Вы здесь

Статистичне дослідження ринків енергетичних матеріалів та продукції (на прикладі Житомирської області).

Автор: 
Пашинська Галина Анатоліївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U002291
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

розділ 2
залишки у
постачальників
запаси на кінець звітного періоду, гр.5
гр.2-на початок звітного періоду
гр.4-на кінець звітного періоду
за попередній
період
за звітний період
Кам’яне вугілля
тис. тонн
9,8
12,3
9,8
12,3
Природний газ
тис. куб.м
888
2428
958
2428
Автомобільний бензин
тонн
3481,5
4937,4
2581,3
3140,5
Газойль (дизельне пальне)
тонн
2729,6
3170,9
2091,2
2382,9
Топковий мазут
тонн
1128,0
4,9
1197,0
4,9
Масла та мастила
тонн
291,0
413,3
305,1
413,7

За даними табл. 3.2.14 показники, що характеризують залишки паливних ресурсів у
постачальників та запаси у підприємств оптової торгівлі,
постачальницько-збутових організацій, по більшості позицій співпадають. Деякі
розбіжності в обсягах залишків бензину та дизпалива пояснюються певною
невідповідністю кіл звітуючих одиниць за даними формами за 2003 рік, усунення
якої забезпечить повну ідентичність зазначених параметрів.
Враховуючи викладене, пропонується оптимізувати структуру форм №4-мтп
(квартальна, річна) за рахунок вилучення з них гр. 2 і 4 р. 1, які дублюються у
формі №1-опт такої ж періодичності.
Поряд з цим зазначені форми доцільно доповнити даними щодо руху енергетичних
матеріалів та продуктів перероблення нафти шляхом включення наступних
додаткових граф: „Надійшло на підприємство” та „Відпущено на сторону іншим
підприємствам” для створення балансу витрат цих ресурсів. Це дозволить
розширити відповідну інформаційну базу для проведення детального аналізу
забезпеченості суб’єктів господарської діяльності паливно-енергетичними
ресурсами та ефективності їх використання.
В пошуках потенційних додаткових джерел інформації стосовно загальних обсягів
використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти суб’єктами
господарювання в процесі дослідження було визначено ступінь задоволення їхніх
потреб в окремих видах ресурсів за рахунок підприємств оптової торгівлі. З цією
метою проведено співставлення показників використання окремих видів палива за
даними форми №4-мтп за 2003 рік з обсягами їх продажу згідно форми №1-опт за
цей же період. Результати проведеного порівняння викладені в табл. 3.2.15.

Таблиця 3.2.15
Співставлення обсягів використання енергетичних
матеріалів та продуктів перероблення нафти та їх продажу
за 2003 рік у Житомирській області
Види палива
Одиниці
виміру
Форма №4-мтп (річна)
Придбання споживачами, гр.2 – гр.3 + гр.4
Форма №1-опт Продаж, всього
Рівень забезпечення, %
гр.6 : гр.5
Вико-ристання
Залишки у споживачів
на початок періоду
на кінець періоду
4
Кам’яне вугілля
тис. тонн
69,4
28,8
29,1
69,7
44,4
63,7
Природний газ
млн.куб.м
618,3
618,3
36,1
5,8
Автомобільний бензин
тис. тонн
51,2
1,6
1,6
51,2
103,5
202,1
Газойль (дизельне пальне)
тис. тонн
97,0
З,1
4,2
98,1
113,4
115,6
Топковий мазут
тис. тонн
9,6
6,2
5,2
8,6
2,8
32,6
Масла та мастила
тис. тонн
5,4
0,7
0,6
5,3
6,0
113,2

Як бачимо з наведеної табл. 3.2.15, практично повністю задовольняється потреба
споживачів у автомобільному бензині, дизпаливі, маслах та мастилах за рахунок
підприємств оптової торгівлі регіону. Разом з тим потреба в природному газі
забезпечується, переважно, газопостачаль­ницькими організаціями, які не
складають звіт за формою №1-опт, в кам’яному вугіллі та топковому мазуті –
відповідно на 63,7% та 32,6% за рахунок підприємств оптової торгівлі, а решту
отримано з інших джерел.
Проте на даний час не уявляється можливим простежити обсяги реалізації паливних
ресурсів підприємствами оптової торгівлі за категоріями споживачів, оскільки
таке розмежування не передбачено формою статистичної звітності №1-опт та через
не налагодженість відповідного обліку у підприємств-постачальників.
Разом з тим важливим джерелом такої інформації виявилось проведене одноразове
обстеження підприємств-виробників та підприємств оптової торгівлі, які
здійснювали поставку нафти та продуктів перероблення нафти різним категоріям
споживачів у 2004 році, за формою №1-нафтопродукти, затвердженою наказом
Держкомстату України від 14.10.2004 року №560. Дані зазначеного обстеження
наведено в табл. 3.2.16.
Таблиця 3.2.16.
Поставка нафти та продуктів перероблення нафти
підприємствами оптової торгівлі
Житомирської області за 2004 рік
(тонн)
Види палива
Поставлено (продано) підприємствам, організаціям та установам за видами
(напрямками) діяльності:
Всього
сільське господарство, мисливство та лісове господарство
добувна та обробна промисловість , виробництво електроенергії, газу та води
будів­ництво
оптова торгівля, підприємства, які здійснюють перепродаж палива
транспорт
сектор послуг (організації освіти, охорони здоров’я та культури, торгівля,
ресторани, готелі, бари, банки, нерухомість та інші)
екс­порт
ін­ші
6
Нафта сира
0,0
0,0
0,0
442373,1
0,0
0,0
0,0
0,0
442373,1
Бензин моторний (крім поставленого на АЗС)
12481,2
3401,0
1000,9
598366,4
1682,6
2099,7
0,0
845,8
619877,6
Бензин моторний для АЗС – всього
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
49373,2
49373,2
Паливо бензинове реактивне
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
325,9
0,0
0,0
325,9
Гас освітлювальний
0,0
0,0
0,0
508,3
0,0
0,0
0,0
0,0
508,3
Газойлі (паливо дизельне) (крім поставленого на АЗС)
31704,5
7821,5
3935,3
528304,5
3381,6
1349,8
0,0
626,5
577123,7
Газойлі (паливо дизельне) для АЗС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22155,5
22155,5
Мазути топкові важкі
56,0
915,0
0,0
564991,0
0,0
0,0
0,0
114,3
566076,3
Таким чином, результати проведеного обстеж