Вы здесь

Внутрішньовидова мінливість та успадкування ознак плюсових дерев сосни звичайної у Харківській області

Автор: 
Терещенко Лариса Іванівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U001363
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1 Об’єкти досліджень
Основними об’єктами наших досліджень є архівні та насінні клонові плантації І
порядку, випробні культури 5–17-річного віку.
Плюсові дерева сосни звичайної, досліджені нами, зростають у шести
держлісгоспах Харківської області. Загальна характеристика плюсових і кращих
нормальних дерев та насаджень, де вони були відібрані, подана у додатку А.
Клонові насінні плантації І-го покоління (КНП) закладалися щепленням живців
плюсових дерев за методикою Е.П.Проказіна [67]. Живці плюсових дерев було
щеплено на деревця 3–5-річного віку в лісових культурах або на однорічні сіянці
з закритою кореневою системою. Таким чином створювалися клонові архівно-маточні
плантації у 1969 та 1974–1975 рр. та клонові насінні плантації І-го порядку на
селекційному комплексі Зміївського ДЛГ. З насіння, зібраного з клонів, створено
випробні культури.
1. Архівно-маточна плантація №1 (АМП №1) розміщена у 64 кв., діл. 4
Задінецького л-ва Зміївського ДЛГ. ТЛУ – В2. Щеплення живців у 1969 році
провадилося на підщепні культури 5-річного віку, відстань у рядках та між ними
– 5 м. Загальна площа 3 га, рельєф рівний, грунт супіщаний. Розміщення щеп –
рядове. За контроль взято 22 нещеплених дерева на різних рядках, усередині
плантації.
2. Архівно-маточна плантація №2 (АМП №2) являє собою обласний архів клонів
плюсових дерев сосни звичайної лише Харківської області. Розміщена у 54 кв.,
діл.2 Задінецького лісництва Зміївського ДЛГ. Щеплення живців провадилося у
1974–1975 рр. на 5-річні виробничі культури, на висоті 1–1,5 м. Відстань між
деревами в рядку – 1м, але щеплення робилися через 5 м (через 4 дерева),
міжряддя – 3 м. Площа – 4,2 га. Рельєф відносно рівний, грунт піщаний, слабо
опідзолений. Тип лісорослинних умов – свіжий субір. Приживлюваність живців у
середньому становила 20%, На час обстеження представлено плюсові дерева з 5
держлісгоспів Харківської області (М – Жовтневий ДЛГ, І – Ізюмський, Ск –
Скрипаївський, В – Гутянський, Б – Балаклійський). Середня кількість щеплених
дерев за клонами – від 1–2 (14 клонів) до 10–18 (7 клонів). На цій плантації
було проведено спрямовані схрещування за системою топкросу у 1984 та 1985
роках. Зібране насіння було висіяно в теплиці Задінецького лісництва
Зміївського ДЛГ. З отриманих сіянців створено випробні культури в Задінецькому
лісництві Зміївського ДЛГ та у Васіщевському л-ві Жовтневого ДЛГ, на яких
проведено наші дослідження.
Селекційний комплекс насінних плантацій 1985–1995 років створення, загальною
площею близько 25 га, розміщено в Задінецькому лісництві Зміївського ДЛГ, у
кварталі 99, урочище “Прихилки”. Плантації створено на землях, що вийшли з-під
сільгоспкористування, розмежовані від стиглого соснового лісу з усіх боків 3
рядами берези, рельєф рівний. Весь комплекс створено саджанцями з закритою
кореневою системою, розміщення переважно 5х5 м, частково 5х10 м.
3. Архівно-маточна плантація №3 (АМП №3) створена у 1987–1988 рр. Вік на час
досліджень – 8 років. Кожен клон представлено 4 раметами, що розміщені в рядок.
Усього подано 40 клонів, які є на КНП №2 та № 5 (місцеві плюсові та кращі
дерева).
4. Клонова насінна плантація №4 (КНП №4) створена у 1995 році. Вік на момент
досліджень 5 років. Представленість рамет клонів максимальна (до 20), всього
досліджено 16 клонів. Схема розміщення – розсіяно-збалансована, 5х5 м.
5. Клонова насінна плантація №5 (КНП №5) 1972–1974 рр. створення розташовано у
Чемужівському лісництві Зміївського ДЛГ (92 кв., вид.16). Площа плантації – 3
га, ТЛУ –В2. Щеплення проведено на виробничих культурах із розміщенням 5х5 м,
схема – розсіяно-збалансована. Представлено 32 клони плюсових дерев Харківської
області. Відмінністю цієї плантації є піщані ґрунти з прихованими чорноземами,
завдяки цьому тут добре насіннєношення та ріст дерев. Дерева клонів 7-Г та 11-З
свого часу були використані як батьки (>) при проведенні спрямованих
схрещувань.
6. Випробні культури Зміївського ДЛГ створено у 1986 р. 1-річними сіянцями
співробітником лабораторії селекції УкрНДЛГА Митроченко В.В., які отримано від
спрямованих схрещувань 1986–1989 рр. Насадження знаходиться у кварталі 76,
вид.1 цього лісництва, в урочищі “Ювілейна”. Культури створено по розкорчованій
лісосіці. Обробіток супіщаного ґрунту – борознами через 2,5 м, садіння – під
меч Колесова з розміщенням у ряду через 1 м, на ділянці напівсібсових родин –
через 0,75 м. Рельєф хвилястий. ТЛУ – В2. Догляд за культурами провадився лише
у перші 2 роки та полягав у прополці та рихленні ґрунту в садивих місцях. Рубки
догляду не проводилися до 12–13-річного віку. Випробні культури мають сібсову
частину (площа 1,3 га, представлено 44 сібсових та, як контроль, – 20
півсібсових потомств, розміщення в ряду через 1 м) та напівсібсову частину (0,7
га, 24 потомства від вільного запилення, розміщення в ряду через 0,75м).
7. Випробні культури Жовтневого ДЛГ створено у 1987 р. однорічними сіянцями.
Насадження знаходиться у кв. 124, вид.1 Васищевського лісництва на площі 3 га.
Тип лісорослинних умов – В2.
Культури створено по розкорчованій лісосіці після суцільної рубки соснового
насадження, на місці вигорілих соснових культур. Схема розміщення дерев на
ділянці для сібсових родин –1,0х2,5 м, для напівсібсових – 0,75х2,5 м.
Початково, через деяку неоднорідність рельєфу, площу сібсових культур було
розбито на 8 секцій, відповідно для кожної секції висаджено свій контроль.
Всього представлено 39 сібсових родин. Напівсібсова ділянка поряд із сібсовою
як продовження рядків, тут представлено 41 потомство. Рубку догляду у
насадженні проведено у 10-річному віці, видалено сухі та пошкодже