Вы здесь

Еколого-економічне регулювання розвитку ринку земельних ресурсів (на прикладі Волинської області)

Автор: 
Фесіна Юрій Георгійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U005177
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ
РЕСУРСІВ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
2.1. Соціально-правові чинники формування ринку сільськогосподарських земель
Формування і розвиток ринку сільськогосподарських земель на засадах сталого
розвитку зумовлює необхідність визначення основних кількісних та якісних
показників, що характеризують такий розвиток. Сталий розвиток передбачає
зміщення акцентів із показників економічної діяльності на показники, що
розкривають місце та роль в ньому людського та природного капіталу. Від
ефективного управління якими залежить стійкість економічного розвитку.
Приватизація сільськогосподарських земель стала каталізатором розвитку ринкових
процесів у сфері землекористування. Соціальна функція приватної власності
полягає в тому, що вона сприяє оптимальному використанню ресурсів. Тому
дослідження соціальних параметрів землекористування слід розпочинати із
вивчення динаміки приватизаційних процесів та формування на цій основі засад
ринку земельних ресурсів.
Загальна площа земель сільськогосподарського призначення Волинської області
становить 1087,5 тис. га (54 % до загальної площі). З них підлягало розпаюванню
і розпайовано 621,4 тис. га, що становить 57,3 % від загальної площі земель
сільськогосподарського призначення області. Кількість громадян, які набули
право на земельну частку (пай) згідно із списком-додатком до державних актів на
право колективної власності на землю та внесених змін до них станом на 1 січня
2004 р. становить 236785 осіб.
Найбільша чисельність громадян, що набули право на земельну частку (пай)
знаходиться в Горохівському та Камінь-Каширському районах, найменша чисельність
– в Шацькому районі. В усіх районах області, окрім Шацького, чисельність
громадян, що набули право на земельну частку (пай) перевищує 10000 чоловік
(рис. 2.1).
Рис. 2.1. Динаміка чисельності громадян, які набули право на земельну частку
(пай) у Волинській області (станом на 1 січня)
На протязі періоду дослідження спостерігається позитивна динаміка видачі
сертифікатів для тих осіб, які здобули право на земельний пай (рис. 2.2). Лише
у Камінь-Каширському районі області вже станом на 01.01.2002 р. усі громадяни,
що претендували на земельну частку (пай) отримали відповідні сертифікати.
Найнижчий показник забезпечення посвідчення права на земельну частку (пай)
станом на 1 січня 2005 р. зафіксовано у Ковельському, Локачинському та
Ківерцівському районах. Загалом слід відмітити наявність певної стагнації
процесу реалізації права приватної власності на землю у регіоні протягом
останніх 2-3 років.
За результатами анкетування, яке проведено в 2003 р., серед 588 селян різних
районів Волинської області встановлено, що 42,8 % опитаних незадоволені
порядком визначення їх земельної частки (паю) (дод. А).
Рис. 2.2. Питома вага громадян, які отримали сертифікати на земельну частку
(пай) (станом на 1 січня)
Складено за: Інформація “Про рух права на земельну частку (пай), посвідченого
сертифікатом” // Волинське обласне управління земельних ресурсів.
З них 33,3 % частково незадоволені, а 9,5 % респондентів вважають, що такий
порядок був несправедливий. Повністю задоволені розподілом земель 57,1 %
опитаних. Така тенденція не підтверджується для районів перехідної зони
області. Зокрема 53,5 % опитаних селян цієї частини регіону не зовсім
задоволені порядком визначення земельної частки, а 11,9 % визначили його як
несправедливий.
Основна операція, яку проводили землевласники зі своїми сертифікатами протягом
2000-2004 рр. була їх передача у спадок (табл. 2.1). Станом на 01.01. 2005 р.
було продано по одному сертифікату в Горохівському та Старовижівському районах.
У лісостеповій частині області найбільша кількість операцій спадкування
сертифіката на право приватної власності на землю спостерігається в Луцькому та
Горохівському районах, а в перехідній частині області – у Ківерцівському
районі. За період дослідження саме в цьому адміністративному районі в 2004 р.
була проведена єдина на всю область операція обміну земельного паю.
Таблиця 2.1
Реалізація права на земельну частку (пай) у Волинській області
Показник
на
01.01.01
на
01.01.02
на
01.01.03
на
01.01.04
на
01.01.05
к-ть
к-ть
к-ть
к-ть
к-ть
3

10
11
ЛІСОСТЕПОВА ЗОНА

Горохівський район

Всього переходів права на земельну частку (пай)
685
100
1512
100
1979
100
2439
100
2663
100
в тому числі: - успадковано
680
90,3
1506
90,6
1973
90,7
2433
99,8
2657
99,8
- подаровано
0,6
0,3
0,3
0,2
0,2
- продано
0,1
0,1
0,1
0,04
0,04
Іваничівський район

Всього переходів права на земельну частку (пай)
1169
100
1516
100
1774
100
2040
100
2266
100
в тому числі: - успадковано
1110
95,0
1452
95,8
1710
96,4
1972
96,7
2198
97,0
- подаровано
59
5,0
64
4,2
64
3,6
68
3,3
68
3,0
Луцький район

Всього переходів права на земельну частку (пай)
1082
100
1790
100
2314
100
2812
100
3020
100