Вы здесь

Вплив мікроелементів і гідрогумату на показники газоенергетичного та білково-мінерального обмінів у голштинської худоби в умовах Степу України

Автор: 
Єфімов Валентин Геннадійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U003982
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
Експериментальна частина досліджень виконувалася в період 2002-2005 рр. на
племінній фермі голштинської худоби в ТОВ “Агро-Овен” Магдалинівського району
Дніпропетровської області та на кафедрі фізіології та біохімії
сільськогосподарських тварин Дніпропетровського державного аграрного
університету.
Дослідження проводилися на коровах після 2 – 3-го отелення в першій половині
лактації з надоєм за попередню лактацію 6000-6500 кг та масою тіла 580-620 кг,
які утримувалися прив’язно в типових корівниках на 100 тварин і отриманих від
них телятах 40–60-денного віку масою 60-80 кг, що утримувалися груповим методом
в станках по 10 тварин у кожному. Групи піддослідних тварин формувались за
принципом аналогів з урахуванням віку, фізіологічного стану, терміну отелення
та маси тіла, а телят – з урахуванням їх статі, причому бички та телички
рівномірно розподілялися у різні групи.
Матеріалом для дослідження були відібрані до вранішньої годівлі видихуване
повітря, кров та її сироватка, а також молоко. Відбір проводили до початку та
по закінченню застосування біологічно активних речовин, що досліджувались.
Усі тварини, відібрані для дослідів, були клінічно здоровими. Це
підтверджувалося результатами клінічних, гематологічних і гельмінтологічних
досліджень.
Під час проведення досліджень тварин утримували в однакових умовах. Параметри
мікроклімату відповідали зоогігієнічним вимогам. Згідно даних поживності кормів
[115], раціон корів та телят був дефіцитним за йодом, міддю і кобальтом та мав
надлишок заліза і марганцю (дод. А, Б).
Встановивши наявний дефіцит одних і надлишок інших мікроелементів у кормах ми
проводили корекцію раціонів корів сульфатом міді, хлоридом кобальту та йодистим
калієм із розрахунку (на 1 кг маси тіла): 0,4 мг сульфату міді; 0,05 мг хлориду
кобальту і 0,01 мг йодиду калію. До раціонів телят вводили ті ж мінеральні
речовини з того ж розрахунку. Дози всіх мінеральних добавок задовольняли
нестачу корів і телят у міді, йоді та кобальті та відповідали існуючим нормам.
Зокрема, в розрахунку на 1 кг сухої речовини раціону загальний вміст
мінеральних речовин кормів та добавок складав у корів і телят відповідно: міді
– 7,3 і 7,1 мг; кобальту – 0,69 і 0,65 мг; йоду – 0,56 і 0,5 мг. Мікроелементи
згодовували у формі водного розчину, який готували безпосередньо перед
використанням.
Нами також було досліджено вміст окремих мікроелементів, що входять до складу
гідрогумату. Одержані результати свідчать, що в гідрогуматі міститься (мг/г):
заліза – 1,1; цинку – 0,051; міді – 0,027; марганцю – 0,022; кобальту – 0,008.
Враховуючи низький вміст кобальту та міді і значну кількість заліза в
гідрогуматі, при їх сумісному застосуванні дози мінеральних речовин не
змінювалися.
Тривалість згодовування всіх добавок складала 30 діб.
Для вивчення впливу окремих мікроелементів за умов ліквідації їх дефіциту на
показники газоенергетичного і білкового обміну, ми провели 1-шу серію дослідів
(табл. 2.1). Для цього сформували 4 групи корів під час лактації, по 15 тварин
у кожній. Тварини 3-ох із них отримували окремо добавку міді, кобальту і йоду,
а 4-ої – були контрольними.
Аналогічний дослід було проведено і на телятах 40-60-денного віку, при цьому до
кожної з 4 груп входило по 15 телят. Дослідження проводилися в березні-травні
2003 року.
Подальші дослідження спрямовували на встановлення дії гідрогумату в дозі 50
мг/кг маси тіла, суміші мінеральних добавок у тих же дозах, а також впливу
гідрогумату за умови ліквідації дефіциту основних лімітованих мікроелементів на
перебіг енергетичних процесів та білково-азотового метаболізму.
Таблиця 2.1.
Схема досліджень
Серія дослідів
Вікова група, кількість тварин в групі
Групи тварин, добавка мікроелементів
І гідрогумату на 1 кг маси тіла
Корови 2 – 3 лактації,
15 тварин
1-а дослідна, ОР + CuSO4 (0,4 мг)
2-а дослідна, ОР + CoCl2 (0,05 мг)
3-я дослідна, ОР + KJ (0,01 мг)
4-а – контрольна, ОР
Телята 40 – 60 днів,
15 тварин
1-а дослідна, ОР + CuSO4 (0,4 мг)
2-а дослідна, ОР + CoCl2 (0,05 мг)
3-я дослідна, ОР + KJ (0,01 мг)
4-а – контрольна, ОР
Корови 2 – 3 лактації,
20 тварин
1-а дослідна, ОР + гідрогумат – 50 мг
2-а дослідна, ОР + суміш МЕ (CuSO4+CoCl2+KJ) у тих же дозах
3-я дослідна, ОР + гідрогумат + суміш МЕ
4-а – контрольна, ОР
Телята 40 – 60 днів,
20 тварин
1-а дослідна, ОР + гідрогумат – 50
2-а дослідна, ОР + суміш МЕ (CuSO4+CoCl2+KJ) у тих же дозах
3-я дослідна, ОР + гідрогумат + суміш МЕ
4-а – контрольна, ОР
Корови 2 – 3 лактації,
20 тварин
Дослідна, ОР + гідрогумат + суміш МЕ (CuSO4+CoCl2+KJ) у тих же дозах
Контрольна, ОР
Телята 40 – 60 днів,
20 тварин
Дослідна, ОР + гідрогумат + суміш МЕ (CuSO4+CoCl2+KJ) у тих же дозах
Контрольна, ОР
Господарський експеримент
Корови 2 – 3 лактації,
50 тварин
Дослідна, ОР + гідрогумат + суміш МЕ (CuSO4+CoCl2+KJ) у тих же дозах
Контрольна, ОР
Телята 40 – 60 днів,
50 тварин
Дослідна, ОР + гідрогумат + суміш МЕ (CuSO4+CoCl2+KJ) у тих же дозах
Контрольна, ОР
Добавки згодовували щоденно, протягом 30 діб, під час вранішньої годівлі разом
з концентратами до повного поїдання
Для цього було сформовано 4 групи корів по 20 тварин у кожній, три з яких були
дослідними, а одна – контрольною.
Нами вивчався вплив гідрогумату, багатокомпонентної мінеральної суміші та
гумінового препарату сумісно з комплексом мікроелементів на газоенергетичний та
білковий обмін отриманих від них телят. Для цього також було сформовано 4 групи
тварин 40-60-денного віку по 20 тварин у кожній. Тварини 1-ої отримували
гідрогумат, 2-ої – полімінеральну добавку, а 3-ої – їх суміш у застосованих
раніше дозах. 4 група