Вы здесь

Метаболіти бактерій роду Pseudomonas як селективний фактор стійкості цукрових буряків до бактеріальних хвороб

Автор: 
Коломієць Юлія Василівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U001003
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Характеристика генотипів цукрових буряків
В роботі використовувалось 12 генотипів цукрових буряків, одержаних з Інституту
цукрових буряків УААН.
Білоцерківський однонасінний 45 ? Білоцерківської дослідно-селекційної станції
ІЦБ, диплоїдний сорт урожайно-цукристого напряму, виведений методом
індивідуального добору та гібридизації трьох ліній-синтетиків, однонасінність
плодів ? 90 ? 97%, схожість насіння ? 85 ? 90%, високоврожайний, стійкіший до
хвороб листків та цвітушності, ніж стандарти. Забезпечує врожайність
коренеплодів на рівні 43,8 т/га при вмісті цукру 17,6% і його зборі 7,63 т/га.
Рекомендований до вирощування в зоні достатнього зволоження (Полісся).
Ялтушківський однонасінний 64 ? виведений Ялтушківською дослідною-селекційною
станцією ІЦБ, сорт урожайно-цукристого напряму. Середня врожайність при
випробуванні ? 48,2 т/га, цукристість коренеплодів ? 17,9%, збір цукру ? 8,6
т/га. Характерною особливістю сорту є висока стійкість до церкоспорозу і
середня стійкість до борошнистої роси та коренеїду. Рекомендований для
західного регіону України (зона достатнього зволоження), але висівається майже
в усіх зонах бурякосіяння.
Український ЧС 70 ? однонасінний диплоїдний ЧС гібрид, виведений ІЦБ разом із
Львівським опорним пунктом Інституту цукрових буряків. Середня врожайність
коренеплодів ? 52,5 т/га, цукристість ? 17,8% (при потенціалі 20,7%), збір
цукру ? 10,0 ? 11,0 т/га.
Білоцерківський ЧС 57 ? однонасінний триплоїдний гібрид на стерильній основі,
врожайно-цукристого напряму. Виведений Білоцерківською та Ялтушківською
дослідно-селекційними станціями ІЦБ. Відзначається підвищеною стійкістю до
хвороб, стійкий до “цвітухи”. На держсортодільницях Лісостепу забезпечив
середню врожайність коренеплодів 49,8 т/га, цукристість ? 18,1%, збір цукру ?
6,8 т/га. Відзначається досить високими показниками в умовах зволоження. До
Реєстру сортів рослин України занесений в 1995 році.
Верхняцький ЧС 63 ? однонасінний диплоїдний гібрид на стерильній основі,
врожайно-цукристого напряму. Виведений Верхняцькою дослідно-селекційною
станцією ІЦБ. На сортодільницях Лісостепу забезпечив середню врожайність
коренеплодів 47,6 т/га, цукристість ? 18,3%, збір цукру ? 8,5 т/га. До Реєстру
сортів рослин України занесений в 1996 році.
Олександрія ? однонасінний триплоїдний гібрид на стерильній основі,
врожайно-цукристого напряму. Виведений Білоцерківською та Іванівською
дослідно-селекційними станціями. На сортодільницях Лісостепу і Полісся
забезпечив урожайність коренеплодів 47,3 т/га при цукристості 17,9%, збір цукру
? 8,4 т/га. Рекомендований для Полісся, Лісостепу. До Реєстру сортів рослин
України занесений в 1997 році.
Уладово-Верхняцький ЧС 37 ? спільний гібрид Уладово-Люлинецької та Верхняцької
дослідно-селекційних станцій ІЦБ. Однонасінний диплоїдний гібрид на стерильній
основі, врожайно-цукристого напряму. На сортодільницях Лісостепу отримано такі
показники: врожайність коренеплодів ? 51,2 т/га, цукристість ? 17,2%, збір
цукру ? 8,8 т/га. Рекомендований для зони Лісостепу України. До Реєстру сортів
рослин України занесений з 1993 року.
Ялтушківський ЧС 72 ? диплоїдний гібрид на стерильній основі,
врожайно-цукристого напряму. Виведений Ялтушківською дослідною-селекційною
станцією спільно з Інститутом цукрових буряків Словаччини. Відносно стійкий до
хвороб. Характеризується високою насіннєвою продуктивністю. Урожайність
коренеплодів 50,2 т/га, цукристість ? 17,3%, збір цукру ? 8,6 т/га. До Реєстру
сортів рослин України занесений в 1997 році.
Каверось ? однонасінний триплоїдний гібрид на стерильній основі,
врожайно-цукристого напряму. Виведений Білоцерківською дослідно-селекційною
станцією ІЦБ та фірмою КВС (Німеччина). Урожайність коренеплодів 50,6 т/га,
цукристість ? 17,5%, збір цукру ? 9,1 т/га. До Реєстру занесений в 1998 році.
Лена ? однонасінний, триплоїдний гібрид, німецької фірми КВС. Зареєстрований і
допущений для вирощування в Україні в 1993 році. Рекомендовані зони ? Полісся і
Лісостеп. Перевищує стандарт по врожайності коренів на 12,3%, по збору цукру на
12,8%. Гібрид стійкий до грибкового захворювання ? церкоспорозу завдяки
стійкості його листкового апарату. Насіння має високі фізіологічні
властивості.
Перла ? однонасінний, триплоїдний гібрид, німецької фірми КВС. Зареєстрований і
допущений для вирощування в Україні в 1993 році. Рекомендована зона вирощування
Полісся і Лісостеп. Перевищує стандарт по врожайності коренів на 12,0%, по
збору цукру на 15,4%.
Роберта ? однонасінний, триплоїдний гібрид, німецької фірми КВС. Зареєстрований
і допущений для вирощування в Україні в 1999 році в зонах Полісся і Лісостеп.
Перевищує стандарт по врожайності коренів на 14,0%, по збору цукру на 11,7%.
Зберігає гарну густоту рослин до збирання. Гібрид стійкий до хвороб листкового
апарату [120].
2.2. Штами мікроорганізмів та умови їхнього культивування
В дослідженнях використовували штами бактерій, одержані із колекції живих
культур Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН
України:
Pseudomonas syringae pv. aptata (Brown & Jamieson 1913) Young, Dye & Wilkie
1978 штами 8544, 8545. Виділені Кучеренко Л.В. в 1967 р. із уражених тканин
цукрових буряків.
Pseudomonas wieringae (Elliot) Savulesku (1947) штами 7921, 7922, 7923.
Виділені Бельтюковою К.Г. та Айзенберг С.З. в 1956 р. із уражених тканин
цукрових буряків (Корсунь-Шевченківські сільські угіддя).
Pseudomonas syringae pv. syringae 8414 Van Hall 1902. Виділений із кормових
бобів (Москва, Інститут фітопатології).
Культуру бактерій постійно підтримували