Вы здесь

Вплив добору шовковичного шовкопряда за параметрами екологічної та етологічної структур на його біологічні ознаки

Автор: 
Гайдук Катерина Віталіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U002505
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Реалізація поставленої в дисертації мети та завдань дослідження здійснювались за наступною схемою (рис. 2.1).

Рис. 2.1 Схема досліджень
Робота виконана у 2001-2005 роках на базі Інституту шовківництва Української академії аграрних наук (м. Мерефа), в лабораторії технології виробництва коконів та грени шовкопряда і лабораторії генетики шовковичного шовкопряда.
Промислові випробовування розробок проведені в племінному цеху Миргородського гренажного заводу Полтавської області та на базі Інституту шовківництва УААН (м. Мерефа).
2.1. Об'єкт досліджень
Об'єктом досліджень був шовковичний шовкопряд, який відноситься до типу членистоногих Arthropoda, класу комах Insectа, відділу новокрилих Neoptera, підвідділу Oligoneoptera, ряду лускокрилих Lepidoptera, підряду рівнокрилих метеликів Heteroneura, серії вищих різновусих Metaheterocera, родини справжніх шовкопрядів Bombycidae, роду шовкопрядів Bombyx, виду шовковичний шовкопряд Bombyx mori L.
У роботі було використано такі породи шовковичного шовкопряда: Білококонна-2 поліпшена (Б-2 пол.), Мерефа 6, Українська 11 [23] та Українська 28 (клон) [221].
Порода Б-2 пол. (на основі Японської бівольтинної 115) отримана з КНР у 1953 році, поліпшена в Україні. Гусениці білі, у частини особин - маска
(рис. 2.1.1). Кокони циліндричні з великою зернистістю.

Рис. 2.1.1 Гусениці V віку породи Білококонна-2 поліпшена

Порода Мерефа 6 (рис. 2.1.2)створена в Інституті шовківництва УААН методом аналітичної селекції на основі породи Враца 13. Гусениці білі з маскою. Порода відрізняється високими технологічними ознаками і високим урожаєм коконів.

Рис. 2.1.2 Гусениці шовковичного шовкопряда V віку породи Мерефа 6

Порода Українська 11 створена в Інституті шовківництва УААН у 1981 році методом аналітичної селекції на основі українських порід. Гусениці білі, характеризуються підвищеною життєздатністю (рис. 2.1.3). Кокони з великою зернистістю.
Українська 28 (клон) створена в Інституті шовківництва УААН разом з Інститутом біології розвитку ім. П.К. Кольцова (м. Москва): клонування методом теплового обробітку незаплідненої грени (18 хвилин 46 оС). Це моновольтинний високопродуктивний клон, виведений для всіх кліматичних зон шовківництва України. Гусениці білі, кокони білі без відтінків, характеризуються середньою зернистістю, овальної форми. Грена темно-сірого кольору (рис. 2.1.4).

Рис. 2.1.3 Гусениці шовковичного шовкопряда V віку породи
Українська 11 (перший день завивки коконів)

Рис. 2.1.4 Грена шовковичного шовкопряда Українська 28 (клон)
Життєвий цикл шовковичного шовкопряда складається з чотирьох фаз: яйце, гусениця, лялечка, метелик.
На стадії гусениці відбувається живлення (табл. 2.1), ріст, накопичення маси і поживних речовин. Гусениці шовкопряда в оптимальних умовах розвиваються впродовж 21-30 днів. Гусеничний період поділяється чотирма линьками на п'ять віків [23].
Таблиця 2.1
Поїдання гусеницями корму залежно від віку
ПоказникВік гусениціПоїдання корму в % від заданогоIIIIIIIVV12,324,032,147,963,9
У стадії лялечки відбувається метаморфоз - перетворення гусениці на метелика (тривалість 14-18 днів).
Метелики живуть 10-15 днів. Самка відкладає 400-800 яєць (тривалість ембріогенезу 12-17 діб).
Яйця шовковичного шовкопряда в шовківництві називають греною [23, 222].
2.2. Матеріали і методи досліджень
У дослідженнях із шовковичним шовкопрядом використані загально прийняті в технічній ентомології прийоми роботи з комахами [5, 223, 224].
Інкубацію грени, вигодовування гусениць шовковичного шовкопряда, папільонаж та зберігання грени в період зимівлі проводили згідно зі стандартними методиками розведення шовковичного шовкопряда, прийнятими в Україні [13, 225].
В інкубаторії інкубацію грени проводили при постійній температурі. Першу добу при 18 оС і відносній вологості повітря 70-80 %. На другу добу температуру доводили до 24-25 оС, вологість підтримували за рахунок вільного випаровування води з підлоги.
Вигодівлю шовковичного шовкопряда здійснювали на оптимальному та песимальному агрофонах.
В оптимальних умовах вигодівлі гігротермічний режим (табл. 2.1) у вигодівельному приміщенні та якість корму відповідали стандартним нормам, які діють на території України [23]. При вигодівлі гусениць на песимальному агрофоні температура повітря в приміщенні була нижче за оптимальну на 2-3 оС, вологість на 8-10 %, частота годівлі на дві, три нижче стандартних норм у третьому, четвертому, п'ятому віках відповідно та на 30 % зменшена кількість корму за вигодівлю.
Таблиця 2.2
Гігротермічний режим вигодівлі гусениць шовковичного шовкопряда
ВікТемпература, оСВологість повітря, %І-ІІІ
ІV
Завивка коконів25-26
24-25
23-24
24-2565-75
65-75
65-75
60-65
При проведенні досліджень згідно з загальноприйнятими в шовківництві України методиками [32 51, 227] враховували і визначали такі біологічні та господарсько цінні показники шовковичного шовкопряда:
- життєздатність гусениць, %;
- урожай коконів з 1 г гусениць, кг;
- кількість сортових коконів, %;
- середню масу кокона, г;
- кількість коконів-"глухарів", %;
- шовконосність коконів, %.
Життєздатність у шовківництві - здатність особин зберігати своє існування, виживати в усіх фазах розвитку. Вона відображає комплекс реакцій організму на зміну зовнішнього середовища [45].
Життєздатність гусениць - одна з характеристик популяції шовковичного шовкопряда, яка стабільно успадковується в конкретних умовах існування.
Життєздатність гусениць шовковичного