Вы здесь

Інформаційні та математичні моделі автоматизації вироблення рекомендацій керівнику гасіння пожежі на залізничному транспорті

Автор: 
Кацман Михайло Давидович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
3406U004977
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ОЦІНЮВАННЯ ОБСТАНОВКИ ТА ВИРОБЛЕННЯ РІШЕНЬ НА
ЛІКВІДАЦІЮ ПОЖЕЖІ
З першого розділу даної роботи випливає, що аварії з небезпечними вантажами,
які супроводжуються пожежами, являють собою складні, різнохарактерні процеси.
Так, з одного боку, пожежі являють собою складний фізико-хімічний процес, який
містить у собі явища горіння, масо- і теплообміну, що розвиваються у просторі
протягом часу. Пожежі, особливо на об’єктах і в рухомому складі залізничного
транспорту, як правило, супроводжуються явищами руйнування і обвалення
конструкцій, втрат вантажу і рухомого складу, виділення токсичних речовин
горіння. Крім цього, таким пожежам можуть бути притаманні й соціальні явища:
загибель і отруєння людей та тварин, забруднення довкілля, психологічні
перевантаження тощо [2-5,10,13,14,16,17,19].
З другого боку, гасіння пожежі являє собою складний процес, який включає в себе
низку різноманітних видів бойових дій особового складу, таких, як подавання
вогнегасних засобів на припинення і обмеження розповсюдження горіння, евакуація
людей, техніки і майна, розкриття та розбирання конструкцій, видалення диму і
зниження температури, захист конструкцій та устаткування від дії тепла, тощо
[10-12,19,21].
Досвід ліквідації наслідків аварій з небезпечними вантажами показав, що
проведення аварійно-відбудовних і рятувальних робіт має складний та тривалий
характер [2-5,11,12,20]. Як випливає з розділу 1 даної роботи, особливо
небезпечними є аварії при сходах рухомого складу і виникненні пожеж, які
супроводжуються вибухами цистерн із ЗВГ, ЛЗР і ГР, а також розливанні таких
рідин при ушкодженні запірної арматури і виникненні пробоїн [2-5,10-12]. При
умові, коли аварія, що супроводжується пожежею, приймає великі розміри, то її
небезпечні фактори можуть призвести до ураження населення, бойової обслуги
пожежних підрозділів та працівників підрозділів і формувань залізниці, які
знаходяться на небезпечних територіях [2-5,10-12]. Тому важливими питаннями є
аналіз обстановки і прийняття своєчасних обґрунтованих рішень КЛА і КГП щодо
ліквідації таких аварій [ 93,94].
Зміст керування пожежними підрозділами на пожежі вимагає прийняття керівником
гасіння пожежі рішення на бойові дії та організацію їх виконання у визначений
час [3,4,20]. Саме тому ці рішення є тим основним фактором, який визначає
ефективність дій підпорядкованих йому підрозділів пожежної охорони і формувань
залізниці.
Рішення керівника гасіння пожежі є складним результатом діяльності його розуму
і волі, наслідком розміркувань, пошуків, здогадок, що ґрунтуються на глибоких
наукових знаннях, передбаченні, досвіді і інтуїції та точних розрахунках.
Нині розрізняють три основних аспекти рішення: кібернетичний, інформаційний і
психологічний [39,40,115].
Кібернетичний аспект розглядає систему управління “КЛА (КГП) – підрозділи
пожежної охорони” як контур управління: КЛА (КГП), підрозділи пожежної охорони,
канали прямого і зворотнього зв’язку. КЛА (КГП), який являє собою керуючий
орган, по каналу зворотнього зв’язку постійно здійснює збір різноманітної
інформації про стани об’єкту, що потерпає від пожежі, навколишнього середовища
і пожежних підрозділів. З урахуванням цього, КЛА (КГП) виробляє своє рішення і
по каналу прямого зв’язку ставить завдання пожежним підрозділам у вигляді
розпоряджень або сигналів. Потім по каналу зворотнього зв’язку знову надходить
інформація про стани аварійного об’єкту, навколишнього середовища і пожежних
підрозділів на пожежі. Цим закінчується один цикл управління в даному контурі
та починається другий, в якому КЛА (КГП) або приймає нове рішення, або корегує
прийняте раніше. Ця процедура може повторюватися багаторазово, до ефективного
виконання поставленого завдання.
Інформаційний аспект рішення розглядає прийняття рішення як процес перероблення
інформації, яка характеризує умови ведення бойових дій пожежними підрозділами і
формуваннями залізниці. Виходячи з того, що рішення є основою управління, то
саме тут виявляється взаємозв’язок управління в цілому з інформацією, яка при
цьому використовується. Без циркуляції цієї інформації неможливо прийняти
рішення, тобто за таких умов неможливе й будь-яке управління.
Психологічний аспект рішення враховує психологічні особливості керівника
гасіння пожежі, його індивідуальні особливості, які тісно пов’язані з
генетикою, вихованням і освітою, а також базуються на досвіді, інтуїції та
здоровому глузді.
Як було показано у 1 розділі цієї роботи, управлінська діяльність КЛА і КГП
являє собою сукупність взаємозв’язаних задач управління, результатом
розв’язання яких є керівні дії стосовно пожежних підрозділів і формувань
залізниці щодо порядку ліквідації аварії, яка супроводжується пожежею
небезпечного вантажу.
У кожній задачі управління можуть бути виділені такі елементи: умови,
формування задачі, модельні уявлення про об’єкт дослідження, зв’язки,
залежності, обмеження, інформація про об’єкт, узгодження про прийняття рішення,
його оцінювання та саме рішення.
Аналіз процесу перероблення інформації при розв’язуванні таких задач дозволив
виділити в ньому три типи взаємозв’язаних інформаційних процедур реалізації
того чи іншого механізму перероблення вхідної інформації у конкретному
управлінську дію: повністю формалізовані, неформалізовані та погано
формалізовані інформаційні процедури [140,141].
До повністю формалізованих процедур належать процедури, для виконання яких
алгоритм перероблення інформації повністю визначений і залишається незмінним
(розрахунки розмірів небезпечних факторів аварії, визначення необхідної
кількості сил і засобів, передаван