Вы здесь

Анестезіологічне забезпечення екстрених оперативних втручань у новонароджених з проявами перинатального гіпоксично-ішемічного ураження центральної нервової системи.

Автор: 
Іващенко Ольга Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U003687
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ
І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Клінічна характеристика хворих.
У роботі узагальнені результати обстеження і лікування 260 новонароджених дітей
з екстреною хірургічною патологією, що знаходилися на лікуванні у відділенні
інтенсивної терапії та реанімації новонароджених Донецької дитячої обласної
клінічної лікарні за період з 1997-2004 років. З них 149 хлопчиків і 111
дівчаток. Терміни надходження у відділення з моменту народження коливалися від
4-х годин до 3-х діб.
Для вирішення поставлених завдань хворі розподілені на дві групи: основну
склали 220 новонароджених (84,6%) з хірургічною патологією на фоні ГІУ ЦНС і
групу порівняння – 40 новонароджених (15,4%) з подібною хірургічною патологією,
але без ознак ГІУ ЦНС.
Із загальної кількості дітей основної групи (220) 176 новонароджених (80%)
народилися від жінок з обтяженим соматичним і акушерсько-гінекологічним
анамнезом, патологічними вагідністю і пологами. У групі порівняння відповідно з
40 пацієнтів 2 новонароджених (5%).
Недоношеними народилися 80 новонароджених (36,4%) основної групи і 6
новонароджених (15%) групи порівняння. У 52 пацієнтів (24%) основної групи
діагностовані множинні вади розвитку.
Були обстежені 30 здорових новонароджених від матерів з необтяженим соматичним
і акушерсько-гінекологічним анамнезом. Загальні відомості про досліджуваних
хворих надаються у табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Загальна характеристика хворих
Показники
Групи
Основна (n=220)
Порівняння (n=40)
Здорові новонароджені (n=30)
М±m
М±m
М±m
Термін гестації (у тижнях)
35,4±0,42
35,6±0,42
38,6±0,4
Маса тіла при народженні
(у грамах)
2145±30
2445±32
3100±200
Оцінка за шкалою Апгар (бали))
1 – а хвилина
4,5±0,5
7,0±0,5
8,0±0,5
5 – а хвилина
6,1±0,5
8,0±0,5
9,0±0,5
Стать
Хлопчики
109
40
15
Дівчатка
73
38
17
Розподіл хворих за характером хірургічної патології у досліджуваних групах
надається у табл. 2.2.
Як видно з табл. 2.2, в основному представлено екстрену хірургічну патологію
органів черевної порожнини у дітей, що зумовило прагнення до максимальної
об'єктивізації одержаних результатів досліджень у багатофакторних
гомеостатичних порушеннях у новонароджених.
Таблиця 2.2
Характер хірургічної патології
Нозологічна одиниця
Основна група
(n=220)
Група порівняння (n=40)
Аноректальна атрезія
28
Пілоростеноз
87
37
Гастроентерошизіс
20
Діафрагмальна грижа
20
Атрезія стравоходу
12
Некротизуючий ентероколіт (перфорація)
10
Пуповинна грижа
10
Атрезія 12-типалої кишки
13
Атрезія порожньої та клубової кишки
13
Меконіальний ілеус
Усього
260
Загальний стан абсолютної більшості дітей під час вступу до клініки був
розцінений як тяжкий, або дуже тяжкий, що було обумовлено характером
хірургічної патології і поєднанням наступних симптомів і синдромів:
недоношеністю і незрілістю (30% хворих), множинними вадами розвитку (24%),
визначенням у 25% хворих РДС, у 30% - пневмонії, у 45% - гіповолемії, у 30%
новонароджених геморагічним синдромом, у 10% шоком, сепсисом (10%), нирковою
дисфункцією у 68% хворих.
В основу визначення характеру і тяжкості ГІУ ЦНС у новонароджених під час
вступу до стаціонару (Табл. 2.3) були встановлені клінічні ознаки
перинатального ураження ЦНС запропоновані Є.І. Капрановою (2000), яка виділяє
три ступені його тяжкості: легкий, середній, тяжкий [45].
Таблиця 2.3
Клінічна характеристика перинатального гіпоксично-ішемічного ураження ЦНС
Ступінь
Тяжкості
Клінічні симптоми
Кількість
дітей (n=220)
Легкий
Синдром нервово-рефлекторної збудливості, горизонтальний ністагм, косоокість,
що сходиться, помірне підвищення або зниження м'язового тонусу і рефлексів.
Вегетативна лабільність. Оцінка за шкалою Апгар 6-8 балів. Немає суттєвих змін
газів крові.
10 (4,5±2,8%)
Середній
Частіше пригноблення, м'язова гіпотонія, гіпорефлексія, що через декілька днів
зміняється гіпертонією м'язів- розгиначів, іноді короткочасні судоми,
гиперестезія, «очні симптоми». Синдром вегето-вісцелярних порушень. Оцінка за
шкалою Апгар 3-6 балів, метаболічний ацидоз (рН менше 7,2), гіперкапнія.
Показники гемодинаміки у нормі, величина гематокриту 45-55%.
30 (13,6±6,2%)
Тяжкий
Переважають соматичні порушення (дихальні розлади, серцева недостатність, парез
кишківника, гіпофункція надниркових залоз); з боку ЦНС - різке пригноблення.
Гіпертензійно-гідроцефальний синдром, судоми. Оцінка за шкалою Апгар 0-3 бали.
Виражений метаболічний ацидоз (рН менше 7), показник гематокриту 45-75%
180 (81,9±2,9%)
Як видно з таблиці 2.3, переважали діти з тяжкою формою ГІУ ЦНС. Гіпоксія та
ішемія посилювали тяжкість перебігу основного хірургічного захворювання, що
впливало на прогноз. Розподіл хворих за характером хірургічної патології і
тяжкості ГІУ ЦНС у основній групі хворих надається у табл. 2.4.
Таблиця 2.4
Розподіл хворих основної групи за характером хірургічної патології і ступенем
тяжкості ГІУ ЦНС
Хірургічна патологія
ГІУ ЦНС легкого ступеню тяжкості
ГІУ ЦНС середнього ступеню тяжкості
ГІУ ЦНС тяжкого ступеню тяжкості
Аноректальна атрезія
26
Пілоростеноз
10
24
53
Атрезія стравоходу
11
Атрезія 12-типалої кишки
11
Атрезія порожньої та клубової кишки
13
Пуповинна грижа
Гастроентерошизіс
20
Діафрагмальна грижа
20
ВНЕК
10
Меконіальний ілеус
Усього
10
30
180
Як видно з табл. 2.4 усі пацієнти з легким ступенем тяжкості ГІУ ЦНС страждали
пілоростенозом, а у групі порівняння з 40 хворих лише у 2-х як основне
захворювання констатована аноректальна атрезія, у одного – атрезія 12-типалої
кишки, у інших (37