Вы здесь

Морфофункціональний стан кровоносних судин та паренхіми яєчка і сім’яників у нормі та після їх травми

Автор: 
Івасюк Ірина Йосипівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U003054
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У дослідженні використано 54 випадки травмованого за життя яєчка чоловіків
першого періоду зрілого віку (22-35 років), померлих від різних причин, а також
16 біоптатів яєчка чоловіків, що звернулися в андрологічний кабінет у зв’язку з
непліддям травматичного генезу (забій). Інформація про цей матеріал наводиться
в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Розподіл матеріалу за тривалістю посттравматичного періоду
яєчка і об’єктів дослідження
Тривалість посттравматич-ного періоду
Кількість випадків
Артерії
Вени
Мікросудини
Сім’яні трубочки
Зрілий вік (контроль)
16
Травмоване яєчко до
(5 років)
20
Травмоване яєчко до
(10 років)
18
Всього
54
13
12
13
16
Експериментальна частина роботи виконана на 110 білих статевозрілих безпородних
щурах-самцях масою 170-220 г, віком 8 місяців (табл. 2.2.) Тварини були
поділені на 4 групи, по 20 у кожній. Тваринам 1 групи наносили тупу механічну
травму (гостра травма) на лівий сім’яник, який вивчали через 5, 15, 30, 60 хв.
після травми. Тваринам 2 групи наносили таку ж травму, а сім’яники вивчали
через 1, 7, 30, 90 діб. Тваринам 3 групи на сім’яник накладали м’який кишковий
затискач на 5, 15, 30, 60 хв і вивчали структуру сім’яників після вказаних
термінів через. Іншим тваринам цієї ж групи накладали на сім’яник на 30 хв
м’який кишковий затискач, але його тканини вивчали через 1, 7, 30, 90 діб.
Тваринам 4 групи виконували операцію біопсії сім’яника в ділянці вільного краю,
а його тканини вивчали через 1, 7, 15, 30, 90 діб.
Таблиця 2.2
Дані про вивчені препарати яєчка чоловіків зрілого віку в «нормі» та після їх
травмування
№ п/п
Абревіатура, прізвища, ім’я, по батькові пацієнтів
Номер історії хвороби
Вік, роки
Діагноз
1.
Д.А.А.
8102
22
Травма правого яєчка
2.
Б.М.В.
16793
22
Травма правого яєчка
3.
К.О.А.
33282
26
Травма лівого яєчка
4.
С.З.Е.
1527
35
Травма правого яєчка
5.
П.О.Я.
21416
30
Травма лівого яєчка
6.
С.А.І.
28640
35
Травма лівого яєчка
7.
П.Б.В.
5605
29
Травма правого яєчка
8.
З.М.М.
1452
22
Контроль
9.
К.Н.Н.
1013
35
Контроль
10.
К.С.Д.
1367
25
Контроль
11.
Т.Ю.О.
10
31
Контроль
12.
Б.І.О.
554
22
Контроль
13.
Н.Н.Н.
76
23
Контроль
14.
М.М.І.
2341
30
Контроль
15.
Т.І.О.
2599
33
Контроль
16.
Б.В.І.
141
22
Контроль
17.
І.З.М.
145
25
Контроль
18.
Ю.С.Т.
161
27
Травма правого яєчка
19.
В.І.Д.
173
33
Травма правого яєчка
20.
А.О.І.
202
35
Травма лівого яєчка
21.
М.О.Р.
218
30
Травма правого яєчка
22.
З.М.І.
5085
23
Травма лівого яєчка
23.
С.М.А.
220
33
Травма
24.
К.І.М.
1197
35
Контроль
25.
К.М.М.
133
35
Контроль
26.
П.С.Д.
1608
31
Контроль
27.
М.І.С.
78
35
Травма
28.
Б.І.В.
1731
31
Травма
29.
П.Ф.І.
736
33
Травма
30.
К.І.І.
16
35
Контроль
31.
В.І.С.
2854
35
Контроль
32.
І.О.О.
100
31
Контроль
33.
Т.В.М.
147
30
Травма
34.
В.Є.А.
155
31
Травма
35.
Т.М.П.
156
35
Травма
36.
С.К.К.
177
35
Травма
37.
Ф.І.Д.
181
35
Травма лівого яєчка
38.
Д.Л.І.
1166
35
Травма лівого яєчка
39.
К.М.І.
22
34
Травма
40.
Г.Я.Л.
112
35
Травма
41.
Б.І.Я.
215
35
Травма
42.
В.М.А.
429
33
Травма
43.
Х.Д.Ю.
123
35
Травма
44.
Н.А.Б.
44
28
Травма
45.
Н.В.Т.
45
30
Травма

46.
Д.Е.І.
46
31
Травма
47.
Ж.З.Л.
47
32
Травма
48.
І.К.В.
48.
34
Травма
49.
Л.М.Б.
49.
35
Травма
50.
Н.О.Г.
50
35
Травма
51.
П.Р.Д.
51
35
Травма правого яєчка
52.
Т.Б.В.
65
33
Травма
53.
В.Б.Б.
67
30
Травма
54.
П.В.І.
69
29
Травма

Тварин утримували в умовах віварію. Їх годування проводили згідно за нормами
інституту годування АМН України, передбаченими для даного виду тварин.
Утримання та маніпуляції з тваринами проводили у відповідності до вимог Додатку
4 до “Правил проведення робіт з використанням експеримен­тальних тварин”,
затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я № 755 від 12 серпня 1997 р.
“Про заходи щодо подальшого удосконалення організа­ційних форм роботи з
використанням експериментальних тварин” та положень “Загальних етичних
принципів експериментів на тваринах, ухвалених Першим Національним конгресом з
біоетики” (Київ, 2001 р.). Тварини дослідної і контрольної групи утримувалися в
ідентичних умовах, а матеріал, взятий для дослідження вивчався паралельно.
Тварин умертвляли передозуванням ефірно­го наркозу і забирали паренхіму
вільного відділу сім’яників.
Інформація про кількість використаних тварин подана в табл. 2.3.
Для вирішення поставлених завдань були проведені наступні дослід­ження:
2.1. Забір секційного і експериментального матеріалу та ін’єкційні методи
дослідження кровоносного русла яєчка і сім’яників щурів у нормі та після
травмування статевої залози.
2.2. Підбір біопсійного матеріалу травмованого яєчка для з’ясування структурних
змін у ньому.
2.3. Експериментальне моделювання травми сім’яника без розриву білкової
оболонки, його стиснення та біопсія.
2.4. Гістоструктурні зміни у звивистих сім’яних канальцях травмованих
сім’яників та кількісний аналіз результатів гістометричних досліджень із
статистичною обробкою отриманих даних.
2.5. Вивчення ультраструктури сім’яників контрольних та піддослід­них тварин.
Таблиця 2.3
Загальний розподіл тварин по групах і етапах проведення експериментів
Групи тварин
Кількість тварин
№ тварин
Характеристика втручання на сім’яниках
Строки забору матеріалу після травми сім’яників
20
1-20
Гостра травма
5, 15, 30, 60 хв
20
21-40
Хронічна травма
1, 7 ,30, 90 діб
10
41-50
Контроль (норма)
20
51-70
Дозоване стиснення сім’яників, (гострий дослід)
5, 15, 30, 60 хв
20
71-90
Дозоване