Вы здесь

Плямистості ячменю та заходи з обмеження їх розвитку в умовах західного Лісостепу України

Автор: 
Біловус Галина Ярославівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U003255
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2. УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Характеристика грунтово-кліматичних умов районів проведення досліджень
Дослідження особливостей розвитку плямистостей листя ячменю (темно-бурої,
смугастої та сітчастої) проводились в Лісостеповій і Передкарпатській зонах
західного регіону України, зокрема в таких населених пунктах: в Лісостепу –
с. Оброшино, Пустомитівського району, Львівської області (Інститут землеробства
і тваринництва західного регіону УААН); м. Перемишляни, Львівської області
(Перемишлянська державна сортостанція); с. Плотичі, Тернопільського району,
Тернопільської області (Тернопільська державна сортодільниця); в
Передкарпатті – с. Скелівка, Старосамбірського району, Львівської області
(Старосамбірська державна сортодослідна станція).
Стійкість рослинних ресурсів ячменю ярого вивчали впродовж 2000-2002 рр. на
державних сортостанціях Львівської та Тернопільської областей, які входять в
зону західного Лісостепу України.
В умовах дослідного поля Інституту землеробства і тваринництва західного
регіону УААН (с. Оброшино) були проведені досліди на сірих опідзолених
поверхнево-оглеєних ґрунтах. Орний шар ґрунту дослідних ділянок
характеризувався такими агрохімічними показниками родючості: вміст гумусу –
1,96-1,98%, рН – 4,7-5,2; лужногідролізованого азоту – 10,4-10,9 мг, рухомого
фосфору – 8,0-8,3 мг, обмінного калію 8,8-9,1 мг на 100 г ґрунту.
Чорнозем глибокий малогумусний є переважаючим ґрунтом на Тернопільській
державній сортодільниці. Орний шар ґрунту дослідних ділянок характеризувався
такими показниками: гумусу – 3,97%, рухомого фосфору – 17,4 мг на 100 гр.
ґрунту, обмінного калію – 12,4 мг на 100 г ґрунту, лужногідролізованого азоту –
12,7 мг на 100 г ґрунту, рН – 7,1.
Ґрунтовий покрив Перемишлянської державної сортостанції в основному складається
із змитих і намитих темно-сірих ґрунтів і чорноземів опідзолених, вміст гумусу
незначний – 2,6-3,1%. Ґрунти сортостанції мають в основному слабокислу близьку
до нейтральної і нейтральну реакцію ґрунту – 5,6-6,0 рН; низьку, середню і
підвищену забезпеченість легкогідролізуємим азотом – 3,4-6,7 мм на 100 г
ґрунту, середню і підвищену забезпеченість фосфором – 6,8-21,8, середню
забезпеченість обмінним калієм 9,6-21,6.
Ґрунти на Старосамбірській державній сортодослідній станції – типові для зони
Передкарпаття дернові опідзолені, поверхнево оглеєні середньосуглинкові,
перезволожені. Середньозважений вміст лужногідролізованого азоту – 67,92 мг/кг,
рухомого фосфору – 145,61 мг/кг, обмінного калію – 180,14 мг/кг ґрунту, гумусу
– 1,75%, рН становить 4,84.
В одержанні високих і сталих урожаїв зерна значно впливають погодні умови, що
складаються під час вегетації. Коливання рівня врожаю, як і його якості, цілком
закономірне явище в зв’язку з нестабільністю погодних умов. Основне завдання в
інтегрованому землеробстві – стабілізувати їх на більш високому рівні
застосовуючи засоби хімізації.
В агрокліматичному відношенні дослідні поля Інституту землеробства і
тваринництва західного регіону УААН (с. Оброшино) відносяться до району, який
характеризується помірно теплим і достатньо вологим кліматом. Суми активних
температур менше 2400°, гідротермічний коефіцієнт становить 1,5-1,8.
Середньомісячна температура повітря – 7,4°. Найвищі середньомісячні температури
характерні для липня – 18,3°, найнижчі для січня – від - 4,1° до 5,1°С.
Тривалість періоду з температурою вище 5° становить 205-210 днів, а з
температурою понад 10° – 155-160 днів.
Безморозний період триває 250-260 днів. Середні дати перших приморозків восени
припадають на першу декаду жовтня, а найраніші на другу декаду вересня.
Весняні приморозки в повітрі закінчуються в середньому наприкінці квітня і
початку травня. В окремі роки вони бувають на початку червня.
Рис 2.1. Метеорологічні дані вегетаційного періоду 2000 р.
(Львівська обл., Пустомитівський р-н., с. Оброшино)

Рис 2.2. Метеорологічні дані вегетаційного періоду 2001 р.
(Львівська обл., Пустомитівський р-н., с. Оброшино)
Рис 2.3. Метеорологічні дані вегетаційного періоду 2002 р.
(Львівська обл., Пустомитівський р-н., с. Оброшино)
Рис 2.4. Метеорологічні дані вегетаційного періоду 2003 р.
(Львівська обл., Пустомитівський р-н., с. Оброшино)

Середньорічна кількість опадів становить 660 мм, а за період з температурою
вище 10° – 400-490 мм (травень-серпень). Розподіл опадів на протязі року
нерівномірний. Найбільше їх припадає на літні місяці. Абсолютний мінімум опадів
становить 32 мм (лютий), абсолютний максимум 157 мм (червень). Відносна
вологість повітря висока 70-80%.
Агрономічна стиглість грунту в даній зоні настає на початку квітня, коли
середньодобова температура повітря проходить через 5°.
Влітку переважаючі вітри північно-західні, а взимку – південно-східного
напрямку. Тепла тривала зима, вологе і тепле літо, достатня сума позитивних
температур, висока вологість повітря, достатня кількість опадів сприяють
вирощуванню ярого ячменю.
Характеристика температурного режиму умов закладання польових дослідів
(с. Оброшино, Львівської області, Пустомитівського району за 2000-2003 рр.
подано на рис. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4): середньомісячна температура травня – 15,7
°С, червня – 16,7 °С, липня – 19,9 °С. Сума опадів середня в травні – 56,7 мм,
в червні – 97,2 мм, в липні – 105,12 мм. Відносна вологість в середньому по
роках в травні – 68%, в червні – 73%, в липні – 76%.
За роки досліджень (2000-2002 рр.) Перемишлянська сорто­станція (додаток А)
характеризується кліматом з високою вологістю, м'якими зимами і помірно теплим
літом. Сума активних температур 2400 °С, гідротермічни