Вы здесь

Удосконалення державного регулювання транспортного комплексу України

Автор: 
Дикань Олена Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
3407U000348
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
2.1 Оцінка рівня розвитку транспортної галузі України
Транспортна система країни грає важливу роль у суспільному відтворенні, про що йшла мова у розділі 1 даного дослідження, будучи невід'ємною частиною логістичного ланцюга руху матеріальних потоків у процесі виробництва та обороту капіталу. Тому транспортна система найбільш сприйнятлива до найдрібніших змін в економіці країни.
На ринку транспортних послуг або (що одне й теж саме) транспортної продукції основними критеріями є співвідношення попиту на перевезення та пропозиції пропускної та провізної спроможності. Перше диктується динамікою виробництва товарів та видобутку сировини. Друге - адекватним реагуванням того чи іншого виду транспорту на цей попит.
Динаміку основних показників розвитку економіки України за період 1990 - 2003 рр. приведено в таблиці 2.1, а зміни обсягів перевезень та обсягів роботи національного транспорту відображено у таблицях 2.2 - 2.5.
Таблиця 2.1
Динаміка основних показників розвитку економіки України [102]
ПоказникиРоки19902000200120022003200412345671. Індекс фізичного обсягу ВВП (у постійних цінах, % до попереднього року) -105,9109,2105,2109,4112,12. Продукція промисловості (у постійних цінах, % до попереднього року)99,9113,2114,2107,0115,8112,53. Продукція сільського господарства (у постійних цінах, % до попереднього року)-109,8110,2101,089,0119,9
Продовження таблиці 2.1

12345674. Інвестиції в основний капітал (% до попереднього року)101,9114,4120,8109,0131,3128,05. Перевезення вантажів усіма видами транспорту (% до попереднього року)-99,5103,399,5106,0104,76. Відправлення пасажирів транспортом загального користування* (% до попереднього року)99,898,997,8100,7100,0103,77. Рівень безробіття (на кінець року, % до економічно-активного населення)-5,44,84,94,24,0
* у 2000 рр. - з урахуванням обсягів автомобільних перевезень, виконаних суб'єктами малого бізнесу - фізичними та юридичними особами;

Різко погіршилися всі показники економіки України з 1990 по 1999 роки (за даними Держкомстату України). Аналіз даних за цей період показав, що протягом 1990-1995 років відбулося як загальне падіння виробництва в Україні, про що свідчить скорочення у два рази основного показника розвитку країни - валового внутрішнього продукту (ВВП), так і скорочення виробництва у основних галузях промислового виробництва - у 1,8 рази, сільськогосподарського виробництва - у 1,54 рази, будівельного виробництва - у 3,5 рази.
У 1996-1998 роках з'явилися деякі ознаки покращення загальноекономічної ситуації, що відображаються у зниженні рівня інфляції, зменшенні темпів падіння обсягів виробництва, скороченні дефіциту бюджету, зміцненні валютного курсу, збільшенні обсягів експорту. У 2000 році з'явилися ознаки стабілізації економіки України. Вперше за 10 років незалежності спостерігався незначний ріст як обсягів виробництва, так і в цілому ВВП.
Безперечно, такі суттєві коливання в економіці країни не могли не відобразитися на функціонуванні транспортної системи країни, на обсягах перевезення вантажів та пасажирів, про що свідчать дані таблиць 2.2 - 2.5.

Таблиця 2.2
Перевезення вантажів за видами транспорту [102]
У млн. т / %
Види транспортуОбсяги і структури перевезень за роками, млн. т / %199019981999200020012002200320042005Транспорт, всього,
в тому числі:1723
100залізничний447
27автомобільний1030
59,6трубопровідний225
13,5морський9,1
0,4річковий12
0,6авіаційний0,1
0* 1990, 1995 рр. - відправлення вантажів, з 1997 - перевезення вантажів;
** з 2002 р. - з урахуванням комерційних вантажних перевезень, виконаних фізичними особами - підприємцями

Таблиця 2.3
Індекси обсягу перевезення вантажів за видами транспорту [102]
У %
До 1990 року (1990 = 100)До попереднього року1995200120022003200419952001200220032004Транспорт,всього, в тому числі:39252526289610399106105залізничний*373840464788104106113104автомобільний*37201920219710497103106трубопровідний837368737510199,293108102морський39151617178113010710199річковий20111215186584109131119авіаційний111654896012011633616468* Див. виноски до табл. 2.2.

З таблиць 2,2 - 2,3 видно, що за період 1990 - 2004 рр. скорочення обсягів перевезень всіма видами транспорту склало 72,0% (або 4555 млн. т), а саме: на залізничному транспорті - 53 %, автомобільному - 79%, водному - 82,5%, трубопровідному - 25%. Природно, це пов'язане з падінням обсягів промислового і сільськогосподарського виробництва, зниженням інвестиційної активності, зруйнуванням сталих економічних зв'язків між державами, підприємствами, а також низької конкурентоспроможністю транспорту України, особливо на міжнародному ринку. Однак у 2004 р. у порівнянні з 2003 р. спостерігається збільшення обсягів перевезень вантажів на 5 %.
Темпи зниження вантажообігу дещо відстають від темпів зниження обсягу перевезень (таблиця 2.4): з 1990 по 2004 рр. цей показник скоротився на 559,2 млрд. ткм в абсолютному значенні, або на 53,8%. Так, на автомобільному транспорті за період, що аналізується, вантажообіг скоротився на 63,9%, трубопровідному - лише на 2,9 %, у той час як на залізничному транспорті ця величина склала 50,7%, а на водному - 94,7%.
Таблиця 2.4
Вантажообіг за видами транспорту [102]
У млрд. ткм / %
1990199519971998199920002001200220032004Транспорт, всього, в тому числі:залізничнийавтомобільний*трубопровіднийморськийрічковийавіаційний
* з 2002 р. - з урахуванням комерційних вантажних перевезень, виконаних фізичними особами - підприємцями
Має тенденцію збільшення