-дослідна
85
45
0,424
ОК + 2% цеоліту
3-дослідна
85
45
0,426
ОК + 4% цеоліту
4-дослідна
85
45
0,425
ОК + 2% цеоліту + 0,3% двовугле-кислого натрію
Другий науково-господарський дослід
1-контрольна
107
48
0,437
ОК
2-дослідна
107
48
0,435
ОК + 2% добавки амінокислотної кормової (ДАК)
3-дослідна
107
48
0,437
ОК + 4% ДАК
4-дослідна
107
48
0,435
ОК + 2 % ДАК+
+ 2% цеоліту
Третій науково-господарський дослід
1-контрольна
100
50
0,552
ОК
2-дослідна
100
50
0,545
ОК + 3% амінокис-лотно-полімінераль-ної суміші (АПС)
3-дослідна
100
50
0,547
ОК + 4% АПС
Таблиця 2.2
Схема балансових дослідів
Група
Кількість голів
Жива маса, кг
Інтесивність
несучості, %
Особливості
годівлі
Перший дослід
1-контрольна
1,69
91
ОК
2-дослідна
1,79
92
ОК + 2% цеоліту
3-дослідна
1,85
93
ОК + 2% цеоліту + 0,3% двовуглекис-лого натрію
Другий дослід
1-контрольна
1,75
92
ОК
2-дослідна
2,20
97
ОК + 4% АПС
Матеріалом для науково-господарських дослідів були курочки кросу “Іса-Браун”,
які за методом аналогів були розподілені відповідно дослідам на чотири, чотири
(одна контрольна і три дослідні) та три (одна контрольна і дві дослідні) групи,
відповідно по 85, 107 і 100 голів у кожній. При підборі аналогів враховували
живу масу, вік і швидкість росту птиці. Різниця між парами-аналогами була у
межах допустимих відхилень і становила не більше 3% [20]. Середня жива маса
курочок на початок дослідів була в межах 0,424-0,552 кг.
У виробничому досліді було сформовано дві групи курочок за методом міні-стада
по 3000 голів у кожній.
У ході першого та третього науково-господарських дослідів були проведені
фізіологічні досліди згідно з методикою ВНДІТІП у період найвищої несучості,
тобто у 250-ти добовому віці [53, 69].
Тривалість науково-господарських дослідів становила 265 діб і складалися із
підготовчого (10 діб) та основного періодів (255 діб), фізіологічних – 10 діб,
виробничого – 250 діб.
Відбір курей для балансови