Вы здесь

Особливості територіальної організації особистих господарств населення регіону

Автор: 
Богадьорова Лариса Михайлівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U004763
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
особливості Територіальної організації та спеціалізації особистих господарств
населення
2.1 Передумови і фактори розвитку та розміщення особистих господарств населення
На сучасному етапі незаперечним є той факт, що за роки аграрних трансформації в
Україні була зафіксована ціла низка негативних тенденцій у землекористуванні та
сільськогосподарському виробництві країни в цілому. До таких тенденцій можна
віднести: зниження продуктивності рослинництва, різке скорочення поголів’я
тварин, загострення екологічної ситуації в сфері землекористування тощо. Проте
проведені економістами-аграрниками дослідження щодо порівняльної оцінки
продуктивності особистих господарств населення [99,157] свідчать, що ці
господарства, маючи порівняно із сільгосппідприємствами мізерні масштаби за
земельною площею та кількістю утримуваних тварин і виконуючи майже всі
сільськогосподарські роботи вручну (винятками є окремі види робіт, найчастіше -
це оранка ділянок), досягають вищих показників урожайності
сільськогосподарських культур і продуктивності тварин.
Звичайно, зазначені негативні тенденції щодо розвитку сільськогосподарського
виробництва характерні як для господарств суспільного, так і для господарств
приватного сектору, зокрема особистих господарств. Проте встановлено [99], що
основним фактором зниження продуктивності рослинництва в господарствах
населення за роки аграрних трансформацій був структурний, зокрема, погіршення
(з позицій продуктивності) структури посівів на орних землях, а також
багаторічних плодово-ягідних насаджень. Зниження питомої продуктивності
рослинництва в цих господарствах у результаті погіршення структури
землекористування зумовлене на 75%, а падінням урожайності
сільськогосподарських культур - на 25%. Слід зазначити, що в господарствах
населення знижувалася врожайність лише сільськогосподарських культур,
вирощуваних на орних землях. Продуктивність багаторічних плодово-ягідних
насаджень, навпаки, зростала [99].
У сільськогосподарських підприємствах основною причиною падіння продуктивності
рослинництва було зниження врожайності сільськогосподарських культур. Цим
фактором зумовлено майже дві третини зниження питомої продуктивності
рослинництва, а структурним фактором дещо більше однієї третини
Розвиток тваринництва за роки аграрних трансформацій як у господарствах
населення, так і в сільгосппідприємствах мав негативну тенденцію. У
сільгосппідприємствах різко скоротилося поголів'я продуктивних тварин (від 3 до
12 разів), знизилася їх продуктивність (продуктивність корів, наприклад,
зменшилася більш як на 40%, середньодобові прирости ваги на вирощуванні і
відгодівлі великої рогатої худоби зменшилися на 40%, а свиней - на 45%). Обсяг
виробництва тваринницької продукції зменшився майже в 5 разів. У господарствах
населення також скоротилося поголів'я окремих видів тварин. Але виробництво
тваринницької продукції зменшилося лише на 11 %. При цьому зросла
продуктивність корів (від 2637 кг у 1990 р. до 2960 кг у 2000 р.).
Продуктивність інших видів тварин здебільшого залишилася на попередньому рівні.
Середньодобові прирости ваги великої рогатої худоби і свиней у 2000 р. були у 3
рази вищі, ніж у сільськогосподарських підприємствах.
Зазначені тенденції характерні і для території Херсонської області. Так,
наприклад, тільки за період 2003-2004 рр. спостерігається зростання значення
господарств населення в структурі виробництва продукції тваринництва. Не
дивлячись на нестачу кормів, що спостерігалась внаслідок незначного врожаю 2003
року, господарства населення знизили чисельність худоби та птиці на значно
менші показники, ніж сільськогосподарські підприємства (табл. Г.1, 2.1).
Таблиця 2.1
Чисельність та скорочення чисельності худоби та птиці в усіх категоріях
господарств Херсонської області (2004 до 2003 року)
Усі категорії господарств
Сільськогосподарські підприємства
Господарства населення
2004 рік
2004 рік
2004 рік
Скорочення відносно 2003 року, тис. голів
2004 рік до
2003 у %
Скорочення відносно 2003 року, тис. голів
2004 рік до
2003 у %
Скорочення відносно 2003 року, тис. голів
2004 рік до
2003 у %

Велика рогата худоба
32,1
87,9
24,2
58,2
7,9
96,2
у тому числі корови
9,1
92,3
6,7
63
2,4
97,6
Свині
117,6
58,3
37,8
52,8
79,8
60,5
Вівці, кози
25,6
81,1
8,6
78,6
17,0
82,2
Птиці всіх видів
618,8
89,6
226,6
69,4
392,2
92,5
* Розраховано автором за даними Херсонського обласного управління статистики
Зміна частки господарств різних типів в структурі утримання
сільськогосподарських тварин по Херсонській області (табл. Г.1, 2.2) також
підтверджує дані [5], що в структурі виробництва продукції тваринництва зростає
частка господарств населення, які мають вже більше 72% поголів’я в усіх видах
тваринництва.
Таблиця 2.2
Частка господарств різних типів в структурі утримання сільськогосподарських
тварин
Частка від загальної чисельності у %
Сільськогосподарські підприємства
Господарства
Населення
2003 рік
2004 рік
2003 рік
2004 рік
Велика рогата худоба
14,49
4,74
85,51
95,26
у тому числі корови
10,52
4,73
89,48
95,27
Свині
25,70
9,57
74,30
90,43
Вівці, кози
28,64
27,13
71,36
72,87
Птиці всіх видів
9,60
6,07
90,40
93,93
* Розраховано автором за даними Херсонського обласного управління статистики
Цей взагалі позитивний момент є свідком економічної слабкості
сільськогосподарських підприємств, їх вразливості в умовах нестачі кормів.
Особливо це стосується свинарства, де частка господарств населення зросла з
74,