Вы здесь

Оцінка тварин симентальської породи вітчизняної та зарубіжної селекціїза екстерєрним типом

Автор: 
Свердліков Олександр Васильович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U002132
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Матеріал досліджень
Експериментальні дослідження проводились в період 1997-2005 років у виробничих умовах агрофірм "Надія", "Миколаївське, "Сула-Племсервіс" Роменського району, "Весна" Кролевецького, "Сигма", "Дельта" Конотопського, "Коровинське" Недригайлівського районів Сумської області, на кафедрі технології виробництва продукції тваринництва Сумського національного аграрного університету згідно схеми досліджень [рис. 1].
Для вивчення особливостей типу будови тіла корів вітчизняної та зарубіжної селекції було передбачено розподілення піддослідних тварин на групи: імпортовані із Австрії тварини віднесені до першої групи - (австрійська селекція, n=398 голів); тварини, народжені в господарствах Сумської області від імпортованих матерів віднесені до другої групи - (власна репродукція, n=164 голів); помісні тварини віднесені до третьої групи (матки української селекції (УС) - бугаї-плідники австрійської селекції (АС), n=270 голів); тварини української селекції віднесені до четвертої групи - (українська селекція, n=390 голів). Усі піддослідні групи формувались з урахуванням віку, живої маси, були клінічно здоровими.
Господарства розташовані в Лісостеповій кліматичній зоні Сумської області в радіусі 85 кілометрів. Висота господарств над рівнем моря становить 190-220 м. Кліматичні умови характеризуються теплим літом і достатньо сніжною зимою. Найхолоднішими місяцями року є січень і лютий (-7,6 - 7,80С), найбільш теплими є місяці липень і серпень (+19,6 - +19,80С). У цілому клімат помірно-континентальний.
Рис. 2.1. Схема досліджень

Середньорічна кількість опадів в зоні розташування господарств коливається від 580 до 660 мм. Найбільша кількість опадів випадає у весняно-літній період (60,4%). Середня відносна вологість повітря знаходиться в межах 49,0 - 67,0%.
Австрія входить до складу Центральної Європи і відповідає четвертому типу клімату Альпійської гірської системи з найвиразнішою у Європі кліматичною зональністю і рисами вологого клімату [73].
Більша частина Австрії зайнята хребтами Східних Альп (близько ѕ площі). У рельєфі переважають рівнини, які пересікаються окремими хребтами висотою до 1100 метрів. Клімат помірний (середня температура січня - -1 - -5 0С , липня +17 - +19 0С), з достатньою кількістю опадів (500-900 мм на рік), які випадають переважно в літній період. В горах середньомісячні температури з висотою знижуються, кількість опадів зростає до 1500 - 2000 мм на рік. Снігова границя проходить на рівні 2500 - 2800 м. Середньорічна кількість днів із сніговим покривом - 121. Середньорічна відносна вологість повітря становить 70,0 - 80,0% [80].

2.2. Годівля піддослідних тварин
Годівлю піддослідних тварин здійснювали згідно з довідником "Норми і раціони годівлі сільськогосподарських тварин [111]", що забезпечувало їх продуктивність відповідно запланованим параметрам за надоєм, вмістом жиру в молоці. Поживність кормів підраховувалась за даними аналізів Сумської агрхімлабораторії.
За період вирощування телиць від народження до 6 - місячного віку в племзаводах "Сула-Племсервіс", "Сигма" та "Дельта" витрачалось 749,7 кг кормових одиниць та 87,2 кг перетравного протеїну; в племрепродукторах "Надія", "Миколаївське", "Весна" і "Коровинське" - 699,6 кг кормових одиниць і 82,9 кг перетравного протеїну (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Витрати кормів на телицю до 6-місячного віку, кг
Вид кормуПлемзаводи "Сула-Племсервіс", "Сигма" та "Дельта"Племрепродуктори "Надія", "Миколаївське", "Весна" і "Коровинське"витраченокорму , кгкорм. од., кгперетр. протеїну, кгкорму , кгкорм. од., кгперетр. протеїну, кгМолоко незбиране600180,019,8600180,019,8Сіно люцернове18079,218,218079,218,2Силос кукурудзяний600120,08,4500100,07,0Кормовий буряк15018,01,412014,41,1Зелені
корми600120,014,4700140,016,8Концкорми250232,525,0200186,020,0Всього-749,787,2-699,682,9В 1 корм. од. міститься, г--116,3--118,5
У структурі раціону телиць до 6-місячного віку корми тваринного походження (молоко незбиране) займали 24,0-25,7 %, грубі корми - 10,6-11,3 %, соковиті - 16,4-18,4 %, зелені корми - 16,0-20,0 %, концентровані - 26,6-31,0 %.
Лактуючим коровам за рік згодовувалися корми, в яких містилося 5550-5773 кг корм. од. і 605,0 - 590,6 кг перетравного протеїну (табл. 2.2).
У структурі витрачених кормів на лактуючу корову грубі корми займають 10,7-11,9 %, соковиті - 24,1-24,5 %, зелені - 29,6-30,6 % і концентровані - 33,3 - 35,1%.
Піддослідні тварини утримувались в літній період в таборах, які обладнані технікою для механізованого доїння, навозозбирачем і напувалками, а в зимовий період - в приміщеннях.
Таблиця 2.2
Витрати кормів на лактуючу корову за рік, кг
Вид кормуПлемзаводи "Сула-Племсервіс", "Сигма" та "Дельта"Племрепродуктори "Надія", "Миколаївське", "Весна"і "Коровинське"Витраченокорму , кгкорм. одиниць, кгперетр. протеїну, кгкорму , кгкорм. одиниць, кгперетр. протеїну, кгГрубі, всього:1500620120,71600664126,4в. т.ч. сіно1100482115,51200528121,2солома4001385,24001365,2Соковиті, всього:98001416102,88500134090,0в. т.ч. силос кукурудзяний300060042,0400080056,0Кормовий буряк500060050,0300036025,0Жом180021610,815001809,0Зелені корми95001710142,585001700204,0Концкорми18602027224,619501846184,6Всього-5773590,6-5550605,0В 1 корм. од. міститься, г--102,0--109,0

2.3. Методики досліджень
Контроль росту молодняку здійснювали за даними живої маси шляхом зважувань в наступні вікові періоди: при народженні, у 3, 6, 12, 18 місяців. Зважування проводили в один і той же час доби.
На основі окремих зважувань розраховували середньодобовий та відносний прирости живої маси. Відносний приріст розраховували за формулою 2.1:
2.1
де: