Вы здесь

Клініко-патогенетична характеристика, діагностика та лікування холестерозу жовчного міхура в поєднанні з хронічною ішемічною хворобою серця

Автор: 
Родонежська Юлія Вікторівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U002140
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ, МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ
2.1. Клінічна характеристика обстежених хворих

В дослідженні приймали участь 122 пацієнта. Серед них: 102 (100%) хворих (63 жінки та 39 чоловіків) з порушенням ліпідного обміну, дифузною формою ХЖМ в поєднанні з ХІХС (стабільна стенокардія напруження І-ІІ ФК СН 0-І стадії) та 20 практично здорових осіб (11 жінок та 9 чоловіків).
Критерії включення в дослідження:
? стать: чоловіки та жінки;
? вік: 40-65 років;
? присутність ознак порушення ліпідного обміну (ЗХС 5,0-6,5 ммоль/л, ХС ЛПНЩ>3,0 ммоль/л, ТГ>1,7 ммоль/л);
? наявність, за даними УЗД ЖМ імовірних ознак ХЖМ: потовщення стінки ЖМ (3мм і більше), зменшення скоротливості ЖМ (менш 50%), збільшення густини міхурової жовчі, збільшення щільності стінки ЖМ, гіпотонія ЖМ;
? наявність, за даними клінічного та лабораторно-інструментального обстеження стабільної стенокардії напруження І-ІІ ФК СН 0-І стадії.
В дослідження не були включені хворі з нестабільною стенокардією, стабільною стенокардією напруження ІІІ-ІV ФК, клінічними ознаками недостатності кровообігу (СН ІІ-ІІІ стадії), важкою артеріальною гіпертензією (ІІ-ІІІ ст.), виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки в стадії загострення, захворюваннями печінки (гепатит, цироз), захворюваннями бронхолегеневої системи, ендокринною патологією.
102 (100%) хворих з дифузною формою ХЖМ та стабільною стенокардією напруження І-ІІ ФК СН 0-І стадії були розподілені на дві групи: І група - 53 (52,0%) хворих та ІІ група - 49 (48,0%) хворих - відповідно до лікування, що проводилось. Групи співставні за віком, статтю, клінічними проявами, показниками ліпідного обміну, даними УЗД, біохімічного дослідження жовчі, ЕКГ, ВЕМ, ЕхоКГ. Рандомізація хворих проводилась методом випадкової вибірки.
В подальшому, кількість хворих в кожній групі прийнято за 100%.
? І група - 53 (100%) хворих з дифузною формою ХЖМ та стабільною стенокардією напруження І-ІІ ФК СН 0-І стадії. Серед них жінок 32 (60,4%) особи, чоловіків - 21 (39,6%) осіб. Вік хворих складав 40-65 років. У хворих даної групи впродовж 8,3(0,5 років діагностували хронічний некалькульозний холецистит. Діагноз ХЖМ хворим було встановлено вперше.
? ІІ група - 49 (100%) хворих з дифузною формою ХЖМ та стабільною стенокардією напруження І-ІІ ФК СН 0-І стадії. Серед них жінок 31 (63,3%) особа, чоловіків - 18 (36,7%) осіб. Вік хворих складав 40-65 років. У хворих даної групи впродовж 9,1(0,8 років діагностували хронічний некалькульозний холецистит. Діагноз ХЖМ хворим було встановлено вперше.
? ІІІ група - 20 (100%) практично здорових осіб - 11 (55%) жінок та 9 (45%) чоловіків, які не мали ознак порушення функції гепатобіліарної та серцево-судинної систем. Вік осіб даної групи складав 40-65 років
Серед обстежених хворих переважали жінки (табл. 2.1).
Серед хворих І групи з дифузною формою ХЖМ та стабільною стенокардією напруження І-ІІ ФК СН 0-І стадії хворі віком від 40 до 49 років - 22 (41,5%) особи, від 50 до 59 років - 28 (52,8%) хворих, від 60 до 65 років - 3 (5,7%) хворих. Таким чином, серед хворих групи переважали особи віком від 50 до 59 років - 28 (52,8%) осіб. Середній вік хворих даної групи становив 50,8(0,8 років.
Серед хворих ІІ групи з дифузною формою ХЖМ та стабільною стенокардією напруження І-ІІ ФК СН 0-І стадії хворі віком від 40 до 49 років - 19 (38,8%) осіб, від 50 до 59 років - 25 (51,0%) хворих, від 60 до 65 років - 5 (10,2%) хворих. Таким чином, серед хворих групи переважали особи віком від 50 до 59 років - 25 (51,0%)осіб. Середній вік хворих даної групи становив 51,6(0,9 років.
В складі ІІІ групи - практично здорових, особи віком від 40 до 49 років складали 14 (70%) осіб, від 50 до 59 років - 5 (25%) осіб, від 60 до 65 років - 1 (5%) особа. Таким чином, серед практично здорових осіб переважну більшість складали особи віком від 40 до 49 років - 14 (70%) осіб. Середній вік осіб даної групи становив 48,3(1,3 років (рис. 2.1).
Таблиця 2.1
Розподіл за віком та статтю
ОзнакаПрактично здоровіІ групаІІ групаКількість осіб20 (100%)53 (100%)49 (100%)Жінки11 (55%)32 (60,4%)31 (63,3%)Чоловіки9 (45%)21 (39,6%)18 (36,7%)Вік40-49 років14 (70%)22 (41,5%)19 (38,8%)50-59 років 5 (25%)28 (52,8%)25 (51,0%) 60-65 років1 (5%)3 (5,7%)5 (10,2%) Средній вік хворих48,3(1,350,8(0,851,6(0,9

Рис. 2.1. Розподіл за віком
Серед хворих І групи з дифузною формою ХЖМ стабільна стенокардія напруження І ФК СН 0-І стадії спостерігалась у 14 (26,4%) осіб, стенокардія напруження ІІ ФК СН 0-І стадії - у 39 (73,6%) осіб. Серед хворих ІІ групи з дифузною формою ХЖМ стабільна стенокардія напруження І ФК СН 0-І стадії спостерігалась у 12 (24,5%) осіб, стабільна стенокардія напруження ІІ ФК СН 0-І стадії - у 37 (75,5%) осіб.
Аналіз співвідношення чоловіків та жінок в І та ІІ групах показав, що співвідношення чоловіки : жінки в І групі становить 1:1,5, в ІІ групі - 1:1,7. Таким чином, при ХЖМ суттєва статева різниця в частоті захворювання не є надто вираженою, на відміну від інших хронічних захворювань гепатобіліарної системи, які є більш характерними для осіб жіночої статі. Однак, необхідно відмітити незначне, але переважання, осіб жіночої статі.
Хворих І, ІІ та ІІІ груп було обстежено за наступною схемою: загальноклінічне обстеження (збір анамнезу (скарги), об'єктивне обстеження, фізикальні методи, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі), дослідження ліпідного спектру крові (ЗХС, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПВЩ, ТГ), біохімічний аналіз крові (загальний білірубін, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП, ЛФ, К+, Na+, глюкоза крові), УЗД ЖМ, біохімічне дослідження жовч (ХС жовчі, ЖК, ХХК), ЕКГ, ВЕМ, ЕхоКГ.
Результати проведених досліджень приведені у відповідних розділах.

2.2. Методи дослідження
Обстеження хворих включало збір анамнезу, огляд, фізикальне обстеження, традиційний набір скринінгових лабораторних досліджень, дослідження ліпідного спе