Вы здесь

Удосконалення економічного механізму вико-ристання природних ресурсів (на прикладі водних ресурсів України)

Автор: 
Пономаренко Олександр Володимирович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U000639
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

розділ 2 дисертаційної роботи).
До об’єктивних тенденцій розвитку водогосподарського комплексу України, на наш
погляд, слід віднести:
* погіршення екологічної ситуації в регіонах і в Україні в цілому;
* погіршенні якості водних ресурсів внаслідок недостатнього фінансування
водогосподарського комплексу, накопиченого забруднення водних об’єктів тощо;
* скорочення чисельності населення України, що сьогодні спостерігається у
багатьох регіонах.
Не враховуючи ряд інших більш часткових тенденцій зміни водогосподарського
комплексу України, вище ми представили вплив тільки загальнодержавних чинників.
Отже, отримані прогнози розвитку національного водного господарства будуть
відображати вже сформовані сьогодні тенденції розвитку нашої держави. У
подальшому ми доповнимо їх впливами більш специфічних для водного сектору
факторів.
Таким чином, економічний механізм використання водних ресурсів описаний
знаковим орграфом (рис. 3.7) зміниться протягом наступних п’яти років за умови
ініціації одночасно трьох елементів-вершин: 1) погіршення екологічної ситуації
в Україні на 10% від її теперішнього стану; 2) зниження на 10% якості водних
ресурсів під впливом антропогенного забруднення, погіршення складу інших
елементів природного середовища тощо; 3) скорочення чисельності населення на
10%, що відповідає виявленій на макроекономічному рівні тенденції перевищення
смертності над народжуваністю. За умови відсутності інших управлінських впливів
і стабільності виявлених тенденцій структура економічного механізму
водокористування порушиться наступним чином (табл. 3.8).
Представлені у таблиці числові розрахунки дозволяють нам визначити характер
зміни усіх вершин-елементів економічного механізму використання водних ресурсів
протягом п’ятирічного терміну його функціонування. Слід наголосити, що
представлені розрахунки відображають вже сформовані тенденції, за умов
відсутності будь-яких дій щодо їх подолання, покращання чи навпаки погіршення.
Таблиця 3.8
Прогнозні результати впливу об’єктивних тенденцій на економічний механізм
водокористування на п’ятирічну перспективу
ВЕКТОР УПРАВЛІНСЬКОГО ІМПУЛЬСУ

Вершини
ПТ
ЕКС
ЗВС
ЯКВ
ВВП
СКП
НЗП
НАС
ГТХ
ВОФ
КП
ТСВМК
ПОС
ВДМ
ЗВО
ТВК
ОСКД
ІНВ
СКПР
Плата за воду
Віртуальні потоки вод
0,0
-0,1
0,0
-0,1
0,0
0,0
0,0
-0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВЕКТОР результатів через рік

Вершини
ПТ
ЕКС
ЗВС
ЯКВ
ВВП
СКП
НЗП
НАС
ГТХ
ВОФ
КП
ТСВМК
ПОС
ВДМ
ЗВО
ТВК
ОСКД
ІНВ
СКПР
Плата за воду
Віртуальні потоки вод
0,0
-0,1
-0,1
-0,2
-0,1
-0,1
-0,1
-0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,1
0,0
0,0
ВЕКТОР результатів через два роки

Вершини
ПТ
ЕКС
ЗВС
ЯКВ
ВВП
СКП
НЗП
НАС
ГТХ
ВОФ
КП
ТСВМК
ПОС
ВДМ
ЗВО
ТВК
ОСКД
ІНВ
СКПР
Плата за воду
Віртуальні потоки вод
0,0
-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
-0,2
-0,1
-0,2
0,1
0,1
-0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
-0,1
0,0
-0,1
-0,1
0,0
-0,1
ВЕКТОР результатів через три роки

Вершини
ПТ
ЕКС
ЗВС
ЯКВ
ВВП
СКП
НЗП
НАС
ГТХ
ВОФ
КП
ТСВМК
ПОС
ВДМ
ЗВО
ТВК
ОСКД
ІНВ
СКПР
Плата за воду
Віртуальні потоки вод
0,0
-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
0,0
-0,1
-0,2
-0,1
0,1
-0,1
-0,2
0,1
0,2
-0,1
0,0
0,0
-0,1
-0,1
-0,1
-0,2
ВЕКТОР результатів через чотири роки

Вершини
ПТ
ЕКС
ЗВС
ЯКВ
ВВП
СКП
НЗП
НАС
ГТХ
ВОФ
КП
ТСВМК
ПОС
ВДМ
ЗВО
ТВК
ОСКД
ІНВ
СКПР
Плата за воду
Віртуальні потоки вод
0,0
-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
0,2
-0,1
-0,2
-0,1
-0,3
0,1
-0,2
-0,2
0,2
-0,2
0,0
-0,1
-0,2
-0,2
0,1
-0,4
ВЕКТОР результатів через п’ять років

Вершини
ПТ
ЕКС
ЗВС
ЯКВ
ВВП
СКП
НЗП
НАС
ГТХ
ВОФ
КП
ТСВМК
ПОС
ВДМ
ЗВО
ТВК
ОСКД
ІНВ
СКПР
Плата за воду
Віртуальні потоки вод
0,0
0,0
-0,1
-0,2
-0,2
0,4
-0,1
-0,2
-0,3
-0,3
0,3
-0,1
-0,2
0,2
-0,2
-0,4
0,2
0,0
-0,3
0,4
-0,4
Але розпочнемо аналіз з порівняння динаміки зміни відносно незалежних елементів
та двох ключових складових економічного механізму – сукупного попиту та
пропозиції водних ресурсів у національній економіці (рис. 3.12)
Рис. 3.12. Діаграма і графіки зміни відносно незалежних вершин-елементів
економічного механізму використання водних ресурсів під впливом об’єктивних
тенденцій
Отже, при ініціації (зміні на 10%) трьох вершин орграфу, з одного боку
спостерігається збереження вказаних тенденцій, тобто протягом наступних п’яти
років відбуватиметься зниження водного стоку нашої держави, погіршення якості
водних ресурсів, скорочення чисельності населення, а також погіршення і
стабілізація екологічної ситуації. Як наслідок, за інших рівних умов
спостерігатиметься зменшення ВВП, зростання сукупного попиту та скорочення
сукупної пропозиції водних ресурсів. Визначальною за цих умов також є тенденція
до різкого зростання плати за водокористування (протягом 3-4-го років на 50%),
а також зростання залежності національної економіки від потоків віртуальних
водних ресурсів (у вигляді водомісткої імпортної продукції). Скорочення ВВП
країни буде супроводжуватися зростанням водомісткості сільськогосподарської та
промислової продукції. А зменшення обсягів забору водних ресурсів
відбуватиметься на фоні погіршення технічного стану водогосподарського
комплексу (-0,4 через 5 років), зменшенням чисельності гідротехнічних споруд
(-0,3 через 5 років), зменшенням потужностей очисних споруд (-0,2 через 5
років) і зростанням обсягів скидів забруднених вод (0,2 через 5 років). При
цьому, за і