Вы здесь

Розробка технологічних прийомів підвищення відтворювальних і продуктивних якостей курей родинних форм яєчних кросів

Автор: 
Назаренко Сергій Олександрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U002106
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідження за темою дисертації виконані протягом 2002-2004 років. Місцем
проведення науково-виробничого експерименту було птахівниче підприємство
ЗАТ "Чорнобаївське" Білозерського району Херсонської області. Об’єктом
досліджень був ремонтний молодняк курей, а також доросле поголів’я фінального
гібриду (П1234), батьківської (П12) та материнської (П34) форм родинного стада
чотирилінійного аутосексного яєчного кросу Прогрес.
Досліди були проведені у чотири послідовні етапи (табл. 2.1). Дослідні групи
були сформовані у добовому віці курчат за живою масою та генотипом. Умови
утримання курей усіх груп були аналогічними. Курчат вирощували у клітках
батареї типу БКМ-3. У розрахунку на одну голову площа підніжної сітки складала
330 см2 і фронт годівлі – 7 см. Курей материнської форми і фінального гібриду
утримували у клітках батареї типу К-П-15. Корисна площа підніжної сітки –
550 см2, фронт годівлі – 14 см, напування – 7 см. У родинному стаді
співвідношення півнів і несучок 1 : 8. На другому етапі досліджень для курей
материнської форми та фінального гібриду застосовували світлові режими з
повільним та швидким збільшенням тривалості світлового дня (табл. 2.2).
Протягом інших етапів досліджень під час вирощування і в продуктивний період
для курей використовували світловий режим, рекомендований для кросу Прогрес.
Під час вирощування ремонтного молодняка курей фінального гібриду і
материнської форми, а також півнів батьківської форми згідно з сучасною
вітчизняною програмою застосовували трифазову систему годівлі (табл. 2.3). У
перші 8 тижнів життя комбікорм курчатам згодовували вдосталь, а у подальший
період вирощування застосовували обмежену за масою корму годівлю. Застосування
рекомендованої для кросу Прогрес системи годівлі передбачало триразову зміну
поживності раціону протягом періоду вирощу-
Таблиця 2.1
Етапи і схема досліджень
Номер етапу
Зміст досліджень
Поголів’я
Група
Технологічна група
Програма годівлі
Світловий режим
Порівняльна оцінка інтенсивності росту ремонтного молодняку за різних програм
годівлі; визначення біохімічних показників крові та їх взаємозв’язку з
продуктивними ознаками
947
Ремонтний молодняк фінального гібриду
Сучасна вітчизняна
Рекомендований для кросу Прогрес
II
Гнучка
III
Рекомендована для кросу Прогрес
IV
Ремонтний молодняк материнської форми
Сучасна вітчизняна
Гнучка
VI
Рекомендована для кросу Прогрес
VII
Ремонтний молодняк батьківської форми
Сучасна вітчизняна
VIII
Гнучка
IX
Рекомендована для кросу Прогрес
ІІ
Дослідження впливу систем годівлі та режимів освітлення на відтворювальні
якості курей родинних форм і яєчну продуктивність несучок промислового стада
600
Кури-несучки материнської форми, півні батьківської форми
Сучасна вітчизняна
З повільним збільшенням тривалості світлового дня
II
Гнучка
III
Рекомендована для кросу Прогрес
IV
Сучасна вітчизняна
Зі швидким збільшенням тривалості світлового дня
Гнучка
VI
Рекомендована для кросу Прогрес
VII
Кури-несучки фінального
гібриду
Сучасна вітчизняна
З повільним збільшенням тривалості світлового дня
VIII
Гнучка
IX
Рекомендована для кросу Прогрес
Сучасна вітчизняна
Зі швидким збільшенням тривалості світлового дня
XI
Гнучка
XII
Рекомендована для кросу Прогрес
ІІІ
Оцінка впливу технологічних прийомів вирощування молодняку курей та виробництва
інкубаційних яєць на продуктивність фінальних гібридів
680
Ремонтний молодняк фінального гібриду
Французька
Рекомендований для кросу Прогрес
II
Сучасна вітчизняна
III
Гнучка
IV
Рекомендована для кросу Прогрес
IV
549
Кури-несучки фінального
гібриду
Французька
Рекомендований для кросу Прогрес
II
Гнучка
III
Гнучка
IV
Рекомендована для кросу Прогрес
вання молодняка. Згідно з даною програмою, після досягнення стандартної живої
маси у 6....7-тижневому віці для курчат до 15-го тижня вирощування
застосовували режим обмеженої годівлі, який полягав у згодовуванні добової
норми комбікорму одноразово у ранковий час.
Таблиця 2.2
Тривалість світлового дня згідно з різними світловими режимами для
курей-несучок, годин-хвилин
Вік, тижнів
Режим-1
Режим-2
Вік, тижнів
Режим-1
Режим-2
повільне збільшення тривалості освітлення
швидке збільшення тривалості освітлення
повільне збільшення тривалості освітлення
швидке збільшення тривалості освітлення
21
9-00
9-00
32
11-30
14-00
22
9-00
9-00
33
11-45
14-00
23
9-15
9-30
34
12-00
14-00
24
9-30
10-00
35
12-15
14-00
25
9-45
10-30
36
12-30
14-00
26
10-00
11-00
37
12-45
14-00
27
10-15
11-30
38
13-00
14-00
28
10-30
12-00
39
13-15
14-00
29
10-45
12-30
40
13-30
14-00
30
11-00
13-00
41
13-45
14-00
31
11-15
13-30
42-60
14-00
14-00
Система годівлі, розроблена французькою компанією Rhфne-Poulenc Animal
Nutrition, також передбачала диференційовану годівлю молодняку курей яєчних
кросів за трьома фазами вирощування. Особливістю вказаних систем годівлі
молодняка є нормування поживності раціонів у розрахунку на 100 г повітряно
сухого корму.
Гнучка система годівлі ґрунтується на вітчизняних нормах годівлі,
рекомендованих ВНДТІП [140], що виражені у розрахунку на одну голову за добу.
Згідно з гнучкою системою годівлі, коригування поживності раціонів молодняка
здійснювали із врахуванням добової потреби у обмінній енергії та поживних
речовинах у залежності від росту і розвитку, а також споживання комбікорму.
Мета