Вы здесь

Розробка промислової технології культивування біологічних агентів для виробництва ротавірусних антигенів

Автор: 
Білоткач Катерина Михайлівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
3406U002323
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2. Матеріали і методи досліджень
2.1.
Об’єкти і матеріали досліджень
...........................................................
33
2.2.
Дослідження із використанням методів культивування культур клітин тварин in
vitro
.............................................................................
35
2.3.
Вірусологічні методи досліджень
........................................................
40
2.4.
Фізико-хімічні та імунобіолгічні методи аналізу культуральної рідини
......................................................................................................
42
Висновки до розділу 2
........................................................................................
44
РОЗДІЛ_3.__Розробка промислової технології культивування біологічних агентів
для виробництва ротавірусних антигенів ....................................
46
3.1.
Розробка способу культивування поверхневозалежних культур клітин на поверхнях
штучних матеріалів ..............................................
46
3.1.1.
Вибір штучного матеріалу, придатного для культивування поверхневозалежних
культур клітин тварин ............................
46
3.1.2.
Розробка режиму окиснювальної модифікації поверхні поліетиленової плівки
.................................................................
50
3.2.
Визначення оптимальних параметрів культивування біологічних агентів на поверхні
поліетиленової плівки ............................................
54
3.2.1.
Визначення оптимальних умов інокуляції ПКК СНЕВ на поверхню поліетиленової
плівки ...............................................
55
3.2.2.
Визначення умов скорочення lag-фази під час інокуляції ПКК СНЕВ у низьких
посівних концентраціях ........................
58
3.2.3.
Визначення оптимальної інфікуючої дози ротавірусу .............
61
3.2.4.
Математичне моделювання впливу субстратів на проліферативну активність ПКК СНЕВ
....................................
64
3.2.5.
Математичне моделювання впливу метаболітів на кінетику роста ПКК СНЕВ
.........................................................................
74
3.3.
Проектування системи культивування ПКК тварин на поверхні поліетиленової плівки
.............................................................................
80
3.3.1.
Розробка стадії виготовлення насадки з плівки поліетилену ..
80
3.3.2.
Проектування пристрою для рециркуляції та аерації середовища всередині посудини
для
культивування...............................................................................
85
3.4.
Розробка технологічного режиму культивування БА та принципової схеми
виробництва ротавірусних антигенів ..........................................
91
Висновки до розділу 3
........................................................................................
97
ВИСНОВКИ........................................................................................................
99
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ....................
101
Додаток А
Акт проведення лабораторно-промислових випробувань .......
116
Додаток Б
Моделювання впливу глюкози на життєздатність клітин після інокуляції
............................................................................
123
Додаток В
Моделювання впливу глюкози та глютаміну на питому швидкість росту ПКК СНЕВ
......................................................
124
Додаток Д
Визначення оптимальних параметрів модифікованого водопідйомника Архімеда
..........................................................
126
Додаток Ж
Алгоритм керування процесом культивування БА у напівбезперервному режимі із
порційним внесенням субстратів
.....................................................................................
151
Додаток З
Принципова технологічна схема виробництва ротавірусних антигенів
.......................................................................................
153
Додаток К
Апаратурна схема виробництва ротавірусних антигенів ........
155
Додаток Л
Розрахунок економічного ефекту впровадження промислової технології
культивування біологічних агентів у виробництво культуральної протировірусної
вакцини ветеринарного призначення
..................................................................................
156
Список умовних скорочень
БА
- біологічний агент;
БАР
- біологічно активна речовина;
ВРХ
- велика рогата худоба;
КК
- культура клітин;
ПЕ
- поліетилен;
ПЕП
- поліетиленова плівка;
ПКК
- поверхневозалежна культура клітин;
ПТП
- культура клітин тестикул поросят;
РГ
- ротавірусний гастроентерит;
СК
- середовище кондиціювання;
СКЕК
- сироватки крові ембріонів корів;
СНЕВ
- свиняча нирка ембріональна версинізована;
PS
- полістирол;
PS К+
- полістирол з покращеною адсорбційною здатністю;
- питома швидкість росту, год-1;
- час культивування, год;
Xk
- кількість клітин на початку культивування, тис клітин/мл;
Xn
-кількість клітин наприкінці культивування, тис клітин/мл;
[Am]
- концентрація амонію, мМ/л;
[Glc]
- концентрація глюкози, г/л;
[Gln]
- концентрація глютаміну, мМ/л;
[Lac]
- концентрація лактату, г/л;
YAm/Gln
-економічний коефіцієнт перетворення глютаміну на амоній, мМ/мМ;
YLac/Glc
- економічний коефіцієнт перетворення глюкози на лактат, г/г;
YX/Glc
- економічний коефіцієнт перетворення глюко