Вы здесь

Порівняльна оцінка методів хірургічного лікування геморою та покази до них

Автор: 
Андрієць Володимир Савич
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U002498
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Методичний підхід
Виходячи з мети та поставлених задач дослідження, був розроблений наступний методичний підхід.
Дослідження мало два напрямки. Один із них морфологічний. Морфологічне дослідження виконувалось на кафедрі патологічної та топографічної анатомії НМАПО ім. П.Л.Шупика. Мета його полягала у виявленні хронології патоморфологічних змін в різних структурах підслизового шару хірургічного анального каналу при різних стадіях хронічного геморою. Матеріалом для дослідження були видалені під час операції гемороїдальні комплекси та аутопсійний матеріал.
Це дозволило патогістологічно обґрунтувати запропоновану нами модифіковану класифікацію, розробити нові методи хірургічного лікування хронічного геморою.
Другий напрямок - клінічний. Було виконано аналіз результатів лікування 341 хворого. Дані хворі за патоморфологічними змінами в хірургічному анальному каналі розділені на дві групи. До першої були віднесені хворі з хронічним комбінованим гемороєм І - ІІ ст. - 161 хворий. До другої - хворі з хронічним гемороєм IV стадії із циркулярно розташованими гемороїдальними вузлами - 180 хворих. В свою чергу першу групу було розділено на основну - 77 пацієнтів, які були проліковані за розробленим нами малотравматичним методом (Пат. №16815 України 2006р.), і контрольну - 84 пацієнта, яким виконано гемороїдектомію за Millіgan-Morgan. Другу групу було розділено на основну - 60 пацієнтів, яким була виконана модифікована нами гемороїдектомія із шкірною анопластикою - спосіб лікування геморою їз збільшеними циркулярно гемороїдальними вузлами (Пат. № 3916 України 2004р.), першу контрольну групу - 75 пацієнтів, яким було виконано гемороїдектомію за Millіgan-Morgan, другу контрольну групу - 45 пацієнтів, яким було виконано гемороїдектомію за Whitehead.
На підставі аналізу репрезентативності порівнювальних груп проведено оцінку запропонованих методів лікування хронічного геморою. Вивчено ранні та пізні результати лікування хронічного геморою, якість життя пацієнтів.

2.2 Загальна характеристика клінічних спостережень
В основу даної роботи ми поклали аналіз результатів лікування 341 хворого, які отримали амбулаторну та стаціонарну допомогу з приводу хронічного геморою на клінічній базі кафедри хірургії та проктології НМАПО ім. П.Л.Шупика в проктологічному відділені КОКЛ №1 з 1998 по 2006 роки.
Проведений аналіз амбулаторних карт амбулаторних хворих та амбулаторних карт та історій хвороби стаціонарних хворих, протоколів хірургічних та малотравматичних втручань, карт диспансерного спостереження за пролікованими пацієнтами, результатів дослідження якості життя. Крім історії хвороби та амбулаторної карти, інформацію заносили в спеціальну реєстраційну карту.
Найчастіше хронічний геморой зустрічався у осіб працездатного віку (30 до 60 років) - 78 % хворих на геморой. Хоча це захворювання зустрічалось і у людей різних вікових категорій (таблиця 2.1). Частота захворюваності на геморой за статтю не відрізнялась. Співвідношення чоловіків та жінок, відповідно становило 1,15 : 1.
Для участі в цьому дослідженні хворі повинні бути хворими на хронічний геморой будь-якого ступеню, бути старшими 18 років, бути спроможними приходити на прийом до лікаря для огляду після виконаного втручання.
Хворі виключалися із дослідження якщо:
1. чітко не виконували рекомендації дані після втручання;
2. мали інші захворювання в стадії декомпенсації;
3. геморой - був вторинним проявом іншого, основного захворювання.
В ході дослідження хворі повинні дати згоду чітко виконувати всі рекомендації, вести здоровий спосіб життя, можливо, не мати шкідливих звичок.
Таблиця 2.1
Розподіл хворих гемороєм за статтю та віком
Вік (роки)чоловікижінкивсьогоn%n%n%до 205100,0--51,520-291666,7833,3247,030-395061,03239,08224,040-494647,95052,19628,250-594046,04754,08725,560-691747,21952,83610,670 і старше763,6436,4113,2всього18153,116046,9341100
Всі хворі були розділені за патоморфологічними змінами в хірургічному анальному каналі. Для цього була використана модифікована нами чотирьохстадійна класифікація хронічного геморою. Були виділені хворі з хронічним комбінованим гемороєм І - ІІ ст. з вираженим зовнішнім компонентом та чіткою межею між зовнішніми та внутрішніми гемороїдальними вузлами. До даної групи увійшов 161 пацієнт. Основна група цих хворих пролікована з використанням розробленого нами малотравматичного метода лікування (Пат. №16815 України 2006р.) - 77 пацієнтів. Серед них чоловіків було 42, жінок - 35. Середній вік їх складав- 46,1+ 1,4 років. Розподіл за віковими групами представлено на діаграмі 2.1. Контрольній групі хворих виконано гемороїдектомію за Millіgan-Morgan. Їх кількість склала - 84 пацієнта. Серед них чоловіків було 44 , жінок - 40. Середній вік їх складав 46,5+ 1,26 років. Розподіл за віковими групами представлено на діаграмі 2.1. Статистично достовірної різниці за віковим та статевим складом між основною та контрольною групами немає (р > 0,05), а отже групи - репрезентативні.
До другої групи за патоморфологічними змінами в хірургічному анальному каналі віднесли пацієнтів із хронічним гемороєм ІV ступеню із циркулярно розташованими гемороїдальними вузлами. Основній групі цих хворих було виконано розроблену нами оригінальну гемороїдектомію із шкірною анопластикою (Пат. № 3916 України 2004р.). До неї увійшло 60 пацієнтів. Серед них чоловіків було 32, жінок - 28. Середній вік їх складав 45,3+1,6 років. Розподіл за віковими групами представлено на діаграмі 2.2. До першої контрольної групи увійшло 75 пацієнтів, яким було виконано гемороїдектомію за Millіgan-Morgan. Серед них чоловіків було 40, жінок - 35 Середній вік їх складав 45,3+1,4 років. Розподіл за віковими групами представлено на діаграмі 2.2.
До другої контрольної групи увійшло 45 пацієнтів. Їм було в