Вы здесь

Забезпечення фінансової стійкості банків України в умовах ринку

Автор: 
Васькович Ірина Мирославівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U002468
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ II
АНАЛІЗ, ОЦІНКА І ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВ В УМОВАХ РИНКУ
2.1. Методика комплексної оцінки фінансової стійкості банків України
Забезпечення фінансової стійкості банків – необхідна умова ефективного
функціонування економіки України. Банки, як комерційні підприємства,
зацікавлені у найбільш прибутковому вкладенні наявних грошових ресурсів.
Прагнення до максимізації прибутків зумовлює вкладення коштів в операції, що
мають підвищений ступінь ризику. Отже, банки, здійснюючи певні операції, можуть
зазнати ризику втрати прибутковості і фінансової стійкості та банкрутства.
Класичне поняття про банківську систему базується на трьох головних критеріях,
які слід враховувати банкам, розглядаючи проблему ризику. Це – ліквідність,
рентабельність та безпечність.
З часу оголошення незалежності нашої держави реєстрація новостворених банків
почала здійснюватися Національним банком України, хоча певна кількість таких
банків у нас народилася за рішенням колишнього Державного банку СРСР. За перший
рік незалежності в Україні було зареєстровано 60 банків і на кінець 1992 р. їх
загальна кількість становила 139. З 1995 р. кількість щорічно зареєстрованих
банків зменшувалася в середньому до семи. На початок 2004 р. кількість банків
за державним реєстром становила 179, хоча ліцензію на здійснення банківських
операцій мають трохи більше 80% зареєстрованих банків, з них 8 банків вилучено
з державного реєстру, 20 перебувають на стадії ліквідації за станом на
01.01.2004р. дійсно функціонують 158 [додаток 1].
Переважна більшість банків (85,2%) – це акціонерні товариства, з яких 72% –
відкриті і 28% – закриті. Товариства з обмеженою відповідальністю становлять
лише 14% загальної кількості зареєстрованих банків.
З 1994 р. в Україні почали з’являтися банки з участю іноземного капіталу. Їх
кількість на початок 2004 р. досягала 19, у тому числі із сто відсотковим
іноземним капіталом – 7.
Процеси, що відбуваються в економічній, соціальній і політичній сферах України,
впливають на стан банківської системи країни в цілому й окремих її суб’єктів. У
зв’язку з тим наводимо деякі показники грошово-кредитного ринку і банківської
статистики України з початку 2003 року.
Розвиток економіки з початку 2003 р. свідчить про збереження тенденцій до
економічного зростання. За орієнтовною оцінкою, номінальний валовий внутрішній
продукт у 2003 р. становив 263228 млн. грн. Реальний валовий внутрішній продукт
у 2003 р. порівняно з відповідним періодом 2002 р. становив 109,3%.
Найзначніший приріст валової доданої вартості у 2003 р. порівняно з відповідним
періодом 2002 р. спостерігався в будівництві (25,7%), обробній промисловості
(19,7%), оптовій і роздрібній торгівлі (11,3%), на транспорті (12,1%), у
виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води (4,7%).
Реалізація основних засад грошово-кредитної політики проводилася Національним
банком адекватно до процесів, які відбувалися в реальному секторі економіки, і
спрямовувалася на забезпечення зростаючого попиту на гроші з боку суб’єктів
господарювання, зумовленого прискореною динамікою зростання економіки, а також
продовженням процесу її ремонетизації (розрахунковий рівень монетизації у 2003
р. склав 31%).
У 2003 р. Національним банком було випущено в обіг 20,7 млрд. грн., з яких
11,97 млрд. грн. (57,8% загальної суми випуску) спрямовано на купівлю валюти
для формування валютного резерву та 8,8 млрд. грн. (42,2%) – на рефінансування
банків, з яких 6,7 млн.грн. (77%) направлено на підтримання миттєвої
ліквідності (кредити “овердрафт”).
Монетарна база за 2003 р. становила 40 млрд. грн. Головним каналом зростання
грошової пропозиції були інтервенції НБУ на валютному ринку, які у 1,8 раза
перевищили прогнозовані обсяги.
Грошова маса у 2003 р. склала 95,04 млрд. грн. При цьому формування грошової
пропозиції на ринку відбувалося на “здоровій основі”, свідченням чого є
позитивні зміни в структурі грошової маси. Строкові депозити склали 28,5 млрд.
грн. Відчутно зменшилася частка грошей, що обертаються поза банками.
Динамічне зростання ресурсної бази банків поряд з поліпшенням її строкової
структури дало змогу банкам суттєво збільшити за цей період обсяги
кредитування, особливо довгострокового. Загальний обсяг кредитних вкладень (без
урахування доходів) з початку року зріс на 57,1% і склав 73443 млн. грн. При
цьому довгострокові позики склали 28661 млн. грн., а короткострокові – 36425
млн. грн. Така тенденція відображає зростання рівня довіри банків до
підприємств реального сектора економіки.
З початку року суттєво збільшилося надання кредитів фізичним особам – на 93%
(близько 64% у 2002 р.), що узгоджується з політикою Національного банку,
спрямованою на реальне підвищення життєвого рівня населення.
Процентні ставки банків за кредитами в національній валюті знизилися з 18,2% на
початок року до 17,9%.
Протягом 2003 р. була забезпечена і стабільність валютного ринку. В умовах
стабільності номінального курсу гривні динаміка реального ефективного обмінного
курсу була сприятливою (з девальвацією, за попередніми даними, у 2003 р. вона
складала 7%), що свідчить про збереження стимулюючих умов для суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності. Результатом проведення валютно-курсової
політики стало збільшення валових міжнародних резервів з 4,4 млрд. дол. США до
6,9 млрд. дол. США.
Обсяг інтервенції Національного банку на валютному ринку склав 2,2 млрд. дол.
США. На готівковому валютному ринку обсяги перевищення пропозицій над попитом
були більшими проти минулого рівня в 4 рази і склали 0,7 млрд. дол. США.
За станом на 01.01.2003 р. капітал (балансовий) банків становив 11,1 млрд.
грн., тобто збільшив