Вы здесь

Програмне управління розвитком житлово-комунального господарства міста

Автор: 
Григорович Аркадій Віталійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U001283
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА м.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
2.1. Методичні положення щодо аналізу розвитку житлово-комунального
господарства
Основною метою функціонування житлово-комунального господарства міста, як уже
згадувалось, є надання послуг для забезпечення життєдіяльності населення. По
мірі розвитку науково-технічного прогресу, удосконалення засобів праці та
підвищення рівня життя, зростають виробничі та особисті потреби людей. Для їх
задоволення необхідне постійне розширення асортименту матеріальних благ та
послуг. Встановлення потреб, можливих змін попиту на окремі їх види та
прогнозування перспективних обсягів вимагає проведення комплексного аналізу
розвитку житлово-комунального господарства. Такий аналіз є досить працемісткою
справою, оскільки до складу ЖКГ комплексу входять різні за функціональним
призначенням об’єкти (рис. 1.2, 1.3).
У поточному часі офіційно затверджений цілий комплекс методик [22; 23; 41; 106;
107; 108; 162; 182] та опубліковано низку наукових праць з
фінансово-господарського аналізу підприємств, галузей, територіальних
комплексів та проектів [56; 59; 61; 83; 99; 142; 178].
Методичні рекомендації щодо розроблення та реалізації регіональних, районних,
міських та селищних програм реформування і розвитку житлово-комунального
господарства територіальних громад визначають загальну послідовність проведення
аналізу стану житлово-комунального господарства з позицій визначення поточного
стану, встановлення тенденцій та проблемних моментів розвитку [108]. Зокрема,
ними пропонується проводити детальний аналіз стану ЖКГ у розрізі підгалузей, а
також методом порівняння визначати ступінь задоволення потреб населення у
житлово-комунальних послугах відносно чинних нормативів.
Комплексний аналіз, як зазначається у методиці, повинен складатися з таких
елементів:
І - загальна характеристика житлово-комунального господарства;
ІІ - характеристика системи управління ЖКГ;
ІІІ - аналіз технічного стану житлового фонду, об'єктів благоустрою,
міськелектротранспорту, систем водо-, теплопостачання та водовідведення тощо;
ІV - оцінка фінансово-економічних показників діяльності підприємств ЖКГ та
чинної тарифної політики;
V - визначення якості житлово-комунальних послуг та рівня задоволення ними
потреб населення.
Розглянемо їх більш детально у розрізі напрямків, підгалузей та показників.
Для загальної характеристики житлово-комунального господарства методика вимагає
провести попередній аналіз за такими напрямками:
- географічне розташування, площа території, адміністративно-територіальний
устрій, адміністративний статус, особливості соціально-економічного розвитку;
- інженерно-будівельні умови (наявність зсувонебезпечних територій, територій,
що підтоплюються, тощо);
- чисельність, статево-вікова та професійна структура населення, кількість
працюючих (у т.ч. на підприємствах житлово-комунального господарства);
- господарський комплекс регіону, розподіл підприємств за формами власності,
розвиток підприємництва (у т.ч. у сфері житлово-комунального господарства);
- ефективність функціонування підприємств ЖКГ;
- фінансові ресурси місцевого бюджету: надходження (у т.ч. за рахунок
трансфертів) та видатки (зокрема на житлово-комунальне господарство) в розбивці
на утримання та розвиток;
- узагальнена структура житлово-комунального господарства;
- структура споживання житлово-комунальних послуг.
Зокрема, при описі структури житлово-комунального господарства пропонується
застосовувати такі показники:
кількість та загальна площа житлових будинків;
протяжність мереж водо-, теплопостачання та водовідведення, вулично-дорожньої
мережі;
кількість опалювальних котелень;
кількість артезіанських свердловин;
потужність каналізаційних та очисних споруд;
площа сміттєзвалищ;
дані про зелені насадження.
Для визначення структури споживання житлово-комунальних послуг застосовуються
такі показники:
споживання питної та гарячої води (на місяць);
обсяги надання послуг з централізованого опалення (на місяць);
обсяги відведення та очищення господарсько-побутових стічних вод;
обсяги збирання, вивезення, знешкодження, утилізації, видалення та переробки
твердих побутових відходів;
послуги міського електротранспорту (відповідно до груп споживачів).
Цей аналіз має проводитись у розрізі підгалузей житлово-комунального
господарства, а також відповідно до територіального поділу для міст, районів,
населених пунктів та підприємств.
Характеристика системи управління житлово-комунальним господарством
здійснюється таким чином:
визначається перелік суб'єктів господарської діяльності у сфері
житлово-комунального господарства у розрізі підгалузей;
дається характеристика існуючої системи управління (пряме чи делеговане);
наводиться організаційна схема управління;
аналізується система оплати населенням спожитих житлово-комунальних послуг;
оцінюється ефективність роботи автоматизованої системи нарахування та обліку
платежів за спожиті житлово-комунальні послуги.
У процесі аналізу технічного стану житлового фонду, об'єктів благоустрою,
міськелектротранспорту, систем водо-, теплопостачання та водовідведення
вивчаються показники, які мають бути згруповані за підгалузями, у
територіальному розрізі та зіставлені з аналогічними показниками стану ЖКГ
інших територій.
Методика потребує вивчення наступного комплексу показників:
1. житловий фонд
1.1. структура за формами власності (кількість будинків, площа житлових
будинків, загальна площа квартир, житлова площа);
1.2. характеристика стану багатоквартирного житлового фонду (рівень зношеності
/у т. ч. що перебуває у комунальний власності/; якісна оцінка жи