Вы здесь

Перетравність корму, обмін речовин та продуктивні якості курчат-бройлерів за різних рівнів енергетичного та протеїнового живлення

Автор: 
Недашківський Володимир Михайлович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U003699
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ТА ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Матеріал і загальна методика
Дослідження проводились в умовах експериментальної бази проблемної
науково-дослідної лабораторії кормових добавок кафедри годівлі
сільськогосподарських тварин і технології кормів ім. П.Д. Пшеничного
Національного аграрного університету. Виробнича перевірка проведена у ВАТ
Птахокомбінат “Бершадський” Бершадського району Вінницької області.
Відповідно до завдань досліджень було проведено два науково-господарських
досліди: перший – упродовж вересня-жовтня 2004 р., другий–січня-лютого2005р.
Матеріалом для першого науково-господарського досліду слугували
курчата-бройлери кросу “Кобб-500,” який був створений у США для задоволення
потреб внутрішнього ринку. Кури батьківського стада цього кросу відрізняються
високою продуктивністю: несучість на початкову несучку становить 165-167 яєць,
у тому числі, інкубаційних – 150-157, виводимість – 83-84%, вихід курчат на
початкову несучку–132-140 голів, збереженість курчат – 90-92%, жива маса
бройлера у 42-добовому віц – 2,178 кг[220].
Дослід проводився за методом груп. Відповідно до цього у добовому віці було
відібрано 400 голів курчат-бройлерів, з яких за принципом аналогів сформовано 4
групи – контрольну і 3 дослідних, по 100 голів (50 курочок і 50 півників) у
кожній. При підборі аналогів враховували вік і живу масу курчат. Основний
період тривалістю 42 доби було поділено на 7 підперіодів, кожен із яких тривав
7 діб згідно зі схемою досліду (табл. 2.1)
Таблиця 2.1
Схема науково-господарських дослідів
Група
Вік курчат, діб

5-21

22-35

36-42

Вміст у 100г комбікорму, г

сирого протеїну
лізину
метіоніну
обмінної енергії, МДж
сирого протеїну
лізину
метіоніну
обмінної енергії, МДж
сирого протеїну
лізину
метіоніну
обмінної енергії, МДж
Перший науково-господарський дослід

1-контрольна
23
1,20
0,48
1,33
21
1,15
0,45
1,35
19
1,10
0,40
1,37
2-дослідна
23
1,40
0,60
1,33
21
1,30
0,50
1,35
19
1,20
0,45
1,37
3-дослідна
24
1,20
0,48
1,33
22
1,15
0,45
1,35
20
1,10
0,40
1,37
4-дослідна
24
1,40
0,60
1,33
22
1,30
0,50
1,35
20
1,20
0,45
1,37
Другий науково-господарський дослід

1-контрольна
24
1,20
0,48
1,33
22
1,15
0,45
1,35
20
1,10
0,40
1,37
2-дослідна
24
1,20
0,48
1,25
22
1,15
0,45
1,27
20
1,10
0,40
1,29
3-дослідна
24
1,20
0,48
1,41
22
1,15
0,45
1,43
20
1,10
0,40
1,45
32

Піддослідне поголів’я утримували на підлозі, за щільності посадки 12 курчат на
1 м2 підлоги. Фронт годівлі становив 2,5 см, напування – 1,5 см. Параметри
мікроклімату приміщення, де утримувалася птиця, відповідали встановленим
гігієнічним нормативам (табл. 2.2).
Годували піддослідних курчат-бройлерів розсипними повнораціонними комбікормами,
двічі на добу (вранці та ввечері). Комбікорми для кожної групи готували окремо
із розрахунку на 4 дні використання.
Таблиця 2.2
Температура і вологість повітря під час вирощування курчат-бройлерів
Вік курчат, діб
Температура, єС
Відносна вологість, %
у приміщенні
під брудером
1-7
28-26
35-30
65-70
8-14
24-22
29-26
65-70
15-30
20-19
65-70
31-42
18-17
60-70
Рівень лізину та метіоніну у раціонах птиці дослідних груп регулювали
додатковим введенням до комбікорму синтетичного метіоніну та лізину, а вміст
сирого протеїну – збільшенням або зменшенням окремих компонентів раціонів
(соєвий шрот, рибне борошно, глютен, кормові дріжджі). У разі введеня у
комбікорм добавок використовували метод вагового дозування та багатоступеневого
змішування.
Упродовж досліду проводили облік збереженості поголів’я, росту і лінійних
промірів курчат-бройлерів та обчислювали абсолютний, середньодобовий і
відносний прирости живої маси, а також витрату комбікормів. У кінці періоду
вирощування курчат-бройлерів досліджували морфологічні і біохімічні показники
крові. Одночасно визначали морфологічний і хімічний склад тушок та
амінокислотний склад грудних і ножних м’язів.
Матеріалом для другого науково-господарського досліду також слугували
курчата-бройлери кросу “Кобб-500”. Дослід проводився за методом груп.
Відповідно до схеми досліду відібрали 300 голів добових курчат, з яких за
принципом аналогів сформували три групи, по 100 голів (50 півників і 50
курочок) у кожній. Добір аналогів проводили за віком і живою масою. Тривалість
досліду становила 42 доби. Піддослідне поголів’я утримували у таких же самих
умовах як і в першому досліді.
Годівлю піддослідних курчат-бройлерів здійснювали повнораціонними комбікормами
за схемою досліду.
Протягом другого досліду обліковували ті ж показники, що й у першому.
У кінці кожного вікового періоду в обох науково-господарських дослідах було
проведено фізіологічні досліди з вивчення перетравності поживних речовин та
балансу азоту, кальцію і фосфору. Для цього у віці 14, 28 і 36 діб з кожної