Вы здесь

Біологічне обгрунтування заходів захисту ярої вики від комплексу шкідників в умовах Центрального Лісостепу України

Автор: 
Кривенко Анна Іванівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U005140
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
УМОВИ ТА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
Польові та лабораторні досліди, спостереження і експерименти проводились на
кафедрі захисту рослин Білоцерківського державного аграрного університету, у
лабораторії захисту рослин від шкідників та хвороб Білоцерківської
дослідно-селекційної станції та на полях цієї ж установи впродовж 2003-2005
років.
Дана територія є типовою для Лісостепової грунтово-кліматичної зони України.
2.1. Грунтово-кліматичні умови зони досліджень
Територія зони досліджень розташована на Правобережному плато Придніпровської
височини.
Основною ґрунтоутворюючою породою тут є лес. Глибина залягання лесових
відкладень – у межах 4-18 м. Рельєф представлений слабохвилястою рівниною, яка
переходить у середньохвилясту вздовж крутих правих берегів річок.
Переважають чорноземи типові глибокі малогумусні середньосуглинкового
механічного складу. Це ґрунти виразної природної структури, які добре
забезпечені елементами живлення, з задовільною родючістю.
Товщина гумусового горизонту сягає 70 см., вміст гумусу в орному шарі
коливається у межах 2,0–3,8 %, реакція ґрунтового розчину близька до
нейтральної (РН=6,5–6,8). Об’ємна маса невисока і коливається в межах 1,00–1,22
г./см3 [3, 32, 33]. Основним джерелом зволоження ґрунту у цій зоні є вода
атмосферних опадів.
Кліматичні умови регіону помірно континентальні (за багаторічними даними) :
весна із значним зниженням температури повітря в окремі дні та помірними
опадами, період вегетації розпочинається в третій декаді квітня;
літо характеризується високими і сталими температурами, посушливим вегетаційним
періодом в окремі роки та нерівномірним розподілом опадів, часто у вигляді
злив;
осінь – іноді із значним коливанням температури в кінці сезону, з найбільшими
її зниженнями упродовж жовтня-листопада;
зима – із значною амплітудою коливань температури повітря, малою кількістю
опадів, невеликим сніговим покривом;
Багаторічна середня річна температура повітря - +7,3оС. Дні з температурою
повітря, нижчою 00 С, настають у жовтні і закінчуються у першій половині
квітня. Перехід середньодобової температури через +5оС відбувається у третій
декаді жовтня, а навесні – у першій декаді квітня, його тривалість 200–215
днів. Максимальна температура влітку - +39оС, мінімальна взимку – - 36оС.
Середньорічна кількість опадів – 550-580 мм. Протягом року вони випадають
нерівномірно. Найбільше їх припадає на серпень (73,5 мм), найменше – на січень
(17,7 мм). Близько 75% опадів випадає у квітні-жовтні, що позитивно впливає на
розвиток рослин.
Середньорічна вологість повітря – 77% (коливається в межах 60-91%).
У роки досліджень вегетаційний період характеризувався таким перебігом
метеорологічних умов.
Зима 2002/2003 рр. була холодною, без особливих коливань температури.
Температура січня – - 4,00С, лютого – -7оС, що сприяло успішній перезимівлі
шкідників (табл.2.1).
У 2003 р. весна була пізньою, сухою і характеризувалася нестійкою мінливою
погодою з відхиленням від багаторічних показників.
Таблиця 2.1
Метеорологічні умови зони діяльності Білоцерківської дослідно-селекційної
станції у 2003 році
(за даними Білоцерківської метеостанції).
Місяці
Середньодобова температура повітря, 0С
За місяць
Середня багаторіч-на
Відхилення
від багато-
річної
Опади,мм
За місяць
Середня багаторіч-на
Відхилення
від багато-
річно
II
III
II
III
Січень
-8,6
-2,8
-0,7
-4,0
-6,0
+2,0
28,9
4,0
9,0
41,9
28,0
+13,9
Лютий
-5,4
-8,6
-7,0
-7,0
-5,4
+1,6
16,4
4,0
0,5
20,9
27,0
-6,1
Березень
- 3,5
1,3
1,0
-0,4
-0,6
-0,2
7,1
13,7
3,6
24,4
30,0
-5,6
Квітень
1,9
6,7
10,5
6,4
7,1
-0,7
10,2
2,9
5,7
18,8
44,0
-25,2
Травень
17,7
19,5
20,3
19,2
14,2
+5,0
7,7
5,5
10,7
23,9
55,0
-31,1
Червень
18,7
17,9
16,3
17,7
17,3
+0,4
1,2
1,1
28,5
30,8
67,0
-36,2
Липень
19,6
19,8
22,2
20,6
19,3
+1,3
15,5
9,6
45,9
71
72,0
-1
Серпень
19,1
18,3
19,3
18,9
18,6
+0,3
20,2
21,6
1,7
43,5
62,0
-18,5
Вересень
12,4
13,1
14,5
13,3
13,6
-0,3
19,1
64
9,2
28,3
43,0
-14,7
Жовтень
11,7
6,2
2,5
6,7
7,4
-0,7
63,1
14,1
23,4
100,6
39,0
+61,6
Листопад
5,3
1,5
3,7
3,5
1,2
+2,3
8,2
21,2
0,6
30,0
38,0
-8
Грудень
-2,1
0,3
-2,7
-0,9
-3,5
-2,6
9,6
11,7
12,8
34,1
33,0
+1,1
В березні температура наближалася до середньобагаторічних показників, кількість
опадів була незначно меньша порівняно з багаторічними показниками на 5,6 мм.
Квітень був холодним – температура повітря була на 2оС нижчою від
середньобагаторічної. Що стосується опадів, то їх випало на 25,2 мм менше
багаторічних показників.
Спекотний травень, температурні показники якого перевищували багаторічні на
5,00 С, теж характеризувався недостатньою кількістю опадів (31,1 % від норми).
Середньодобова температура повітря у червні перебувала у межах норми, проте цей
місяць теж характеризувався малою кількістю опадів, що становила 36,2 % від
багаторічних показників.
У подальшому, наступні місяці за температурними показниками не відрізнялися від
багаторічних даних. Формування кормової і насіннєвої продуктивності ярої вики
проходило в умовах тривалої посухи, якою характеризувався весь період вегетації
ярої вики. Вцілому дефіцит опадів за вегетацію становив 125 мм, а запаси
продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту на її кінець зменшились до
критичного рівня – 20 мм. Такі умови можна оцінити як малосприятливі для росту
і розвитку сільськогосподарських рослин.
Неординарні погодні умови 2003 р. позначились також на розвитку комах та
ефективності інсектицидів.
Зима 2003/2004 рр. була помірною, без значних коливань температури. Щод