Вы здесь

Helicobacter pylori в хірургії гастродуоденальних виразок

Автор: 
Брунець Олександр Володимирович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U002346
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Клінічна характеристика хворих основної, контрольної та порівняльної груп
Для виконання завдань дослідження нами обстежено 130 пацієнтів основної, 116
пацієнтів контрольної, та 113 пацієнтів порівняльної груп, які знаходились на
лікуванні в 1120 ЦВКГ ЗахОК протягом 1995 – 2004 років. В основну групу увійшли
хворі на виразкову хворобу шлунка і ДПК віком від 20 до 75 років, оперовані в
клініці абдомінальної хірургії 1120 ЦВКГ, середній вік пацієнтів склав
47,8±13,2 років. Для порівняння перебігу, наслідків і ускладнення захворювання
сформовано контрольну групу, в яку війшли хворі на хронічний гастрит типу В та
хронічний гастродуоденіт віком від 20 до 80 років, середній вік хворих склав
34,5±12,7 років. Крім того, створено порівняльну групу, куди включено хворих на
дистальний (некардіальний) рак шлунка, оперованих в 1120 ЦВКГ в період з 1995
по 2004 роки. Вік хворих порівняльної групи від 27 до 80 років, середній вік
склав 55,8±13,5 років.
Серед обстежених переважали чоловіки (рис. 2.1).

- основна контрольна порівняльна
група група група

- - чоловіки - жінки
Рис. 2.1 Розподіл хворих основної, контрольної та порівняльної груп за статтю.
Діагноз встановлювали на основі аналізу клінічної картини захворювання,
результатів апаратних, інструментальних і морфологічних методів обстеження.
Як вказувалось вище, до основної групи в нашому дослідженні увійшли пацієнти із
встановленим діагнозом виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки.
Хворим виконано оперативне втручання з приводу даних захворювань та їх
ускладнень (кровотеча з виразки, рубцевий стеноз вихідного відділу шлунка,
пенетрація в сусідні органи).
За віком пацієнти основної групи розподілялись наступним чином (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Характеристика за віком пацієнтів основної групи.
Вік
Стать
До 30 років
31 - 40 років
41 – 50 років
51 – 60 років
61 – 70 років
71 – 80 років
Чоловіки
13(10%)
15(11,5%)
28(21,5%)
27(20,8%)
21(16,2%)
2(1,5%)
Жінки
1 (0,8%)
5 (3,8%)
12(9,2%)
3 (2,3%)
2 (1,5%)
1 (0,8%)
Всього
14(10,8%)
20(15,4%)
40(30,8%)
30(23,1%)
23(17,7%)
3(2,3%)
У вікову групу до 30 років війшло 14 пацієнтів (10,8%), 13 чоловіків та одна
жінка; хворих віком від 31 до 40 років було 20 (15,4%), з них 15 чоловіків та 5
жінок; найбільше осіб увійшло у вікову групу 41 – 50 років: 40 (30,8%), з них
28 чоловіків та 12 жінок; у віці 51 – 60 років на стаціонарному лікуванні з
приводу гастродуоденальних виразок знаходилось 30 хворих (23,1%), 27 чоловіків
та 3 жінки; з 61 до 70 років прооперовано 23 пацієнти (17,7%), 21 чоловік та 2
жінки; в останню вікову групу від 71 до 80 років увійшло 3 хворих (2,3%): 2
чоловіка та 1 жінка.
Найбільшу частку хворих основної групи склали пацієнти з виразковою хворобою
ДПК: 111 чоловік (85,4%); наступними за кількістю були хворі на поєднані
гстродуоденальні виразки (Johnson II): 11 чоловік (8,5%); найменше хворих
прооперовано з приводу виразкової хвороби шлунка (Johnson I): 8 осіб (6,1%).
В контрольну групу включено хворих на хронічний гастрит типу В та хронічний
гастродуоденіт, які знаходились на стаціонарному лікуванні у відділенні
гастроентерології 1120 ЦВКГ та отримували консервативну терапію.
За віком пацієнти контрольної групи розподілялись наступним чином (табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Характеристика за віком пацієнтів контрольної групи.
Вік
Стать
До 30 років
31 - 40 років
41 – 50 років
51 – 60 років
61 – 70 років
71 – 80 років
Чоловіки
32(27,6%)
11(9,5%)
15(12,9%)
6(5,2%)
8(6,9%)
5(4,3%)
Жінки
7(6,0%)
12(10,3%)
12(10,3%)
5(4,3%)
2(1,7%)
1 (0,9%)
Всього
39(33,6%)
23(19,8%)
27(23,3%)
11(9,5%)
10(8,6%)
6(5,2%)
Найбільша кількість пацієнтів контрольної гупи – 39(33,6%) була віком до 30
років, що пов’язане із специфікою контингенту, який знаходиться на
стаціонарному лікуванні у військовому госпіталі (військовослужбовці строкової
та контрактної служби): 32 чоловіки та 7 жінок; у віці від 31 до 40 років на
лікуванні у гастроентерологічному відділенні перебували 23 хворих (19,8%): 11
чоловіків та 12 жінок; 27 пацієнтів (23,3%) увійшло у вікову групу від 41 до 50
років, з них 15 чоловіків і 12 жінок; 11 пацієнтів (9,5%) склали групу хворих
віком від 51 до 60 років: 6 чоловіків та 5 жінок; 10 хворих (8,6%), 8 чоловіків
і 2 жінки, були віком від 61 до 70 років; остання вікова група від 71 до 80
років складалась із 6 пацієнтів (5,2%), 5 чоловіків та однієї жінки.
Для вивчення тривалого перебігу гелікобактерної інфекції, можливих ускладнень
ХГ типу В та виразкової хвороби шлунка і ДПК, внаслідок їх консервативного та
хірургічного лікування; можливих умов виникнення і розвитку неопластичних
процесів у шлунку; змін, які відбуваються в СОШ паралельно із пухлинним
процесом; порівняння морфологічних ушкоджень у шлунковому епітелії пов’язаних
із інфекцією Нр у пацієнтів основної та контрольної груп створено так звану
порівняльну групу, в яку увійшли хворі на дистальний (некардіальний) рак
шлунка.
Хворі порівняльної групи за віком поділялись наступним чином (табл. 2.3)
Таблиця 2.3
Характеристика за віком пацієнтів порівняльної групи.
Вік
Стать
До 30 років
31 - 40 років
41 – 50 років
51 – 60 років
61 – 70 років
71 – 80 років
Чоловіки
1 (0,9%)
11 (9,7%)
22(19,5%)
22(19,5%)
17(15%)
15(13,3%)
Жінки
2 (1,8%)
8 (7,1%)
4 (3,5%)
5 (4,5%)
6 (5,3%)
Всього
1 (0,9%)
13(11,5%)
30(26,6%)
26(23%)
22(19,5%)
21(18,6%)
Серед хворих, що склали порівняльну групу один чоловік (0,9%) був віком до 30
років; 13 (11,5%) – віком від 31 до 40 років: 11 чоловіків та 2 жінки;
найбільша кількість пацієнтів