Вы здесь

(Min,max)-еквівалентність скінченних частково впорядкованих множин та додатна визначеність квадратичної форми Тітса