Вы здесь

Паразитичні нематоди агроценозів цукрових буряків та заходи контролю їх чисельності в умовах Центрального Лісостепу України

Автор: 
Григор\'єв Василь Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U002704
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Грунтово-кліматичні умови проведення дослідів
Дослідження проводились в 2001 - 2005 рр. у лабораторії захисту цукрових
буряків від шкідників та хвороб ІЦБ та у відділі захисту рослин
Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції. Територія станції розміщена в
Північно-Західній частині Лісостепу України. Цей агрогрунтовий район охоплює
північну частину Вінницької й Хмельницької областей, східну частину
Тернопільської та південну Житомирської областей.
Район характеризується слабо хвилястим рельєфом, переважним поширенням лесових
порід із перевагою в ґрунтовому покритті типового малогумусного чорнозему, який
залягає в комплексі з вилугуваними й карбонатними відмінами.
Ґрунти дослідної ділянки чорноземи глибокі малогумусні вилугувані, за
механічним складом грубувато – пилуваті середньосуглинкові. Гумусовий горизонт
цих ґрунтів складає від 50 до 60 см з вмістом гумусу в орному шарі (0 - 30
см) – 4,4%. Реакція ґрунтового розчину в орному шарі близька до нейтральної
(рН - 6,4), гідролітична кислотність – 1 - 2,8 мг.-екв. на 100 г. ґрунту.
Ємність поглинання коливається в межах 29 - 30 мг.-екв. На 100 г. сухого
ґрунту, насиченість поглинаючого комплексу – 85 - 87%; лужно-гідролізованого
азоту 12,5  мг. (за Тюриним); рухомих форм фосфору – 16,2 (P2O5 за Кірсановим);
калію – 8,5 мг. на 100 г. ґрунту (K2O за Чіріковим).
Територія станції розташована в зоні достатнього зволоження, яка відрізняється
помірно континентальним кліматом. Характерною особливістю зони є вологе тривале
літо з невисокими температурами, та м'які зими з непостійним сніговим
покривом.
В районах бурякосіяння зони достатнього зволоження за рік випадає більше 550 мм
опадів, за період вегетації – 420 - 422 мм, сума температур вище +10°С за
вегетаційний період складає 2620 - 2670°С (табл. 2.1).
Значна кількість опадів при порівняно рівномірному їх розподілі по місяцях
припадає на вегетаційний період, що забезпечує оптимальні умови для нормального
росту й розвитку цукрових буряків та інших культур. Низькі значення
гідротермічного коефіцієнта (менше 1) у цій зоні рідкісні. За середніми
багаторічними даними перехід середньодобової температури повітря через + 5єС
весною (початок вегетаційного періоду) проходить 6 - 10 квітня. В кінці жовтня
і на початку листопада спостерігається перехід середньодобової температури
через +5єС у сторону зниження.
Таблиця 2.1
Кліматичні показники північно-східної зони Вінницької області
Кліматичні показники
Середньо-багаторічні значення
Сума позитивних температур ( >+10 0C )
2620-2670
Тривалість без морозного періоду (у днях)
139 – 140
Середньорічна температура повітря, 0C
6,5 – 6,6
Середній з абсолютних мінімумів температури повітря, - 0C
-25
Абсолютний мінімум температури повітря, - 0C
-37
Абсолютний максимум температури повітря, + 0C
37
Середня дата першого заморозку (восени)
5-6 Х
Середня дата останнього заморозку повітря (навесні)
26 – 29 ІV
Тривалість вегетаційного періоду, днів
197 – 202
Сума опадів за рік, мм
503 – 590
Сума опадів за вегетаційний період, мм
420 – 422
Тривалість періоду із заляганням снігового покриву, днів
90 – 100
Середня з максимальних висот снігового покриву, см
15 – 16
Максимальна глибина промерзання ґрунту, см
105
Мінімальна глибина промерзання ґрунту, см.
36
Середня глибина промерзання ґрунту, см
69
Сума ефективних температур ( >+5 0C )
1869–1926
Переважаючий напрям вітру
3 – ПЗ
Для характеристики погодних умов упродовж проведення досліджень, приведено дані
Уладово-Люлинєцької метеорологічної станції, показників кількості опадів,
середньомісячної температури повітря та ґрунту за вегетаційний період цукрових
буряків (Додаток А).
Агрометеорологічні умови 2001 року (кількість тепла, вологи й розподіл їх
протягом вегетації цукрових буряків) характеризувались істотним відхиленнями
від середніх багаторічних показників (рис. 2.1). Погодні умови на початку
вегетаційного періоду (квітень – перша декада травня) були сприятливі для росту
й розвитку рослин цукрових буряків і в цілому мало відрізнялись від середніх
багаторічних показників як за температурою повітря, так і вологістю ґрунту.
Середньодобова температура повітря у другій декаді знизилась на 0,8єС порівняно
з першою, проте третя декада була ще холоднішою – середня температура повітря
становила 12,2єС, що на 2,4єС нижче багаторічної норми. Опадів у другій декаді
випало 15,1 мм, у третій – 9,3 мм.
Погодні умови літа 2001 р. були нестійкими. Холодний, дощовий червень, у якому
випало 164,9 мм. опадів, що більше за багаторічну норму на 82,9 мм. Жаркий
(середньодобова температура повітря перевищувала середньо багаторічний показник
на 2,9°С) із невеликою кількістю опадів (53% норми) липень та серпень
(перевищення середньої багаторічної температури на 0,9°С), при дефіциті вологи
(30% від багаторічної норми). Отже несприятливі умови літнього періоду
негативно вплинули на продуктивність цукрових буряків.
Сума активних температур за вегетаційний період 2001 року перевищила показники
багаторічної норми на 300єС та становила 2762єС. Сума опадів за цей період була
на 50,7 мм більше за норму і становила 448,2 мм. Метеорологічні умови осіннього
періоду були задовільними для збирання врожаю технічних культур.
Сума активних температур за вегетаційний період 2002 року становила 2794,8°С,
що на 332,8° вища від багаторічної норми (2462°С).
Рис. 2.1. Відхилення метереологічних показників за вегетаційний період
2001-2004 від середніх багаторічних УЛДСС
Середньомісячна температура повітря за вегетаційний період 2002 року була на
1,2° вища за норму, відповідно 15,8°С проти 14,6°С, сума атмосферних опадів за
вегетаційний період бу