Вы здесь

Аскохітоз насіннєвої люцерни і комплекс заходів з обмеження його розвитку та шкодочинності у Східному Лісостепу України

Автор: 
Чоні Світлана Василівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U001543
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Погодно-кліматична характеристика місця проведення досліджень
Наукові дослідження по темі були проведені у 2001-2005 рр. в господарствах Харківської області та в навчально-дослідному господарстві "Докучаєвське" Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, який розташований в північно-східній зоні Лісостепу України на відстані 20 км від м.Харкова та СТОВ "Агро-союз" Синельніківського району Дніпропетровської області, і відноситься до північного середньозволоженого агрокліматичного регіону недостатньо стійкого зволоження.
Клімат Харківської та Дніпропетровської областей в цілому помірно континентальний, при цьому континентальність зростає з північно-західного напрямку на південно-східний. Регіон характеризується сумою активних температур (вище +5°С ) до 2700°С, нерівномірним розподілом опадів на протязі вегетаційного періоду сільськогосподарських культур. Зима досить тривала, з частими відлигами. Весна нерідко супроводжується зворотнім холодом. Літо помірно-тепле, іноді жарке. Осінь суха, особливо перші два місяці. Навчально-дослідне господарство таким чином знаходиться в зоні середнього недостатнього зволоження [31].
Весна настає з 20-21 березня, в деякі роки починається на 8-10 діб раніше або пізніше вказаного терміну. Перехід середньодобової температури повітря через +5?С проходить в першій декаді квітня. В травні іноді спостерігаються похолодання. За багаторічними даними останній літній заморозок мав місце 2 липня, самий ранній осінній в першій декаді вересня.
Літо починається в ІІ декаді травня при переході середньодобової температури повітря через +15?С. самий теплий місяць - липень. В теплу пору року спостерігаються засухи з суховійними вітрами.
При середньодобовій температурі повітря нижче +15?С, що звичайно припадає на кінець першої декади вересня, починається осінь. Літо триває 117 діб.
Зима починається в середині листопада і триває 130 діб. Найбільш холодний місяць - січень, середньомісячна температура якого -7,3?С. абсолютний мінімум -36?С. Сніговий покрив з'являється в середньому в другій половині листопада, зазвичай він не стійкий і залягає нетривалий час. Стійкий сніговий покрив утворюється десь в середньому 13-20 грудня. Середня висота снігового покрову постійно збільшується, і на кінець лютого вона становить на полях 7-15 см, в саду, 25-30 см, в окремі роки досягає 70 см. руйнування снігового покрову спостерігається в середньому 8-14 березня, повний схід 20-30 березня. Запас води в снігу складає 220 м3/га.
Глибина промерзання ґрунту в середньому 42-74 см, найбільша 42-120 см, а найменша 13-50 см [16, 50, 53].
Середньорічна сума опадів за багаторічними даними дорівнює 511мм. За сезонами середньорічна кількість опадів розподіляється слідуючим чином: зима - 16-22 %
весна - 22-25 %
літо - 35-40 %
осінь - 22-24 %
Найбільша кількість опадів випадає в період червень-серпень, головним чином за рахунок злив високої інтенсивності і малої тривалості, з великими втратами води за рахунок поверхневого стоку.
Середня відносна вологість повітря коливається в межах 75-78%. Найбільша відносна вологість повітря спостерігається взимку (85%), а найменша влітку (64-66%).
Переважні вітри в період з жовтня до квітня - східні та південно-східні, в літній період (травень-вересень) - західного та північно-західного напрямку. В цілому кліматичні умови регіону по кількості тепла і вологи сприятливі для росту і розвитку основних сільськогосподарських культур.
Чорноземи дослідного господарства мають великі запаси доступних для рослин живильних речовин. Вони добре забезпечені міддю, марганцем, недостатньо кобальтом і цинком. Вміст заліза, натрію і барію в ґрунті не виявлено. Найбільше поширення в межах землекористування господарства мають чорноземи: потужні, незмиті, змиті і намиті на лесових і інших суглинних породах; чорноземи лугові, солонцюваті, солончакові, суглинні на аллювіально-деллювіальних відкладеннях; чорноземи середні і сильнозмиті на лесових породах; лугові солонцюваті, солончакові суглинні ґрунти на аллювіально-деллювіальних відкладеннях; лучно-болотні солонцюваті і ін. За умовами ґрунтоутворення і характеру ґрунтів, що утворилися, земельний масив навчального господарства ділиться на 9 агровиробничих груп. Вміст гумусу коливається в межах від 8,9% до 3,0 %, реакція ґрунтового розчину постійна, близька до нейтральної (рН - 7,2-7,3). Описані ґрунти мають сприятливі для більшості сільськогосподарських культур фізико-хімічні властивості [53].
Погодні умови вегетаційних періодів під час проведення основних польових дослідів по темі дисертації викладені в табл. 2.1, 2.2, 2.3 та рис. 2.1, 2.2, 2.3. В цих таблицях представлені показники середньодобової температури повітря, суми опадів і середньої відносної вологості повітря за п'ять років досліджень в порівнянні з середніми багаторічними даними. Ці дані свідчать про значні коливання всіх метеорологічних показників і їх відхилення в роки досліджень від середніх багаторічних даних. При чому кожен наступний рік суттєво відрізнявся від попереднього. Температура коливалася в межах + 8?С до середніх багаторічних даних, відносна вологість повітря в межах + 40%, кількість опадів - -20 - +60 мм, що суттєво впливало на характер перебігу захворювання.
Таблиця 2.1
Показники середньомісячної температури повітря за даними метеорологічного пункту "Рогань"
МісяціСередня багаторічна,?ССередня по рокам,?С20012002200320042005Січень -7,2-6,4-5,2-5,9-3,0-0,8Лютий -7,3-2,51,7-8,8-5,7-6,2Березень -2,30,34,6-2,82,6-3,0Квітень 6,6139,26,17,810,1Травень 1513,414,818,513,517,5Червень 1817,318,416,916,917,3Липень 2020,124,319,619,420,0Серпень 19,320,719,818,620,220,4Вересень 13,612,515,113,514,714,9Жовтень 6,67,86,47,69,88,1Листопад 00,92,120,1-0,5Грудень -5,20,4-10,5-2,7-3,1-2,0Середньорічна 6,48,