Вы здесь

Організаційно-економічне регулювання розвитку послуг автотранспортними системами (комплексами)

Автор: 
Гаврилюк Володимир Трохимович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
3407U001287
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

2.1. Порівняльна характеристика показників роботи транспорту і автомобільного транспорту в умовах ринкових перетворень
В умовах переходу до ринкової економіки відносини, пов'язані з транспортом, набувають важливого значення. Особливість транспорту як галузі матеріального виробництва виявляється в тому, що він не створює нових матеріальних цінностей, його продукція - діяльність з територіального переміщення вантажів або людей.
Термін "транспорт" багатозначний. Він використовується для позначення декількох понять, які не збігаються, проте належать до однієї сфери діяльності. Так, терміном "транспорт" позначається той чи інший вид засобів перевезення, а також галузь народного господарства, яка призначена для перевезення пасажирів і вантажів.
Головними показниками роботи транспорту є:
- обсяг перевезень вантажів (тонн);
- обсяг перевезень пасажирів (осіб);
- вантажообіг (тонно-кілометрів);
- пасажирообіг (пасажиро-кілометрів).
За функціональними особливостями транспорт поділяють на вантажний і пасажирський. Вантажний забезпечує обслуговування матеріального виробництва, пасажирський - потреби перевезень населення. Не виробляючи безпосередньо матеріальної продукції, вантажний транспорт є четвертою галуззю матеріального виробництва після видобувної, переробної промисловості та сільського господарства. Жодна з трьох основних галузей матеріального виробництва не здатна функціонувати без транспортного забезпечення. Продукт тільки тоді доступний для споживання, коли його доставлено до споживача. Пасажирський транспорт є галуззю сфери послуг і належить до інфраструктурних галузей. Вантажний транспорт - галузь виробничої інфраструктури.
Вантажний і пасажирський транспорт безпосередньо впливають на ефективність національної економіки, оскільки доставляють:
- сировину, паливно-енергетичні ресурси, комплектуючі, устаткування до виробничих підприємств;
- готову продукцію до споживача;
- працівників з дому до робочих місць і від робочих місць додому.
У процесі виробництва готової продукції транспорт істотно впливає на її собівартість, а відповідно - на ефективність і ціну. Зменшення вартості транспортної складової у собівартості продукції сприяє підвищенню ефективності виробництва. Знизити транспортні затрати можна за рахунок поліпшення функціонування транспорту, заміни одного виду іншим, ефективнішим для перевезення певної продукції; удосконалення територіальної організації виробництва внаслідок чого оптимізуються транспортні витрати для доставки сировини, паливно-енергетичних ресурсів, устаткування готової продукції.
Найхарактернішими є змішані перевезення вантажів залізничним і автомобільним транспортом. Перевезення вантажів починається одним видом транспорту, а продовжується в пункті перевантаження іншими. Автомобільний транспорт забезпечує функціонування виробництва в тих регіонах, де відсутні залізниці. Він перевозить вантажі із залізничних станцій або ж, навпаки, починає перевезення і доставку вантажів у пункти перевантаження на залізничний транспорт. Автомобільним транспортом доставляють вантажі зі складів відправників на залізничні станції та зі станцій на склади отримувача.
Для територіальної організації транспортної системи характерним є поєднання лінійних і пунктових елементів. До лінійних елементів належить мережа шляхів сполучення, її густота, конфігурація, пропускна і провізна спроможність значною мірою визначають обсяг транспортної роботи. Формування транспортної мережі, видова структура, густота (щільність) шляхів сполучення загалом та окремих видів транспорту, проходження основних магістралей визначаються галузевою структурою господарства, його виробничою спеціалізацією, територіальною організацією, густотою населених пунктів, особливостями історичного розвитку, природними умовами, а також економіко-географічним розташуванням території країни або її регіонів.
Україна має надзвичайно сприятливі передумови для формування і розміщення транспортної мережі. Зокрема, це - галузева структура і територіальна організація національної економіки, вигідне економіко-географічне положення, які визначили розвиток і розміщення залізничного, автомобільного, річкового, морського, трубопровідного транспорту (табл. 2.1.).
Таблиця 2.1.
Система транспортних шляхів України у 2005 році [184]
Шляхи сполученняДовжина, тис. кмЩільність., км на 1 тис. км2 територіїЕксплуатаційна довжина залізничних колій загального користування22,036,0Експлуатаційна довжина річкових судноплавних шляхів загального користування 2,24,0Довжина автомобільних шляхів загального користування 169,3273,0у тому числі з твердим покриттям165,0Довжина трубопроводів загального користування,43,973,0
Обсяги перевезення вантажів окремими видами транспорту загального користування останніми роками різко зменшилися, на що вплинули такі основні причини.
- загальна криза економіки України;
- зменшення обсягів виробництва основних вантажотвірних галузей;
- скорочення експортно-імпортних перевезень;
- нестача, фізичне застаріння і незадовільний стан транспортних засобів;
- обмеження поставок нової техніки;
- неповне забезпечення транспорту паливом і запчастинами та ін.
Обсяги перевезення вантажів автомобільним транспортом зменшились приблизно у 3,6 рази, його частка залишається досить великою і становить 59% від загального обсягу перевезених вантажів транспортною системою України (табл. 2.2.).
Таблиця 2.2.
Питома вага окремих видів транспорту в перевезенні вантажів *
(відсотків)
198519901995200020012002200320042005Транспорт100100100100100100100100100наземний989898999999999999залізничний171514232325272725автомобільний777874616261595962трубопровідний4510151413131312водний222011111морс