Вы здесь

Система оподаткування та її вплив на соціально-економічний розвиток і фінансове забезпечення регіону

Автор: 
Джигалов Сергій Олексійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
3407U000710
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
СУЧАСНИЙ СТАН ОПОДАТКУВАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЙОГО ВПЛИВ
НА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

2.1. Загальна характеристика структури та організації системи оподаткування суб'єктів господарювання у регіональному розрізі
Система оподаткування суб'єктів господарювання в Рівненській області має певні особливості свого розвитку та функціонування, тому і дослідження взаємозв'язку соціально-економічних і податкових процесів було проведено саме на прикладі цього регіону.
Першою з них є незначна роль області у загальних обсягах податкових надходжень в країні. У 2005 році обсяг податкових надходжень становив лише 792,9 млн грн., або 1,16 % у податкових надходженнях у цілому по Україні. За цими показниками Рівненська область постійно займала місця у групі найслабших регіонів: у 1998 р. - 19 місце, у 1999 р. - 17 місце. У 2005 році вона була лише 20-ю, випереджаючи лише Закарпатську, Херсонську, Кіровоградську, Волинську, Тернопільську та Чернівецьку області. У той же час обсяг податкових надходжень у деяких регіонах (у Донецькій, Дніпропетровській областях та у м. Києві) був значно вищим.
Як свідчить додаток А.1, подібні тенденції були характерні для всього останнього періоду. Слід зауважити, що ця особливість характерна як для усіх податкових надходжень, так і для окремих видів податків.
Другою важливою особливістю системи оподаткування в Рівненській області є значні коливання обсягів податкових надходжень в останні роки. Навіть враховуючи певний вплив на щорічні обсяги податкових надходжень інфляційних процесів, їхня порівняльна динаміка у окремі роки мала негативну тенденцію (додаток А.2). У середньому щорічне зростання обсягів податкових надходжень становило 115,5 %, але в окремі роки воно коливалося у значних масштабах: від 94,1 % у 2003 році до 155,8 % у 2001 році.
Порівняно з попереднім роком обсяги податкових надходжень у 2005 р. зросли на 15 % (з 689,7 млн грн до 792,9 млн грн) Найбільші зміни спостерігалися у обсягах податку з доходів фізичних осіб (128,4 %), податку на прибуток підприємств (122,7 %), зменшилися надходження від ПДВ - 97,1 % (у 2004 р. - 116,9 %) та обсяги зборів до цільових фондів (11,2 %).
Детально не аналізуючи тут чинники таких змін (зміни бази оподаткування, зміни у податковому законодавстві тощо), необхідно відзначити значні коливання відповідних показників у розрізі окремих видів податків.
Диференціація показників окремих видів податків посилюється складністю системи оподаткування, що є третьою важливою особливістю системи оподаткування в регіоні. Як було зазначено вище (п. 1.3), система оподаткування є складною сукупністю елементів та зв'язків між ними і характеризується певною цільовою спрямованістю. Співвідношення між складовими системи оподаткування визначає загальні особливості податкових процесів і характер впливу цієї системи на соціально-економічний розвиток регіону. Тому аналіз цього співвідношення є важливим методичним підходом до дослідження особливостей системи оподаткування в Рівненській області. Зазначимо, що напрями відносин та зв'язків у системі оподаткування досить різноманітні.
Найбільш розповсюдженим є дослідження системи оподаткування за видами податків - компонентної структури податкових надходжень. За даними Державної податкової адміністрації (далі - ДПА) у Рівненській області, загальна кількість податків і зборів (обов'язкових платежів) до зведеного бюджету у 2005 році становила 26 з 30 основних їхніх видів.
Аналіз даних таблиці 2.1 дозволяє зробити висновок про те, що розвиток компонентної структури податкових надходжень є досить неоднозначним.
Таблиця 2.1
Структура надходжень податків і зборів (обов'язкових платежів),
що контролюються Державною податковою адміністрацією
по Рівненській області за 1999 - 2005 рр. %*
Податкові надходженняРокиСереднє за 1999-2005 рр.1999200020012002200320042005Загальнодержавні податки та збори, з них:98,597,198,198,698,498,698,798,2Податок на прибуток підприємств54,117,920,525,924,622,824,328,1Податок з доходів фізичних осіб10,525,123,923,632,331,034,622,3Податок на додану вартість20,036,537,335,223,725,221,328,3Акцизний збір0,41,11,50,71,11,00,50,8Державне мито0,01,50,90,40,50,00,00,5Податок з власників транспортних засобів1,03,52,62,02,32,12,31,9Плата за землю2,04,93,73,03,33,13,03,3Збір за геологорозві-дувальні роботи0,10,20,30,20,30,20,20,2Надходження коштів від приватизації0,20,40,30,00,00,00,00,3Збір до Чорнобильського фонду** 1,21,50,10,00,00,00,02,0Інші загальнодержавні податки і збори9,14,56,97,49,310,49,09,7Місцеві податки та збори1,52,91,91,41,61,41,31,8Всього100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,00 * Розраховано за матеріалами ДПА в Рівненській області.
** Скасовано Указом Президента України з 1 січня 1999 р. № 857 від 07.08.98 р.
З одного боку, вона є досить динамічною. Частка окремих видів податкових надходжень коливається у значних межах. Зокрема, по податку з доходів фізичних осіб розмах коливань становить 24,1 % (з 10,5 % у 1999 р. до 34,6 у 2005 р.). по ПДВ - 17,3 % (37,3 % у 2001 р. та 20,0 % у 1999 р.) тощо.
Значний вплив на особливості компонентної структури має зростання (або зниження) ролі окремих видів податкових надходжень, що пов'язано з динамікою їхніх обсягів. Таблиця 2.2 свідчить, що найбільш стабільними видами податкових надходжень у 1996-2005 рр. були місцеві податки і збори (величина коефіцієнта варіації складала 0,19), плата за землю (0,32), податок на додану вартість (0,34). До протилежної групи необхідно віднести державне мито (0,84) і податок на доходи фізичних осіб (0,64).
Таблиця 2.2
Коливання обсягів податкових надходжень у Рівненській області
у 1996-2005 рр.*
Податкові надходженняСередня величина обсягів податкових надходжень, тис. грнСередньо-квадратичне відхилення, тис. грнКоефіцієнт варіації