Вы здесь

Шляхи покращення результатів реваскуляризуючих оперативних втручань при хронічній критичній ішемії нижніх кінцівок

Автор: 
Гощинський Павло Володимирович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U003847
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2
КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ ТА МЕТОДИ ЇХ ОБСТЕЖЕННЯ
2.1. Клінічна характеристика хворих
В основу дисертаційної роботи покладені результати обстеження та оперативного
лікування 183 хворих із облітеруючим атеросклерозом артерій нижніх кінцівок, що
мали оклюзію артерій на рівні аорто-стегно-підколінно-гомілкового сегменту, і
які перебували на лікуванні в судинному відділені Тернопільської обласної
клінічної лікарні. З них 43 (23,50 %) хворих мали ішемію тканин нижніх кінцівок
II Б ст., 38 (20,76 %) III А ст., 73 (39,89 %) III Б ст. та 29 пацієнтів (15,85
%) IV ст. (табл. 2.1.)
Таблиця 2.1
Розподіл хворих за стадією хронічної артеріальної недостатності нижніх кінцівок
згідно II Міжнародного консенсусу з хронічної ішемії нижніх кінцівок (1991)
Стадія ХАННК
Кількість обстежень
абс.
%
II Б ст.
43
23,50
III А ст.
38
20,76
III Б ст.
73
39,89
IV ст.
29
15,85
Всього
183
100
Критеріями визначення критичної ішемії нижніх кінцівок були наступні
(рекомендації Європейського консенсусу) дані:
- наявність персистуючого рецидивуючого ішемічного болю, який вимагав
адекватного знеболювання тривалістю більше двох тижнів;
- зниження систолічного тиску в дистальній третині гомілки менше 50 мм. рт.ст;
- систолічний тиск на пальцевих артеріях менше 30 мм.рт.ст.;
- наявність трофічних виразок, гангрени пальців стопи при таких самих
показниках систолічного артеріального тиску.
Таким чином, хворих з хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок (ХКІНК) було
140, що склало 76,50 % від їх загальної кількості.
Що стосується атеросклеротичної оклюзії термінального відділу черевної аорти
(другий тип оклюзії термінального відділу черевної аорти), то згідно
комбінованої класифікації А.В.Покровского та О.О.Шалімова і М.Ф.Дрюка, із 34
пацієнтів з ХКІНК , у 10 хворих (29,42 %) вона локалізувалась на рівні обох
загальних клубових артерій, у 15 (44,12 %) пацієнтів на рівні зовнішніх
клубових артерій, у 4 (11,76 %) випадках – оклюзії різних рівнів клубових
артерій та у 5 (14,70 %) хворих виявлено оклюзії на рівні загальної стегнової
артерії).У 106 (75,71 %) випадках встановлено локалізації атеросклеротичних
оклюзій в стегно-підколінно-гомілковому сегменті. Згідно класифікації
атеросклеротичних оклюзій СПГС за О.С.Ніконенко (1983) (табл. 2.2.)
встановлено, що у переважної більшості обстежених хворих (60,0–56,6 %)
спостерігається III, IV, V типи оклюзій.
Таблиця 2.2
Розподіл хворих за локалізацією атеросклеротичних оклюзій в
стегно-підколінно-гомілковому сегменті при ХКІНК
Рівень оклюзії
Кількість спостережень
абс.
%
I тип – ізольована оклюзія поверхневої стегнової артерії (ПСА)
18
16,98
II тип – оклюзія ПСА, стеноз чи оклюзія глибокої артерії стегна (ГАС)
28
26,42
III тип – поширена оклюзія ПСА, ГАС, підколінної артерії (ПА) та артерій
гомілки
20
18,87
IV тип – ураження загальної стегнової артерії (ЗСА) та ПА
23
21,70
V тип – оклюзія ПА та артерій гомілки
17
16,03
Всього
106
100
Саме хворі із поширеною, багатоповерховою оклюзією артерій нижніх кінцівок
часто-густо попадають в категорію не перспективних в плані виконання
реконструктивних оперативних втручань. Характерним є те, що хронічна критична
ішемія нижніх кінцівок виникала переважно у хворих працездатного віку – 30-60
років (119 хворих), що складає 85 % від загальної кількості хворих, всі
чоловіки (табл.2.3.).
Таблиця 2.3
Віковий склад хворих із ХКІНК
Вік хворих
Кількість спостережень
абс.
%
30-40 років
31
22,14
40-50 років
52
37,14
50-60 років
36
25,72
60-70 років
18
12,86
>70 років
2,14
Всього
140
100
З метою відновлення кровоплину і ліквідації ХКІНК у хворих з атеросклеротичною
оклюзією термінального відділу черевної аорти другого типу були застосовані
наступні реконструктивні оперативні втручання (табл. 2.4):
біклубове-біфеморальне алопротезування із включенням в кровообіг внутрішніх
клубових артерій (8 хворих), аортостегнове біфуркаційне алопротезування (6
пацієнтів), аорто-стегнове лінійне алошунтування (18 хворих), із них у 5 хворих
імплантована в протез внутрішня клубова артерія, ендартеріоєктомія із загальної
клубової артерії гирла та стовбура внутрішньої клубової артерії (2 випадки). У
випадках поєднання оклюзії аорто-стегнового сегмента з оклюзією в
стегно-підколінному сегменті вище згадані операції доповнювали
реваскуляризуючими операціями у відповідності до типу оклюзій (11 випадків).
Для ліквідації ХКІНК у хворих I та II типу оклюзії були використані
реконструктивні операції, спрямовані на пряму реваскуляризацію:
ендартеріоектомія з аутовенозною пластикою, аутовенозне шунтування та
алошунтування без або з профундопластикою, ендартеріоектомія з
профундопластикою та поперековою симпатектомиєю (табл.2.5).
Таблиця 2.4
Реконструктивні операції при оклюзії аорто-стегнового сегменту на тлі ХКІНК
Вид оперативних втручань
Кількість хворих
Абс.
%
Біклубове-біфеморальне шунтування із включенням в кровообіг внутрішніх клубових
артерій
23,53
Аорто-стегнове біфуркаційне алошунтування
17,65
Аорто-стегнове лінійне алошунтування + поперекова симпатектомія (ПС)
11,76
Аорто-стегнове лінійне алошунтування із імплантацією в протез внутрішньої
клубової артерії
14,71
Аорто-стегнове лінійне алошунтування із профундупластикою (ПФП)
17,65
Аорто-стегнове лінійне алошунтування із ПФП + ПС
8,82
Ендартеріоектомія із загальної клубової артерії та гирла і стовбура внутрішньої
клубової артерії
5,88
Всього
34
100
Таблиця 2.5
Види оперативних втручань у хворих з ХКІНК при I – II типу оклюзій
(пряма реваскуляризація)