Вы здесь

Вплив сульпіриду на варіабельність серцевого ритму та епізоди "німої" ішемії міокарда у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні зі стенокардією напруги

Автор: 
Чорна Інна Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U001398
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Клінічна характеристика обстежених осіб
Дисертаційна робота виконана на кафедры госпітальної терапії-2 Запорізького
державного медичного університету, яка розташована на базі Запорізької обласної
клінічної лікарні (ЗОКЛ). Результати дослідження базуються на даних
комплексного обстеження і динамічного спостереження за 150 хворими на ВХ ДПК
та/або ІХС (СтН ІІ-ІІІ ФК), серцевою недостатністю І-ІІ ФК (за класифікацією
Нью-Йоркської асоціації серця - NYHA), що знаходилися на стаціонарному
обстеженні та лікуванні в терапевтичній клініці (кардіологічному і
гастроентерологічному відділеннях) Запорізької обласної клінічної лікарні або
зверталися амбулаторно в консультативну поліклініку Запорізької обласної
клінічної лікарні і на кафедру госпітальної терапії-2 Запорізького державного
медичного університету, а також за 30 – ю практично здоровими особами.
Критеріями залучення пацієнтів у дослідження були:
наявність у пацієнта верифікованої на підставі скарг, даних анамнезу
захворювання, клінічної картини, інструментальних і лабораторних методів
дослідження виразкової хвороби дванадцятипалої кишки та/або ішемічної хвороби
серця, стенокардії напруги ІІ - ІІІ функціонального класу, серцевої
недостатності І-ІІ фунціонального класу (класифікація NYHA);
згода пацієнта на участь у дослідженні.
У дослідження не залучали пацієнтів з наявністю хоча б одного з перерахованих
нижче критеріїв:
- наявність наступних форм ішемічної хвороби серця:
стенокардія напруги IV ФК;
нестабільна стенокардія;
гострий чи перенесений раніше інфаркт міокарда;
хронічна серцева недостатність III-IV ФК;
гемодинамічно значущі порушення ритму серця, що вимагають медикаментозної
корекції;
наявність штучного провідника ритму;
блокади ніжок пучка Гіса;
реконструктивні операції на коронарних артеріях в анамнезі;
наявність в анамнезі перенесеного мозкового інсульту;
злоякісна артеріальна гіпертензія;
хронічна ниркова недостатність;
інсулін-залежний і декомпенсований інсулін-незалежний цукровий діабет;
хронічні запальні захворювання;
системні захворювання сполучної тканини;
дегенеративні ураження опорно-рухового апарата;
хронічний гепатит і цироз печінки;
захворювання нервової системи;
інша важка соматична патологія, яка супроводжується зміною досліджуваних
параметрів і здатна, таким чином, вплинути на результати дослідження;
відмова пацієнта від участі в дослідженні чи неможливість дати ним згоду на
участь у дослідженні.
В групи не залучалися також хворі з вперше виявленими виразками, якщо вони
(виразки) виникли на тлі прийому нестероїдних протизапальних засобів.
Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки була діагностована згідно з
діагностичним алгоритмом, викладеним у рекомендаціях Об`єднаного Пленуму
Правлінь Наукового товариства хірургів України й Українського товариства
терапевтів [192]. Діагноз грунтувався на клінічній симптоматиці і був
підтверджений даними фіброезофагогастородуоденоскопії, рентгенологічного
обстеження шлунка та дванадцятипалої кишки. Ендоскопічною ознакою загострення
виразкової хвороби вважали наявність виразкових дефектів, рубцевої
(рубцево-виразкової) деформації цибулини дванадцятипалої кишки,
гастродуоденіту.
Верифікацію діагнозу ішемічної хвороби серця (стенокардії напруги ІІ-ІІІ
функціонального класу) здійснювали відповідно з рекомендаціями (2000) на
підставі анамнестичних даних з урахуванням чинників ризику, типової клінічної
картини: біль за грудиною, що закономірно з'являється при певному фізичному або
психоемоційному навантаженні і проходить у спокої або після прийому
нітрогліцерину, а також даних об'єктивного огляду і результатів обстеження з
використанням лабораторних та інструментальних методів. Для визначення
функціонального класу стенокардії керувалися рекомендаціями Канадської
асоціації кардіологів (Canadian Cardiovascular Society, 1976):
І клас – пацієнт добре переносить повсякденні, звичні фізичні навантаження.
Напад стенокардії розвивається в результаті інтенсивного або швидкого чи
тривалого навантаження. Толерантність до стандартної велоергометричної проби
висока: величина потужності освоєного навантаження не менше 750 кгм/хв (125
Вт);
ІІ клас – напади стенокардії розвиваються при ходьбі по рівному місцю на
відстань більше 500 м, при підйомі більш ніж на 1 поверх. Вірогідність
виникнення нападу стенокардії збільшується при емоційному збудженні, фізичному
навантаженні. Після їжі, в холодну погоду, чи протягом декількох годин після
збудження;
ІІІ клас – значне обмеження фізичної активності. Напади стенокардії виникають
при ходьбі в нормальному темпі по рівному місцю на відстань 100-500 м, при
підйомі на один поверх, можуть виникати рідкісні напади в спокою.
IV клас – напади стенокардії виникають при щонайменшому фізичному навантаженні,
при ходьбі по рівному місцю на відстань менше 100 м. Характерне виникнення
нападів у спокої.
При визначенні стадії серцевої недостатності використовували класифікацію NYHA
:
І ФК – хворий не зазнає обмежень у фізичній активності. Звичайні навантаження
не провокують виникнення слабкості, серцебиття, задишки або ангінозних болей.
ІІ ФК – помірне обмеження фізичних навантажень. Хворий комфортно відчуває себе
в стані спокою, але звичайні фізичні зусилля викликають слабкість, серцебиття,
задишки або ангінозні болі.
ІІІ ФК – виражене обмеження фізичних навантажень. Хворий відчуває себе
комфортно тільки в стані спокою; менші, ніж звичайно, фізичні навантаження
спричиняються до розвитку слабкості, серцебиття, задишки або ангінозних болей.
IV ФК – нездатність виконувати які-небуд