Вы здесь

Вдосконалення розвитку і управління банківською діяльністю в регіоні

Автор: 
Ткаченко Юрій Олегович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U000319
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ СТАНУ ТА ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

2.1 Сучасний стан банківської системи та вплив на її формування регіональних факторів розвитку

Незважаючи на те, що в 2004 році в Україні було зафіксовано найвище зростання ВВП серед країн СНД (12,0%) (рис. 2.1), спостерігалось значне гальмування процесів реформування економіки. Передбачається, що в 2005 році внаслідок високої інфляції і деякого погіршення кон'юнктури світових товарних ринків темп зростання реального ВВП зменшиться до 8-9,5%.
Проте минулий рік характеризувався фінансовою стабільністю, про що, зокрема, свідчать зростання індексу споживчих цін до 112,3% (на 4,1% більше у порівнянні з 2003 роком), зростання грошової маси з 95,0 млрд. грн. у 2003 р. до 125,8 млрд. грн. в 2004 р. (на 32,4%), зростання монетарної бази з 40,1 млрд. грн. в 2003 р. до 53,8 млрд. грн. в 2004 р. або на 34,1%, курс гривні до долара США в 2004 р. укріпився на 2,61 коп. або 0,49% при майже незмінній ціновій конкурентоспроможності України, кредитні вкладення в економіку збільшились на 30,6%, в т.ч. юридичним особам - на 25,4%, фізичним особам - на 64,5% і загалом досягли 88,6 млрд. грн. (табл. 2.1). Впродовж 2004 р. Національним банком було випущено в обіг 54,8 млрд. грн., вилучено з обігу 39,8 млрд. грн. Чиста безготівкова емісія становила 15,0 млрд. грн., що на 4,2 млрд. грн. більше за 2003 р., в т.ч. через канал валютного ринку - 14,2 млрд. грн., рефінансування ринків - 1,9 млрд. грн. Загальний обсяг депозитів збільшився на 34,7% і досяг 83,1 млрд. грн., в т.ч. обсяг строкових депозитів збільшився на 37,1% до 49,5 млрд. грн. і становив 39,4% від загального обсягу грошової маси. Цьому в значній мірі сприяло те, що Національний банк України, взявши за основу офіційний прогноз макроекономічних показників на 2004 рік, розробив адекватну йому монетарну програму, реалізація якої сприяла виконанню урядових програм соціального та економічного розвитку країни.
Результати політичних перетворень, які відбулися в країні останнім часом, створили передумови для стабілізації соціально-економічної ситуації в країні та відновлення реформ.
Рис. 2.1 Динаміка реального ВВП, %
Таблиця 2.1
Стан грошово-кредитного ринку України в 2004 році
Україна Черкаська область 1. Монетарна база 53,8 млрд грн. 1527,9 млн грн. - приріст (%) до 1 січня 2004 р. 34,140,82. Грошова маса125,8 млрд грн. 2702,9 млн грн. - приріст (%) грошової маси до 1 січня 2004 р. 32,4 33,23. Ставка банків за кредитами (без урахування операцій за овердрафтом (грудень 2004 р.) у національній валюті) (%)17,520,84. Приріст обсягу коштів юридичних осіб у банківській системі станом на 01.01.2005 р. (до 01.01.2004 р.) (%)42,311,65. Загальний обсяг залишку вкладів населення станом на 01.01.2005 р. 41,6 млрд грн. 896 млн грн. - збільшилися проти 01.01.2004 р. (%)28,827,36. Видано кредитів 88579 млн грн.3208,7 млн грн. - приріст (%) обсягів кредитних вкладень за рік 30,6-21,47. Обсяг заборгованості за кредитами станом на 01.01.2005 р. 88,6 млрд грн. 1019 млн грн. - приріст за рік (%)30,623,4- приріст довгострокових кредитів (до 01.01.2004 р.) (%)57,133,1- приріст кредитування фізичних осіб (до 01.01.2004 р.) (%)64,692,28. Обсяги простроченої заборгованості станом на 01.01.2005 р.3,35 млрд грн. 34,6 млн грн. - приріст (до 01.01.2004 р.) (%)25,140,7- частка в кредитному портфелі (%)3,83,4 Складено за: ?4, 6?.

Приріст промислового виробництва за січень-грудень 2004 року склав 12,5%, за грудень 2004 року - 4,3% (до грудня 2003 року). Протягом січня-грудня минулого року позитивну динаміку приросту найбільшою мірою визначало зростання виробництва в машинобудуванні, металургії і харчовій промисловості: майже три чверті приросту промислового виробництва забезпечувалося випуском продукції в цих галузях. Розподіл темпів зростання в межах 2004 року було таким - на початку року галуззю-лідером була металургія, у серпні-жовтні майже половину зростання промислового виробництва забезпечувало машинобудування, на кінець року інтенсивність випуску товарної промислової продукції визначалася найбільшою мірою зростанням виробництва в харчовій промисловості.
Інфляція в Україні в 2004 році склала 12,3%. Передбачається, що темп зростання інфляції сповільниться до 11% у 2005 році і 6% у 2006 році. У першій половині 2005 року очікуються високі темпи росту споживчих цін (у річному вимірі - до 15%), що буде обумовлено ростом цін на продовольчі товари, весняним подорожчанням нафтопродуктів і збільшенням регульованих тарифів і цін.
Основні показники, які характеризують тенденції розвитку грошово-кредитного ринку України за 2004 р. проаналізовані в табл. Б1 додатку Б.
Ціни виробників зростатимуть більш низькими темпами внаслідок більш низьких у порівнянні з 2004 роком темпів зростання цін на метали і хімічну продукцію на світовому ринку.
У 2004 році грошова маса збільшилася на 32,36%, або на 30,76 млрд. грн., склавши 125,8 млрд. грн. на 1 січня 2005 року. Грошова база, що включає в себе безготівкові гроші на рахунках комерційних банків у НБУ і готівку в обігу, збільшилася в 2004 році на 34,1%, або на 13,67 млрд. грн., з 40,09 млрд. грн. на 1 січня 2004 року до 53,76 млрд. грн. на 1 січня 2005 року (рис. 2.2).
Рис. 2.2 Динаміка грошової бази України, млрд грн.
Складено за: Бюлетень Національного банку України. ? 2005. ? лютий; Аналітична інформація регіонального відділення Національного банку України в Черкаській області за 2003, 2004 рр.

Курс національної валюти залишається стабільним. При цьому гривня з погляду реальної купівельної спроможності є однією з найбільш недооцінених валют серед ринків країн, що розвиваються. Ціна національної валюти підвисилась за 2004 рік на 0,49%, а валові валютні резерви Національного банку на початок 2005 року виросли до 9,5 млрд дол. США. Протягом 2004 року дисконтна ставка виросла з 7 до 9%. Кредитні ставки банків у н