Вы здесь

Формування та розвиток ринку молока та молочної продукції в регіоні (на матеріалах Вінницької області)

Автор: 
Козак Ольга Анатоліївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U002620
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ У
ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
2.1. Стан і тенденції виробництва та реалізації молока в регіоні
Ще донедавна Україна займала стійку позицію в світі по виробництву молока та
відзначалась досить високими потенційними можливостями щодо забезпечення
населення молочними продуктами. Найвищого рівня виробництва молока було
досягнуто наприкінці 90-х років. Так, в середньому за 1986-1990 роки в
розрахунку на душу населення було вироблено 467 кг молока, а рівень його
споживання наблизився до раціональної норми в 1990 р. і склав 373 кг.
Одним із донорів молока і молочної продукції була і є Вінницька область. В
регіоні виробляється 5,7% молока від загального обсягу виробництва по Україні.
По кількості виробленого молока регіон займає 2 місце, поступаючись лише
Львівській області.
Вінницька область (створена в 1932 р.) є традиційно аграрним регіоном України,
розташованим в лісостеповій смузі правобережної частини України. На південному
заході Вінницька область межує з Молдовою, на заході - з Чернівецькою та
Хмельницькою, на півночі - з Житомирською, на сході - з Київською,
Кіровоградською, Черкаською і на півдні - з Одеською областями. Площа області -
26,5 тис. кв. км. Найбільша її протяжність зі сходу на захід становить 196 км,
а з півночі на південь - 204 км. Кількість населення (на 1.01.05 р.) – 1720,1
тис. чол. Відсоток міського населення – 47,3. Щільність - 65 осіб на 1 км2.
Вінницька область одна із шести областей України, де питома вага чисельності
сільського населення більша за міське. Показнику загальної чисельності
населення вже багато років притаманна тенденція щорічного зниження. Основним
фактором зниження чисельності населення є природне скорочення, як результат
перевищення кількості померлих над кількістю народжених. Починаючи з 1994 року
область стабільно має від’ємне міграційне сальдо, яке складає в середньому 2
тисячі осіб в рік.
Вінницька область поділяється на 27 районів. На її території 18 міст, 29 селищ
міського типу та 1466 сільських населених пунктів.
Клімат помірно континентальний. Переважає сонячна погода з помірною вологістю
та слабкими вітрами. Весна іноді буває затяжною. Літо завжди тепле, але не
жарке. Осінь здебільшого суха, зима - м'яка з частими відлигами. Середня річна
температура становить +7єС, липня +18,8єС, січня -5,7єС. Річна кількість опадів
- 623 мм. За характером рельєфу територія області - хвиляста рівнина, порізана
численними долинами річок, ярами і балками, особливо в районі Придністров'я.
Грунти переважно чорноземні 54% з високим рівнем природної родючості. Площа
сільськогосподарських угідь в 2004 р. займала 2017,8 тис. га, або 76,2% від
усієї земельної площі регіону. Питома вага ріллі у структурі
сільськогосподарських угідь регіону становить 85,7%, сіножатей та пасовищ –
11,8%, багаторічних насаджень – 2,5%. Враховуючи географічне положення та
кліматичні умови, аграрний сектор регіону належить до високо привабливого щодо
інвестування та, згідно програми соціально-економічного розвитку області,
визнаний пріоритетним.
На території Вінницької області був сформований один із найпотужніших в
колишньому Радянському Союзі агропромисловий комплекс, який в даний час, не
зважаючи на всі негаразди перехідного періоду, в основному зберігся та не
втратив своєї цілісності і значення серед інших регіонів України. Вінниччина
залишилась значним виробником сільськогосподарської продукції, володіючи
найбільшим цукробуряковим комплексом та займаючи провідні позиції по валових
зборах зернових культур, в картоплярстві, садівництві та тваринництві.
Аграрна реформа в області проводиться послідовно. Упорядковуються земельні і
майнові відносини, на базі колективних господарств створені нові агроформування
на засадах приватної власності, здійснюється формування ринкової
інфраструктури.
В результаті виконання Указу Президента України від 3 грудня 1999 р. №1529/99
"Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора
економіки" [64] в процесі реорганізації на базі 717 колективних
сільськогосподарських підприємств (на 01.01.2004 р.) створено і діє 1406 нових
формувань ринкового типу, а саме:
786 господарських товариств (55,9%);
160 сільськогосподарських виробничих кооперативів (11,4%);
282 приватних і приватно-орендних підприємств (20,0%);
178 інших суб’єктів господарювання (12,7%).
Після реформування колективних сільськогосподарських підприємств а за обсягами
землекористування домінують господарські товариства та сільськогосподарські
виробничі кооперативи (949 тис. га, або 77% площі сільськогосподарських угідь
колишніх КСП). В цілому по області в ході земельної реформи 451,3 тис. громадян
набули права на земельну частку (пай), з них 432,4 тис. (96%) видано
сертифікати. Для розвитку особистих підсобних господарств без створення
юридичної особи надано 10318 ділянок загальною площею понад 26 тис. га.
Особливістю сучасного сільськогосподарського виробництва регіону є ріст питомої
ваги продукції, виробленої у господарствах населення у загальному обсязі
валової сільськогосподарської продукції. Так, в 2004 р. ними було вироблено:
картоплі – 99,7% , овочів – 94,9%, фруктів – 71,8%, молока – 80,3, м’яса –
70,7, яєць – 77,6%. Виробництвом сільськогосподарської продукції в своїх
домашніх господарствах займається 70% населення області. Вироблена продукція
використовується в першу чергу для забезпечення сім'ї продуктами харчування на
протязі року, а також для отримання додаткового доходу від продажу лишків
продукції.
В області виробництво молока в усіх категоріях го