Вы здесь

Ефективний розвиток текстильного виробництва на основі ресурсного забезпечення.

Автор: 
Якимчук Тетяна Вікторівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U001176
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2 ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТЕКСТИЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
2.1. Аналіз виробничо-фінансової діяльності підприємств текстильної
промисловості
Фінансова діяльність як частина господарської, містить у собі всі грошові
відносини, пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції, відтворенням
основних й оборотних фондів, утворенням і використанням доходів. Фінансовий
стан підприємства – це найважливіша характеристика його діяльності. Вона
характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення й
використання фінансових ресурсів [62,125,140]. Фінансовий стан підприємства
небайдужий власникам підприємства, менеджерам, кредиторам, персоналу, урядовим
закладам й іншим групам людей.
Розрахунок показників фінансового стану проведений, в основному, на основі
балансів і звітів про фінансову діяльність ВАТ „Херсонський бавовняний
комбінат” за 1989-2003 роки і даних про виробничо-господарську діяльність
Донецького бавовняного комбінату. Для збереження загальної логіки фінансової
діагностики стану підприємства обмежимося зведеною таблицею 2.1 показників,
необхідних для подальших розрахунків.
У таблиці 2.1 наведені дані за період з 1989 по 2003 рік. Одиниці виміру: 1989
– 1991 роки – тисяча рублів, 1992 рік – тисяча карбованців, 1993 – 1995 роки –
мільйон карбованців, 1996 -2003 роки – тисяча гривень.
При оцінці фінансово-господарської діяльності статті витрат і собівартість,
звичайно, співвідносять із виторгом від реалізації [140]. Показники, що
найбільш широко використовуються в аналізі діяльності підприємства відображають
співвідношення собівартості товарів і виторгу від їхньої реалізації. До них
можна віднести коефіцієнт експлуатаційних витрат, коефіцієнт прибутковості
виробничої діяльності, показники рівня рентабельності по реалізованій продукції
й балансовому прибутку.
Таблиця 2.1
Рік
Чистий виторг від реалізації продукції
Собівартість
Балансовий прибуток (збиток)
Загальна вартість активів (пасивів)
Необоротні активи
Запаси і витрати
Грошові кошти та дебіторська заборгованість
Залишкова вартість основних засобів
Залишкова вартість МШП
8
10
1989
613702
522568
91134
198206
117915
65610
14681
117915
3344
1990
617911
527718
90193
212778
138176
60412
14190
127003
3427
1991
1318694
1060743
258197
425924
163292
204347
58285
150699
4099
1992
17236440
13109436
4149218
10269828
1832159
7007502
1430167
1731576
12625
1993
224190
167524
66644
167905
50069
97149
20687
47758
1092
1994
1571380
1449000
329344
944751
71185
835822
37744
60940
11094
1995
4591894
4432212
182176
5083718
2537861
2073231
472626
2509063
34217
1996
25119,5
34719,2
-9377,8
208048
183451,6
20026
4570
182414
630
1997
20418
32942
-11348
204159
175757
23263
5139
174807
1752
1998
27889
37183
-19336
211043
168639
35425
6979
167433
655
1999
29354
42946
-25309
191932
150439
31369
10124
148076
654
2000
35787
45460
-25503
175210
142406
26538
6042
138929
2001
25649
35681
-2146
163761
131276
25845
6640
129135
2002
29491
40169
-22864
146301
120133
21690
4478
117986
2003
33069
45689
-22756
137621
108670
18243
10708
107764
Продовження таблиці 2.1
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Витрати майбутніх періодів
Грошові кошти і короткострокові фінансові інвестиції
Розрахунки з дебіторами
Власний капітал
Довгострокові пасиви
Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити та позики
Розрахунки з кредиторами
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
38549
20117
69
2124
12299
161030
37176
27009
9831
37216
17291
50
2481
11595
173171
39607
30713
8818
111976
77166
33
15143
41928
365818
60106
12342
44259
4537433
2039609
71
428518
999886
5228388
5041440
3593712
1391538
40552
34031
10
1278
19213
120707
47198
17090
30106
343200
329835
148
1562
34552
560151
384600
149374
235225
607665
866382
178
13766
435323
3702048
1381670
793992
587678
8047,2
8140,3
3,2
14,4
4327,2
184562,8
23485,5
9163,5
14322
11470
8174
185
4954
175123
29036
9172
19864
12720
14498
193
6786
149822
21542
39679
8877
30802
12534
14761
46
192
9932
110089
31961
49882
6741
43141
12609
10345
195
3996
93455
33145
58611
6593
52018
10857
11618
238
3401
79575
36930
47256
6859
40397
9820
7555
192
3416
53332
30383
62586
7499
55087
8800
7277
344
9632
26490
29657
81474
6559
74915
Необхідно відзначити, що підходи до визначення рентабельності у вітчизняній і
закордонній практиці відрізняються. Відмінність заключається в тому, що в
більшості країн рівень рентабельності визначається відношенням прибутку до
чистого виторгу від реалізації [140], а в Україні й ряді країн Східної Європи –
до собівартості [134]. Рівень рентабельності стосовно чистого прибутку ми не
приводимо, тому що у зв’язку зі збитковістю багатьох підприємств текстильної
промисловості він практично збігається з рівнем рентабельності від балансового
прибутку.
Варто помітити, що розгляд вищенаведених показників не може дати повної картини
про можливості підвищення ефективності діяльності підприємства, зниження
собівартості продукції. Тому для аналізу деяких факторів, що впливають на
зниження собівартості, розглянемо показники, що характеризують ефективність
управління ресурсами, тобто активами підприємства. Зокрема, оборотність
активів, тривалість оборотності активів, коефіцієнт оборотності й тривалість
оборотності чистих активів, а також коефіцієнти використання оборотних
матеріальних активів і рентабельність активів.
Результати розрахунків показників наведені в таблиці 2.2.
Варто помітити,