Вы здесь

Удосконалення технології інкубації для підвищення відтворювальних якостей і мясної продуктивності птиці

Автор: 
Приймак Вікторія Вікторівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U002796
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
матеріал і МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
Експериментальні дослідження були проведені в умовах сільськогосподарського
племінного птахівничого підприємства ЗАТ “Чорнобаївське” Білозерського району
Херсонської області, на племінному птахівничому підприємстві ВАТ
“Придніпровський” Горностаївcького району Херсонської області та кафедрі
морфології і фізіології тварин Херсонського державного аграрного університету
на курях кросу “Конкурент-2” і качках кросу “Благоварський” за період 2000-2005
рр. Схема досліджень відображена на рис. 2.1. Етапи й обсяг досліджень наведені
в таблиці 2.1.
ЗАТ “Чорнобаївське” - племінний репродуктор ІІ порядку, спеціалізується на
розведенні й утриманні птиці м’ясо-яєчного напрямку (крос “Прогрес”), м’ясного
напрямку (бройлери кросу “Конкурент-2”) і качок кросу “Благоварський”
пекінської породи.
ВАТ “Придніпровський” Горностаївського району Херсонської області
-племптахорадгосп. Спеціалізується на розведенні і утриманні птиці
м’ясо-яєчного напрямку (універсальний крос “Кубань”, полтавська глиняста,
адлерська срібляста), а також качок кросу “Благоварський” пекінської породи.
Крос “Конкурент - 2” - дволінійний крос м’ясних курей створений в умовах ДППЗ
“Конкурсний” Московської області. До його складу входять лінія К6 породи корніш
і лінія К7 породи плімутрок.
Вивід курчат становить - 82-83%. Жива маса ремонтного молодняку в віці 20
тижнів для півників - 2740 г, для курочок - 2000 г. Жива маса бройлерів у віці
7 тижнів досягає 2500-2550 г. Витрати корму на 1 кг приросту живої маси - 1,9
кг [169].
Крос качок “Благоварський” – птиця високого генетичного потенціалу, виведена в
Росії, добре адаптована до наших умов. До її складу входить батьківська лінія -
Б-1 і материнська лінія - Б-2.
Відсоток виводу каченят - 78. Жива маса у віці 7 тижнів у селезнів досягає 3400
г, качок – 3200 г. Збереження каченят за 7 тижнів складає 98%. Витрати корму на
1 кг живої маси – 2,8 кг [150].

Рис. 2.1. - Загальна схема досліджень
Таблиця 2.1
Етапи й обсяг досліджень
Етап 1. Ефективність використання класів розподілу яєць м’ясних курей
прабатьківського стада кросу ”Конкурент-2” на інкубаційні якості, ріст і
розвиток ремонтного молодняку
Група
Клас
Кількість
яєць, шт.
голів
Контрольна
280
50
І - дослідна
М–
280
50
ІІ - дослідна
Мо
280
50
ІІІ - дослідна
М+
280
50
Етап 2. Порівняльні випробування різних способів глибинної обробки яєць м’ясних
курей кросу ”Конкурент-2” біологічно активними речовинами
Група
Біологічно активні речовини
Спосіб введення БАР у яйце
Кількість
яєць, шт.
Контрольна
690
I – дослідна
0,1-% феноксіоцтова кислота
баричний
230
II – дослідна
0,1-% янтарна кислота
230
III – дослідна
0,1-% аскорбінова кислота
230
IV – дослідна
0,1-% феноксіоцтова кислота
термічний
230
V – дослідна
0,1-% янтарна кислота
230
VI – дослідна
0,1-% аскорбінова кислота
230
VII – дослідна
0,1-% феноксіоцтова кислота
хімічний
230
VIII – дослідна
0,1-% янтарна кислота
230
IX – дослідна
0,1-% аскорбінова кислота
230
Етап 3. Визначення концентрації хімічного провідника для підвищення виводимості
качиних яєць кросу “Благоварський”
Група
Біологічно активні речовини
Хімічний спосіб введення БАР у яйце
Кількість
яєць, шт.
Контрольна
2275
І - дослідна
0,1-% аскорбінова кислота +
0,1-% катозал
0,2-% димексид
2275
Продовж. табл. 2.1
Група
Біологічно активні речовини
Хімічний спосіб введення БАР у яйце
Кількість
яєць, шт.
ІІ - дослідна
0,1-% аскорбінова кислота +
0,1-% катозал
0,1-% димексид
2275
ІІІ - дослідна
0,1-% аскорбінова кислота +
0,1-% катозал
0,05-% димексид
2275
IV - дослідна
0,1-% аскорбінова кислота +
0,1-% катозал
0,01-% димексид
2275
Етап 4. Ефективність використання різних поєднань БАР на м’ясну продуктивність
каченят кросу “Благоварський”

Група
Біологічно активні речовини
Хімічний спосіб введення БАР у яйце
Кількість

яєць, шт.
голів
Контрольна
182
50
І - дослідна
0,1-% аскорбінова кислота
0,1-% димексид
182
50
ІІ - дослідна
0,1-% аскорбінова кислота +
0,1-% янтарна кислота
0,1-% димексид
182
50
ІІІ - дослідна
0,1-% янтарна кислота
0,1-% димексид
182
50
IV - дослідна
0,1-% катозал
0,1-% димексид
182
50
V - дослідна
0,1-% катозал +0,1-% аскорбінова кислота
0,1-% димексид
182
50
VI - дослідна
0,1-% катозал +0,1-% аскорбінова кислота +0,1-% янтарна кислота
0,1-% димексид
182
50
Примітка: БАР* - біологічно активні речовини.
Яйця для досліджень відбирали з урахуванням їх терміну знесення, маси та
якості, інкубували в інкубаторах типу “Універсал-55”. Яйця кожної групи
інкубували в окремих лотках за загальноприйнятим режимом. Поряд з дослідними на
інкубацію закладали й контрольну групу яєць. Безпосередньо перед закладенням до
інкубатора яйця знезаражували парою формальдегіду.
У процесі інкубації яєць застосовували методи біологічного контролю, за
допомогою яких оцінювався розвиток ембріонів курей і качок контрольних і
дослідних груп. Овоскопування яєць курей проводили на 7 і 18 добу, качиних яєць
- на 8 і 25 добу [138, 141]. Результати інкубації яєць курей і качок оцінювали
згідно з методичним посібником “Інкубація яєць сільськогосподарської птиці”
[123] за такими показниками: виводимість яєць, %; вивід молодняку, %;
життєздатність молодняку, %; відходи інкубації, %. Добовий молодняк оцінювали
за зовнішнім виглядом [138